Hücre Neden Bölünür Kısaca

Konusu 'Bilgi bankası' forumundadır ve Demir tarafından 10 Ocak 2014 başlatılmıştır.


 1. Hücre Neden Bölünür Kısa

  Hücrenin büyüklük bakımından belli bir sınıra ulaştığında bölünmesi gerekir.
  Hücreyi küre şeklinde bir yapı gibi düşünecek olursak hücrenin büyümesi sırasında hücrenin hacmi (sitoplazma) hücre yarıçapının küpü (r3) oranında büyürken, hücrenin yüzeyi (hücre zarı) hücre yarıçapının karesi (r2) oranında büyür.
  Bu durumda hücre büyümesine bağlı olarak za manla hacim (r3) / yüzey (r2) oranı değişir.
  İki değer arasındaki fark çok fazla olduğunda bel li bir değerden sonra hücre zarı büyüyen sitoplaz-manın ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelir.

  Bu durumdaki hücrede madde alışverişi, gaz alı verişi, madde iletimi, boşaltım maddelerinin uza laştırılması gibi ihtiyaçlar karşılanamaz. Aynı za manda çekirdeğin hücredeki denetimi zorlaşır ve hücrenin yaşamı tehlikeye girer.
  işte bölünmenin amacı hacmi azaltıp yüzeyi artır maktır. Bu nedenle bölünme sonucu oluşan hüc reler başlangıçtaki hücreye göre daha küçüktür.