Helsinki Konferansı Özet

Konusu 'Ödevim var' forumundadır ve Suga tarafından 8 Ağustos 2016 başlatılmıştır.

 1. Suga

  Suga Süper moderatör Yönetici


  Helsinki Konferansı Özet
  Doğu Bloku, Avrupa’da güvenlik ve işbirliği amacıyla bir konferans önerisi sununca, bloklar arasında bazı sorunların halledilmesi üzerine Batılılarda bu öneriyi kabul etti.

  SALT-i Antlaşmasından sonra Avrupa devletleriyle (Arnavutluk dışında) Kanada ve ABD’nin katıldığı Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK) Helsinki’de toplandı. Uluslararası ilişkilerde temel barış ve işbirliğini kapsayan “Helsinki Nihai Senedi (Sonuç Belgesi)” 1 Ağustos 1975’te imzalandı.

  Helsinki Nihai Sözleşmesi özetle şunları öngörmüştü :

  Katılan devletler birbirlerinin tüm egemenlik haklarına saygılı olacaktır.Her birinin siyasi, toplumsal, ekonomik ve kültürel sistemini özgürce seçme ve geliştirme hakkına olduğu kadar, yasa ve tüzük saptama hakkına da saygılı davranacaklar.
  Başka bir devletin bütünlük ve bağımsızlığına karşı, Birleşmiş Milletler amaçlarıyla ve işbu bildiriyle bağdaşmayacak bir biçimde tehdit veya kuvvete başvurmaktan kaçınılacaktır.
  Bütün Avrupa devletlerinin sınırları dokunulmaz kabul edilecektir.
  Sınırlara saldırıda bulunmaktan, doğrudan yada dolaylı güç kullanmaktan kaçınılacaktır. Bu nitelikteki her işgal veya kazanım hukuka aykırı sayılacaktır.
  Anlaşmazlıklar, barış, güvenliği ve adaleti tehlikeye atmadan barışçı yöntemlerle çözümlenecektir.
  Katılımcı devletler birbirlerinin iç veya dışişlerine karışmayacaktır.
  Ayrımcılık yapılmadan, insan haklarına ve herkese yönelik düşünce, din, vicdan ve inanç özgürlükleri de dahil olmak üzere temel özgürlüklere saygılı olunacaktır. Kişilik özünden kaynaklanan onurdan doğan, bireyin özgür ve tam gelişimi için gerekli olan yurttaşlık hak ve özgürlükleriyle, siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve de diğer haklar ile özgürlüklerin etkin şekilde kullanılması geliştirilecek ve desteklenecektir.