Hipotez Nedir? Kısaca

Konusu 'Biyoloji' forumundadır ve Chanyeol tarafından 28 Temmuz 2016 başlatılmıştır.

 1. Chanyeol

  Chanyeol Süper moderatör Yönetici  Hipotez

  Hipotez, bilimsel olarak olayların arasındaki ilişkileri kurarak, olayları bir sebebe bağlamak için tasarlanmış, geçerli bir önermedir. Buna varsayım da denir. Bilimsel olan ifadenin hipotez olarak kabulü için sınanabilir olması gerekir. Yapılan deneylerde ve testlerde devamlı şekilde varsayılan sonucun alınmasını sağlayan hipotezler teori olarak kabul edilir. Bilimsel hipotez farklı kişiler tarafından, bilimsel yöntemler kullanılarak sınanabilir. Genellikle hipotezler geçmişteki gözlemlere ya da bilimsel teorilerle yapılan çıkarsamalara dayanarak ortaya çıkar.

  Hipotez türleri

  İstatistiki hipotez:
  Bu kavramda varsayılan değişkenlerin arasında farklılık olmaz. Bunlar bilimsel araştırmalar sırasında yan tutmamanın gereği olarak yapılır. Buna tarafsızlık hipotezi, sıfır hipotezi, farksızlık hipotezi de denir.

  Araştırma hipotezi: Araştırma sırasında önceki bilgilerin ya da gözlemlerin doğru olduğunu saptamak amacıyla oluşturulan değişkenlerin arasında önemli bir ilişki bulunduğunu varsayan ifadeler olur. Buna farklılık hipotezi, alternatif hipotezi de denir.

  Hipotez bilimsel yöntemler sayesinde sınanır ve geçerliliği buna göre değerlendirilir. Hipotezin kullanıldığı pek çok alan bulunmaktadır. Hipotez bilimdeki anlamıyla çevremizdeki olaylara ve olgulara yönelik sorulan neden, ne, ne zaman, nasıl gibi sorulara karşılık, bir araştırma, deney, test yapılmadan geliştirilen, test edilebilir olan ve yanlışlanabilir niteliği bulunması gereken yanıtlardır.

  Evrim, yer çekimi, kuantum mekanik gibi teoriler hala teori olarak bulunmaktadır. Yanlış olabilecekleri varsayımı olduğundan, nitelendirilmeleri yapılmamıştır. Yer çekimi gibi varsayımlar her koşulda denenmedikleri için, yanlış olabilecekleri olasılığıyla teori olarak tanımlanır. Hipotez olarak değerlendirilmezler. Araştırmanın başında daha doğruluğu ya da yanlış olduğu kestirilemeyen öneri ya da ön beklenti olan hipotez, geçici bilimsel öneridir. Amacın yargı belirtecek şekilde ifade edildiği durumdur. Geçerli olduğu denenebilecek ve sınanabilecek bir önermedir. Araştırma sorunundaki değişkenlerin arasında nasıl bir ilişkinin bulunduğuna ilişkin beklenti ile değer yargılarını barındırır. Hipotez bir araştırmayı sonuca götürecek olan oldukça önemli bir yol göstericidir. Araştırma yapılan sorunla alakalı olan ve öne sürülen doğruluğu, yanlışı daha test edilmemiş ancak doğruluğuna daha önceden güven duyulmuş bir önerme, çözümleme ya da ifade hipotezi anlatır. Bu herkesi ikna edebilecek kadar akla yatkın bir önerme olmalıdır. Bilimsel araştırma yöntemlerinin özünde hipotez vardır ve bu kuramın temelini meydana getirir. Araştırma sırasında toplanan veriler sınanamaz. Sadece olgular arası ilişkilerle fikirler sınanabilir. Bunun tespiti ise, hipotez sayesinde yapılabilir. Hipotez araştırmanın sonuca ulaştırılmasını sağlar.