Heyelan tipleri nelerdir

Konusu 'Soru Bankası' forumundadır ve Ayaz tarafından 11 Ağustos 2014 başlatılmıştır. 1. Heyelan tipleri hakkında bilgi

  Genel olarak heyelan terimi ile açıklanan kütle hareketleri üçe ayrılır:

  A. Kaymalar

  B. Düşme ve Devrilmeler

  • Zemindeki Düşme ve Devrilmeler

  • Kaya Düşmeleri

  C. Akmalar  A. KAYMALAR

  Yamacı oluşturan malzemenin yukarıda bahsedilen etkenler ve yer çekimi etkisiyle eğim yönünde yüzey boyunca aşağıya doğru kayması sonucu oluşan ve en sık rastlanılan heyelan türüdür. Genellikle killi zeminlerin bulunduğu ve eğimin yüksek olduğu yamaçlarda gelişir.

  Bu tür heyelanlar, ülkemizde en çok Karadeniz Bölgesindeki dik yamaçlarda gözlenir. Geyve, Ayancık, Sinop çevresi, Maçka, Of-Sürmeneve Trabzon-Sera heyelanları bunlardan bazılarıdır.

  Sera Heyelanı, Trabzon ilinin 10 km kadar batısında Sera Köyü yakınlarında 1950 yılında meydana gelmiştir. Heyelanın oluşmasından bir hafta kadar önce, Sera Vadisi'nin dik yamaçlarında derin yarıklar oluşmuş, topografya küçük ölçüde bazı değişikliklere uğramıştır. Fakat asıl heyelan, birkaç dakika gibi kısa bir zaman içinde ve şiddetli bir gürültü ile birlikte gerçekleşmiştir.

  Toprak kaymaları, dağlık ve sismik (deprem etkinliği olan) bölgelerde sıkça meydana gelir. Ülkemizde, dağlık ve sismik bölgelerin çoğunluğu nedeniyle her yıl bu olaylara sık sık rastlanmaktadır.  Türkiye'de heyelanların en fazla görüldüğü yerler, Karadeniz Bölgesi'nin özellikle Doğu ve Batı Karadeniz şerididir.

  B. DÜŞME VE DEVRİLMELER

  • Zeminlerdeki Düşmeler ve Devrilmeler: Deniz ve göl kenarlarından, dik yamaçlardan, mağara tavanlarından, sivri dağ doruklarından; özellikle deniz ve akarsuların yamaçların alt kısımlarını oyması sonucu, değişik boy ve çeşitteki zemin parçalarının yer çekimi etkisiyle aşağıya doğru düşmesi olayıdır.

  • Kaya Düşmeleri: Yerçekimi etkisiyle kaya bloklarının hızlı bir şekilde yamaç aşağı düşmesi olayıdır. Düşme olayı içinde en çok zarar veren kütle hareketi türüdür.

  Ülkemizde kaya düşmesi olayları, en fazla ilkbahar ve kış mevsiminde özellikle Orta Anadolu Bölgesinde meydana gelmektedir. Bunun nedeni, bu mevsimde kaya çatlakları içindeki suyun donması ve çözülmesiyle çatlakların zamanla iyice genişlemesi ve kayaları parçalamasıdır.

  AKMALAR

  Pekişmemiş (birbirine fazla tutunmamış) malzemelerin suya doygun halde yavaş veya hızlı şekilde yamaç boyunca akması olayıdır. Bu durumu, kurak bölgelerde kuru kum akmaları şeklinde de gözlemleyebiliriz. Ancak genelde, ince taneli malzemelerin olduğu bölgelerde çamur akmaları; çakıl ve moloz boyutundaki malzemelerin olduğu bölgelerde ise moloz akmaları şeklinde gelişir. (Sivas, Koyulhisar, Sugözü köyü, Kuzulu mahallesi heyelanı)