Halkçılık İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar Nelerdir

Konusu 'Mustafa Kemal Atatürk' forumundadır ve Lavinia tarafından 9 Ocak 2013 başlatılmıştır.


 1. halkçılık ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar (devrimler)

  Atatürk ilkeleri arasında olan halkçılık ilkesi; Cumhuriyet ile yönetilen bir ülkede, kalkınmada, yönetimde, ulus ve devlet imkanlarının kullanılmasında halk yararının gözetilmesi demektir. Ülke sınırları içerisinde yaşayan değişik sosyal grupların mutluluk ve refahını artırmayı hedefler. Halkçılık ilkesi, Türk toplumunda birey, aile, zümre ve sınıf egemenliğinin olamayacağı, bütün millet bireylerinin yasa önünde eşitliği esasına dayanır ve her türlü ayrıcalığı reddeder. Herkesin (Çalışması ve yetenekleri ölçüsünde) aynı haklara sahip olmasını sağlayarak, halkın eşitliğini temel alır. Bu ilke cumhuriyetçilik ve milliyetçiliğin doğal bir sonucudur. Halkçılık ilkesi kalkınmayı hızlandırmıştır.

  Halkçılık İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar
  -Cumhuriyetin İlanı

  -Kılık-Kıyafet Kanunu’nun Kabulü

  -Aşar Vergisinin kaldırılması

  -Medeni Kanun’un kabulü

  -Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi

  -Yeni Türk Harfleri’nin Kabulü

  -İlköğretimin zorunlu hale getirilmesi

  -Sosyal hizmet kurumları ve sağlık örgütlerinin kurulması (Çocuk Esirgeme Kurumu’nun açılması, devlet hastanelerinin açılması, dispanserlerin açılması, Kızılay’ın güçlendirilmesi)

  -Devlet Demir Yolları’nın kurulması

  -Okuma yazma seferberliğinin başlatılması

  -Soyadı Kanununun yanısıra çıkarılan bir kanunla ağa, hacı, hoca, hafız, molla, bey gibi ayrıcalık belirten eski unvanların kaldırılması