Hava su ve toprağın canlılar için önemi nedir

Konusu 'Eğitim Desteği' forumundadır ve Nehir tarafından 21 Ocak 2014 başlatılmıştır.

 1. hava toprak su canlılar için önemi

  Canlıların yaşadığı toprak ve suda hava bulunmaktadır Toprak içinde bulunan canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için gerekli olan yaşam kaynakları hava ve suyu rahatça bulabilmektedirler Bazı canlılar toprakta yaşar ve yuvalarını toprağa yaparlar Bitkiler toprağa tutunarak yaşar Hayat kaynaklarımızdan biri de sudur Canlılar su olmadan yaşayamazlar İnsanlar temizlik ihtiyaçlarını da su ile yapmaktadırlar


  - Toprak, bitkilerin büyümesine ortam oluşturur Su, yaşantımızı devam ettirmemiz için gereklidir, sulama ve temizlik için de kullanılır Hava, hayvan ve bitkilerin yaşaması için gerekli gazları sağlar

  - Suyun Canlılar İçin Önemi

  Doğadaki su döngüsü denizler karalar göller nehirler gibi cansız ortamla canlılar arasında olur. Bu sırada kısa döngü ve uzun döngü olmak üzere iki farklı döngü gerçekleşir. Kısa döngüde denizlergöller ve nehirlerdeki sular buharlaşır. Oluşan buhar yağmur ve kar olarak yeryüzüne geri döner. Uzun döngüde karalardaki buharlaşma ve canlıların solunum terleme gibi olaylarla verdikleri su buharı atmosfere karışır. Bunlar tekrar yağmur kar olarak karalara ve denizlere döner. Bunun bir kısmı da yer altı sularını oluşturur . Suyun döngüsündeki dengenin bozulması insan yaşamını olumsuz yönde etkiler.


  Toprak için:Kayaçların fiziksel parçalanma ve kimyasal ayrışması için su gereklidir.

  Bitkiler için:Fotosentez için gereklidir.Topraktaki besin maddelerinin bitki kökleriyle alınması ve yaprağa taşınmasını sağlar.

  Hayvanlar için:İçilebilir su kaynaklarının devamını sağlar ve suda yaşayan canlılar için sağlıklı yaşam ortamının devamını sağlar.

  Suyun devamlılığı için:Temiz ve içilebilir su kaynaklarının oluşumu ve devamlılığını sağlar.

  Biyoçeşitlilik için:Türler için yaşam ortamı oluştururTür çeşitliliğinin devamını sağlar

  Ekosistem ve Madde Döngüsü:Ekosistemleri varlığını sürdürebilmesiniOksijen döngüsüKarbon döngüsüAzot döngüsünün devamını sağlarSu döngüsü olmazsa dünya ekosistemi ve diğer ekosistemlerin varlığından da söz edemeyiz.


  Su döngüsünü bozan başlıca etkenler;
  * Atık suların temizlenmeden su kaynaklarına verilmesi
  * Ormanların ve diğer yeşil alanların azaltılması
  * Yeraltı sularının fazla miktarda kullanılması
  * Hava kirliliği nedeniyle asit yağmurlarının oluşmasıdır.