Hormon ne demek?

Konusu 'Ödevim var' forumundadır ve Zakkum tarafından 15 Ocak 2013 başlatılmıştır.

 1. Hormonun yapısı hakkında bilgi ve Hormonların sınıflandırılması

  Hormon
  Özel bezler tarafından kana salgılanan ve kan yolu ile ulaştıkları organ ve dokularda fonksiyon düzenleyici olarak çok düşük miktarları ile görev yapan organik bileşiklere "uyarma" anlamına gelen "hormon" denilir. Hormonlar çok az miktarları ile etki etmeleri ve biyolojik katalizör gibi davranmaları nedeniyle enzimlere çok benzemekle beraber bazı yönlerden farklıdırlar.

  Bunları kısaca şöyle özetleyebiliriz:

  1. Hormonlar etki gösterdikleri organdan başka bir organda sentezlenirler.
  2. Hormonlar kullanılmadan önce dolaşıma salgılanırlar.
  3. Yapısal olarak Hormonun mutlaka Protein olması gerekmez. Küçük popipeptit tek aminoasit veya steroid yapıda bir kimyasal Madde olabilir.

  Hormonlar protein yapıda ve steroid yapıda olmak üzere iki büyük sınıfa ayrılırlar. Hormonların etkisini gösterdikleri hedef dokudaki aktivitesi başlıca dört faktör tarafından düzenlenir.

  1. Sentezlendiği bezdeki sentez oranı veya ondan salgılanış oranı
  2. Bazı hallerde gerekli olan plazma içindeki özel transport sistemleri
  3. Hücre zarındaki reseptör sayısı
  4. Karaciğer ve böbrekler tarafından parçalanma hızı.

  vücutta bulunan bezler arasında da bir denge söz konusudur. Örneğin ön hipofizin tiropik Hormonlarının hedef bezlerle olan ilişkisi gibi. Hormonlar etkileşimi genellikle iki şekilde gösterirler: Hormon-reseptör sistemi ve hücre içi protein sentez sistemi.

  Hormon Metabolizmaların bünyedeki bazı aktiviteleri kontrolde tutmak için çeşitli amaçlarla ürettikleri salgılar. 'İçsalgı' olarak da adlandırılırlar. Bir hücre veya hücre grubu ile diğer hücreler arasındaki kimyasal mesajcı moleküllerdir. İçsalgı bezlerinde (endokrin bezler) üretilirler ve kana salınırlar.

  Özel bezler tarafından kana salgılanan ve kan yolu ile ulaştıkları organ ve dokuları fonksiyon düzenleyici bir etki meydana getiren ve çok düşük miktarları ile görev yapan organik bileşikler " Hormon " olarak tanımlanır. Hormon kelime olarak " uyarma " anlamına gelmektedir.

  Hormonları konu edinen tıp dalına " endokrinoloji " denilir. Endokrinoloji Hormonlarla ilgili olarak hormonları yapan endokrtin bezlerinin yapılarını hormonların niteliklerini dokulardaki etkilerini normal azalma ve artma hallerini bunun sonucu olarak da dokularda ve bütün vücutta meydana gelen değişiklikleri ve normal gelişmelerin düzeltilmesi için gerekli çareleri inceleyen bilim dalıdır.

  Hormonlar; aminoasid polipeptit protein yapısında veya steroid yapıda olabilirler.

  HORMONUN TANIMI
  İlk kez 1902 yılında Bayliss ve Starling tarafından kullanılan hormon kelimesi Yunanca kökenlidir ve işlevi uyandırmak başka bir organı çalıştırmak anlamına gelir.Günümüzde bu basit tanım kapsamına giren ama hormon olmayan pek çok madde sentezlendiğinden veya ortaya çıkarıldığından hormonendokrin salgı bezleri adındaki sinirli vücut kesimlerince hazırlanarak salgılanandifüzyon veya dolaşımla diğer vücut kesimlerine taşınarak en az bir doku veya organda metabolik yolu düzenleyici etkiye sahip iç bütünlüğü korumasına veya sürdürülmesine hizmet eden kimyasal maddeler olarak tanımlanmıştır.

  Kısaca hormonlar;canlı yapıdaki hücreler arası yönetim tarafındanbelirli bir amaca yönelik olarak bazı organlardandokulardan veya hücrelerden salgılatılan ve bunlara duyarlı olan diğer doku ve organlar üzerinde fizyolojik kontrol etkileri olan maddelerdir.

  HORMONLAR NEDİR?
  Hormonlar vücudumuzun doğal olarak ürettiği kimyasal maddelerdir ve üzerlerinde belirli bir etki yarattıkları çeşitli dokulara kan yoluyla taşınırlar.

  Ergenlik sırasında vücudun içinde ve dışında oluşan değişiklikler hormonlar sayesinde gerçekleşirler. Hormonlar harika ve ayni zamanda gizemlidirler.Böyle olmalarına rağmen pek çok konuda suçlanırlar. (YÜZDEKI LEKELER VE SİVİLCELER GİBİ GERÇEKTEN BAZILARI ONLARIN KABAHATİDİR.AMA BAZILARI DA DEĞİLDİR.)

  Hormonlar iyi yaptıkları şeyler için yeterince kredi toplayamamaktadırlar.Büyümemizi gelişmemizi ve bütün üreme sistemimizi kontrol etmede bize yardımcı olurlar. İçeride; organlarımıza organlarımızın olgunlaşmasına yardim etmekten sorumludurlar.Bu süreç sırasında vücutta inanılmaz değişiklikler olabilir.

  Hormonların fizyolojik fonksiyonları

  1. Stres ile başetmek
  2. Enerji üretimi depolanmasıve kullanımı
  3. Üreme
  4. Büyüme ve gelişme

  Hormonların kimyasal yapılarına göre sınıflandırılmaları

  1. Peptid Hormonlar
  2. Steroid Hormonlar
  3. Amino asid hormonlar

  2. HORMONLARIN YAPILMASI KANA SALINIMI VE ETKİ ŞEKLİ
  Hormonların yapım ve kana salınımı bir sıra dahilinde kontrol mekanizmasına bağımlı olarak meydana gelir. Hormonlar özel bir bezden kana salınır ve bu yolla etki edeceği hedef dokuya taşınırlar. Hormon sentezi kontrol sisteminin en üst basamağında beyin tabanını teşkil eden "Hipotalamus" yer alır. Hipotalamusa varan herhangi bir sinirsel uyarım buradan mekanizmayı işleten çok az miktarlardaki özel hormonların salınımına yol açar. bunlara "Releasing Factor" denir.

  Salınan bu hormonlar sinir lifleri aracılığı ile beynin orta yerinde bulunan kemik boşluğu içine yerleşmiş bulunan hipofiz bezinin ön lobuna ulaşırlar. Hipotalamustan salınan her salgılama faktörü hipofiz bezinin ön lobundan özel bir hormonun salınımına yol açar. Sonra bu özel hormonlar hedef dokulara giderek hedef dokunun kendine özgü hormonların salınımını uyarırlar.

  Hipotalamus uyarıcı faktörlerin yanı sıra inhibe edici faktörleri de salgılar. Hipotalamus'un kontrolü altında bulunan hiyerarşik hormonal etki mekanizmasını gösteren şema aşağıya çıkarılmıştır.