Hidrosefali Hastalığı Nedenleri

Konusu 'Hastalıklar ve Belirtileri' forumundadır ve Nehir tarafından 1 Şubat 2013 başlatılmıştır.

 1. Hidrosefali Hastalığı Neden Olur

  Mevcut hastaların hemen hemen büyük çoğunluğunda hidrosefali, beyin omurilik sıvısının dolaşım yolundaki herhangi bir noktasındaki tıkanmaya bağlı olarak oluşur. Tıkanma karıncıkları birbirine bağlayan delikler veya kanalda olabildiği gibi emilimin olduğu son noktada da olabilir. Bu tıkanmanın nedeni, bir kafa darbesi, enfeksiyon ya da tümör olabilir.

  Hidrosefali nedenlerini konjenitalyani “doğuştan” ya da sonradan gelişen ”edinsel” olarak da ikiye ayırabiliriz. Doğuştan hidrosefalimiyelomeningoselgibi hastalıklarla birlikte görülebilir. Edinsel hidrosefali gelişiminin de üç nedeni olabilir:

  Birincisi; beyin omurilik sıvısının aşırı yapımıdır. Bu genellikle bir tümör nedeniyle olabilir.

  İkincisi; beyin omurilik sıvısının dolaştığı yollarda bir tıkanıklık söz konusudur. Tıkanıklığın nedeni, menenjit-ansefalit gibi enfeksiyonlar, travmaya bağlı kanamalardır. Sıvı akışının engellenmesiyle oluşan bu tür hidrosefaliaynı zamanda “non-kommünike” (bağlantısı olmayan hidrosefali) olarak da adlandırılır.

  Üçüncü neden ise; beyin–omurilik sıvısının emiliminde bir bozukluk olmasıdır. Bu tür hidrosefalide ”kommünike” (bağlantının korunduğu) hidrosefali olarak tanımlanır.

  Hidrosefali nedenleri
  Spina Bifidaya da miyelomeningosel(omuriliğin anne karnında kapanmayıp açık kalması)
  Üçüncü karıncık ile dördüncü karıncık arasındaki su kanalı darlığı-tıkanıklığı (Akueduktusdarlığı-tıkanıklığı)
  Beyinciğin ve/veya beyin sapının kafatasından omurilik kanalına fıtıklaşması (Chiari malformasyonları)
  BOSyollarını daraltan veya tıkayan içi sıvı dolu kesecikler (Araknoid kistler)
  Beyin, beyincik ve beyin sapı tümörleri
  Menenjit ve benzeri enfeksiyonlar sonrası
  Beyin boşlukları içine veya beyin zarı altına kanamalar sonrası
  BOSüreten organın tümörü
  Kanama, enfeksiyon veya iltihap sonrası beyin zarı altında BOSakımının engellenmesi
  Genetik ya da ailesel hidrosefali