Hollanda ülkesi hakkında kısa bilgi

Konusu 'Kısa Özet Bilgiler' forumundadır ve Demir tarafından 4 Ağustos 2014 başlatılmıştır.


 1. Hollanda hakkında bilgi kısa

  Yüzölçümü: 40.844 kilometrekare.

  Nüfus: 14.864.000.

  Önemli şehirler: Amsterdam (Başkent), Rotterdam, La Haye, Leeuvvarden, Groningen, Den Hel-der, Alkmaar, Zulder, Haarlem, Zee, Zwole, Utreht, Deventer, Arn-hem, Nimvvegen, Vissingen, Doi-diecht, Breda, Tiİburg.

  Hollanda bir Batı Avrupa ülkesidir. Doğusunda Almanya, batısında ve kuzeyinde Kuzey Denizi, güneyinde ise Belçika ile sınırlıdır. Kara sınırlarının hepsi doğal olmayan “yapma” sınırlardır.

  Kuzey Avrupa Ovası’nın batısında yer alan ülke, 321 metre yüksekliğindeki Vaalserberg dışında hiçbir yerde 200 metreyi aşmayan düz bir yapı gösterir. Bununla da kalmaz, kimi yerlerde deniz düzeyinden de aşağılara düşerek, Göçük Ülke sıfatını alır. Hatta bu yüzden deniz, yüzlerce kilometrelik kıyı setiyle karadan ayrılmıştır. Suların setlerle önlenip kurutulmasıyla yeni topraklar kazanılmıştır. Zuider Zee Körfezi’nin önemli bir parçası 1932’de doldurularak ülke toprakları genişletilmiştir. linux nedir

  Hollanda’da kanallar da dikkati çeker. Bunlar Ortaçağ’da ülkede gelişigüzel akan ve bu yüzden konut ve ürünlere zarar veren akarsulara, güçlü setlerle belirli yataklara oturtulmuş birer kanal durumundadırlar.