Heyelan Set Gölleri Nedir

Konusu 'Coğrafya atlası' forumundadır ve Demir tarafından 18 Ocak 2014 başlatılmıştır.

  1. Heyelan Set Gölü Nedir

    Heyelan gölü, bazı heyelanlar(*) sonucun¬da oluşan doğal set gölü. Heyelan adı verilen kütle hareketlerine yeryüzünde ol¬dukça sık rastlanmasına karşın, heyelan gölü oluşumu ender rastlanan bir olaydır. Heyelan gölü, heyelan sonucunda büyük bir yıkıntı kütlesinin kayarak bir vadinin önünü kapatması ve bu doğal setin arkasında sula- nn birikmesiyle oluşur.
    Yeryüzünün çeşitli kesimlerinde olduğu gibi Türkiye’de de heyelan göllerine rastla¬nır. Erzurum’un kuzeyindeki Tortum Gö¬lü^*) heyelan göllerinin en tipik örneklerin¬dendir. Eski jeolojik çağlarda olduğu gibi günümüzde de heyelan gölleri oluşmakta¬dır. Şubat 1950′de Trabzon’un batısında oluşan bir heyelan sonucunda ortaya çıkan Sera Gölü(*) bunun bir örneğidir.
    Türkiye’de bulunan başlıca heyelan gölle¬ri, Bolu’nun güneybatısındaki Abant Gö- lü(*), Amasya’nın Taşova ilçesi sınırları içindeki Borabay Gölü, Trabzon’un Çayka¬ra ilçesindeki Uzungöl (eskiden Şerah Gö¬lü) ile Bolu’nun kuzeydoğusundaki küçük vadilerin heyelanlarla tıkanması sonucunda oluşan Yedigöller’dir.