Hazreti Musa Kimdir Kısaca

Konusu 'Hayat hikayeleri' forumundadır ve Nehir tarafından 7 Ocak 2014 başlatılmıştır.

 1. Hz. Musa Kimdir

  Hz. Musa, Musevilik dininin kurucusu (M.Ö. 14. yüzyıl). Doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak bilinmemekle birlikte, Mısır’da doğduğu ve Filistin’de öldüğü bilinir. Yaşamına ilişkin tüm bilgiler söylence niteliğindedir. Kişiliğine ilişkin bilgiler, Museviliğin kutsal kitabı Tevrat’tan öğrenilir. Buna göre, Mısır firavunu bir gece düşünde o yıl doğacak erkek çocuklarından birinin yeni bir din kuracağı ve kendisini tahtından indireceğini görür. Bunun üzerine o yıl doğacak tüm erkek çocukların öldürülmesini buyurur. Musa’nın doğumundan sonra annesi Asiye, oğlunu üç ay gizler, daha sonra bir sepetin içine koyarak Nil Irmağı’na bırakır. Çocuğu bulan firavunun eşi ve kızları onu gizlice büyütürler. Büyüdükten sonra da soydaşları arasına katılır. Bir gün bir Yahudi’yi döven Mısırlı’yı öldürünce korkup Medyan’a kaçar. Uzunca bir süre gizlendikten sonra kendisine bilinmeyen bir yerden seslerin geldiğini işitir. Bu ses halkı doğru yola getirmesini isteyen Tanrı Yehöva’nın sesidir. Yehova onu soydaşlarını firavunun baskısından kurtarıp Mısır’dan çıkarmasını ve Yehöva’nın evrendeki tek Tanrı olduğunu bildirir. Bu buyruk üzerine Musa, Tann’nm elçisi olduğunu soydaşlarına duyurur. Baskı altında bulunan Mısır’daki soydaşlarını kurtarmak amacıyla Mısır’a, firavunun sarayına gider ve soydaşlarının serbest bırakılmasını ister.

  Mısırlı büyücülerin asalarını yere atıp yılan biçimine sokmaları üzerine o da asasını yere atarak bir ejderha biçimine sokar ve bu ejderha tüm yılanları yutar. Bunun üzerine firavun tüm Yahudileri Mısır’dan kovar. ÎÖ 1346′da Musa kavmini Mısır’ dan çıkarken firavun onların peşine takıldı. Kızıldeniz’e ulaşmca Musa asasını denize dokundurarak suların ikiye ayrılmasını sağladı ve bu aradan Yahudiler geçerken firavun ve askerleri daldıkları bu suda boğuldular. Kavmini kutsal topraklara getirdikten sonra Musa, Tanrı’dan Tur Dağı’nda on emiri aldı. Museviliğin dinsel yasası olan bu on emir (evamir-i aşere) şöyledir.

  1 – Tanrı tektir, eşi, benzeri yoktur;
  2- Musa’ya inananların bu Tanrı’dan başka Tanrı’sı yoktur;
  3- Puta tapılmayacaktır;
  4- Haftanın altı günü çalışılacak yalnız cumartesi günü dinlenilecektir;
  5- Anaya, babaya sevgi ve saygı gösterilecektir;
  6- Adam öldürülmeyecek;
  7- Zina yapılmayacak;
  8- Yalan söylenmeyecek;
  9- Hırsızlık yapılmayacak;
  10- Komşunun malına, ırzına göz dikilmeyecek.

  İlk tek Tanrılı dinin kurucusu olan Hz. Musa, önceleri eski inançlara bağlı kalan Yahudilerin kendisine karşı çıkmalarıyla karşılaştı. Ancak zaman içinde kendisine inananların sayısı arttı, îslâm dininin kutsal kitabı Kuran’ın birÇok sûresinde Musa’ya ve dinine değinilir. Yine Kuran’a göre, Musa, İbrahim’den sonraki en büyük peygamberdir ve Hz. Muhammed’in geleceğini önceden bildirmiştir. Bu nedenle İslâm dini Musa’ya ayrı bir önem verir.