Hicviye nedir edebiyat

Konusu 'Zengin Bilgiler' forumundadır ve Ayaz tarafından 14 Şubat 2014 başlatılmıştır.


 1. Hicviye nedir kısaca

  Halk edebiyatındaki "taşlama"ya denk düşen divan edebiyatı şiir türü. Hicviyeler gazel, kaside, murabba, muhammes gibi nazım biçimleriyle yazılabilirler.
  Divan edebiyatındaki en önemli temsilcisi Nef'i'dir. Siham-ı Kaza Nef'i'nin hicviyelerinden oluşan ünlü eseridir. Son derece sanatlı ve zeka mahsulü hicviyeleri olduğu gibi galiz küfürler içerenleri de vardır ve bu nedenle eserler edebi bir bütünlük arzetmez. Şeyhülislam Yahyâ Efendi ile Nef'i arasındaki aşağıdaki atışma bu türün başyapıtlarından sayılır.

  "Tâhir Efendi bize kelb demiş
  İltifâtı bu sözde zâhirdir.
  Mâlikî mezhebim benim zîrâ,
  İtîkâdımca kelb tâhirdir."
  Nef'i


  "Şimdi hayli sühan-verûn içre
  Nef’î mânendi var mı bir şair
  Sözleri Seba-i Muallâka’dır
  İmrülkays kendidir kâfir"
  Şeyhülislam Yahyâ
  "Bize kâfir demiş mütfî efendi
  Tutalım ben anca diyem Müselmân
  Vardık da yarın Rûz-i Cezâya
  İkimiz de çıkarız anda yalan"
  Nef'î