Hücre Bölünmesi Hakkında Bilgiler

Konusu 'Bilgi Zemini' forumundadır ve Nehir tarafından 16 Şubat 2013 başlatılmıştır.

 1. Hücre Bölünmesi İle İlgili Bilgiler

  Canlılık özelliklerinden en önemlisi hücrelerin bölünüp yeni yeni hüc-reler meydana getirmesidir.Tek hücreli canlılarda bir tek hücre bölünür bunu bölünen hücrelerin tekrar bölünmesi izler. Çok hücreli canlılar ise başlangıç-ta tek bir zigot veya sporun bölünerek çoğalmasıyla oluşurlar.

  Hücre bölünme gelişigüzel bir olay değildir. Ancak hücre bölünme-ye başlamadan önce herhangi bir bölünme belirtisi göstermez. Ancak bö-lünmenin neye bağlı olarak ne zaman ve nasıl olacağı konusunda iki görüş vardır:

  Hücreler dış ortamlardan difüzyon ve aktif taşımayla sürekli olarak besin aldıkları için sitoplazma hacimleri artar. Besinlerin hücre içe-risinde yayılma hızları düşer ve hücrenin dengesi bozulur. Bu du-rumda hücreler ya ölür ya da bölünerek hacimlerini küçültür.

  Hücre büyürken hücre zarındaki genişleme hacimdeki artmayı kar-şılamamaktadır. Bu durumda hücre zarı hücrenin iki yönlü madde alış verişine yanıt veremeyeceği için hücre bölünecektir. Hücre bö-lünmesine ait elde edilen bulgular ve bölünmede geçen olaylar 1880 yılında Walter Flemming tarafından açıklanmıştır. Hücrede geçen bu olaya araştırıcı karyokinezis yani mitoz adını vermiştir.

  Bugün hücrelerde olağan dışı bölünmeler hariç mitoz ve mayoz olmak üzere başlıca iki tip bölünme görülmektedir