Hücre Nedir Yapısında Neler Vardır?

Konusu 'Soru ve cevaplar' forumundadır ve Lavinia tarafından 12 Ocak 2013 başlatılmıştır.

 1. Hücre Nedir Hakkında Bilgi

  HÜCRELERİN ORTAK YAPISI VE GENEL FONKSİYONEL ORGANİZASYONU

  Vücudumuz çok çeşitli hücrelerden ve hücreler arasındaki ortamı dolduran, organik ve anorganik maddelerden kurulmuştur Çeşitli doku ve organların kendi özel hücre cinslerini ve bunlarla ilgili özel fonksiyonları ele almadan önce, bütün hücreler için ortak olan esas hücre yapısını ve hücresel fonksiyonun genel karakterini belirtmek gerektir Bu sebeple evvela hücre nedir, nasıl yapılmıştır ve nasıl çalışır bunu kısaca ve genel çizgileriyle gözden geçirelim

  PROTOPLAZMA
  Canlı ile cansız arasındaki farkları düşünerek, canlı organizmaların vücut maddesini, anorganik doğanın cansız olarak kabul edilen maddelerinden ayırdetmek isteyen araştırıcılar, canlı madde özelliklerinin protoplazma’da toplandığını, protoplazmanın genel olarak canlı madde diye kabul edilebileceğini öne sürmüşlerdir
  Dünyamızda bağımsız canlı organizmalar olarak ayrı ayrı yaşayan tek hücreli varlıkların, yahut bitki, hayvan ve insan şeklindeki çok hücreli canlı organizmaların vücudunda yaşayan çeşitli hücrelerin hatta organizasyonu bir hücre kadar bile gelişmiş olmayan bakteri, virüs gibi daha aşağı ve daha küçük canlı organizmaların vücut maddesi hep protoplazma dan yapılmıştır
  Genel olarak bir hücrede protoplazma, ışık mikroskobu ile görülebilen başlıca iki bölüme ayrılır Biri nukleoplazma yahut karyoplazma ile dolu olan çekirdek veya nukleus, diğeri nukleus ile hücre zarı arasında kalan sitoplazma Nukleus ile sitoplazmayı birbirinden ayıran bir çekirdek zan, sitoplazmayı hücre etrafındaki ortamdan ayırmak üzere sitoplazmanın dış yüzünde şekillenmiş ve bitki hücrelerinde sellüloz birikimi ile ayrıca kalınlaşmış bir hücre zarı da dikkati çeker
  Bir hücrenin ışık mikroskobu ile görülebilen yapısı ve başlıca bölümleri
  Çeşitli hücre türlerinde, hücre zarının aldığı farklı özellikler ve meydana getirdiği birçok organeller (titrek tüyler, kamçılar, hücre ağzı, hücre anüsü) ayrı ayrı incelenmeğe değer Ayrıca sitoplazma içinde, hücre zarının uzantısı ve devamı halindeki birtakım ince borucuklar, elektron mikroskopla görülebilen ve önemi gittikçe daha iyi anlaşılan bir yapı teşkil ederler Bir çeşit hücre içi damar sistemi gibi olan bu yapı, yer yer genişlemiş kesecikler ve daha ziyade ince borucuklar gösteren bu ağ sistemi, endoplazmik retikulum dur
  Çekirdek zarı ile de bağlantılı olan endoplazmik retikulum, hücre çevresindeki ortam ile çekirdeğin içi arasında da ulaşıma elverişlidir
  Şunu önemle belirtmek gerekir ki, bu intrasellüler damar sistemi sitoplazma içinde, sadece maddelerin bir yerden bir yere taşınması için kullanılan basit bir ulaştırma şebekesi değil, aynı zamanda, bu ulaşıma tamamıyla hakim olan bir kontrol sistemi gibi çalışmaktadır Yani endoplazmik retikulum, hücre sitoplazması içinde bir yerden bir yere taşıdığı maddeleri aynı zamanda gerekli şekilde değiştiren ve işleyen, çeşitli kimyasal ve fizyolojik görevleri de mümkün kılacak oluşumlarla donanmıştır
  Kısacası bir hücrede bile, kendisine göre pek karmaşık hayat olaylarını son derece kolay, emin ve sağlam bir şekilde yürütmeye elverişli, önemli yapılar dikkati çekmektedir Bunların ültrastrüktürünü ve fonksiyonlarını yeri geldikçe ayrı ayrı ele alacağız
  Bir hücrenin elektron mikroskobu ile görülebilen ince yapısı Başlıca sitoplazmik organelleri, sitoplazmanın ufak bir bölümünde bir arada gösteren şema

  HÜCRENİN ORGANELLERİ
  Organel: Hücrelerin, biyolojik olaylarını gerçekleştirdiği yerdir Hücre organellerini aşağıdaki özellikleriyle tanıyacağız

  Hücre Organelleri:
  Mitekondri
  Plastidler
  Koful
  Endoplazmik Retikulum
  Golgi Aygıtı
  Lizozom
  Ribozom
  Sentrozom
  1 Mitekondri:

  Çift zarlı bir organeldir Hücrenin en önemli enerji üretim merkezidir Oksijenli solunumun yapıldığı yerdir Enerji, besinlerin oksijenle yayılmasıyla mitekondri elde edilir
  Bitki ve hayvan hücrelerinde mitekondri bulunur Mitekondrinin kendisine ait ribozomu vardır

  2 Plastidler:
  Sadece bitki hücrelerinde bulunur Besin maddelerini sentezleme ve depolama görevi yapar Hücre ile birlikte gelişir Plastidler; Kloroplast, Kromoplast ve Lökoplast olmak üzere üçe ayrılır
  Kloroplast: Çift zarlıdır İç zarı düzdür Hücre içinde enerji üreten bir başka organeldir Bu özelliğinden dolayı bitki hücrelerinde mitekondri miktarı azdır Bu yapının içinde bulunan ve en önemli özelliği olan, ışığı emen ve bitkiye yeşil renk veren klorofil bulunur
  Kromoplast: Bitkilerde yeşilden başka renk maddelerin de bulunur Bunlara kırmızı (domates), sarı (gül), turuncu (havuç) gibi örnekler verilebilir
  Lokoplast: bitki ve hayvan hücrelerinde bulunur Hayvan hücrelerinde besin deposudur Renksizdir Nişasta, protein ve yağ depo eder Havuç, şeker pancarı, patateste bol miktarda bulunur

  3 Koful:
  Bitki ve hayvan hücrelerinde bulunur Hayvan hücrelerinde besin kofulu olarak bulunur Hayvan hücrelerinde daha küçük ve az sayıda bulunurken, bitki hücrelerinde daha büyük ve bolca bulunan, zardan oluşmuş keseciklerdir

  4 Endoplazmik Retikulum:
  Bitki ve hayvan hücrelerinde bulunur hücre içerisinde veya hücre zarı ile çekirdek arasında, sitoplazmanın her yerinde bulunan, madde taşınmasını sağlayan bir sistemdir Bazı maddeleri de depo eder

  5 Golgi Aygıtı:
  Bitki ve hayvan hücrelerinde bulunur Hücrede oluşan maddeleri paketler ve salgı maddelerinin salgılanmasında rol oynar Golgi Aygıtı nın bozulması, salgıların azalmasına neden olur Golgi aygıtı içinde bulunduğu yapıya (dokuya) göre salgı yapar

  6 Lizozom:
  Sitoplazma içinde dağılmış, etrafı zarla çevrili, içleri sindirici enzimlerle dolu keseciklerdir Büyük moleküllü besinleri parçalayıp küçük moleküller haline getirerek bir çeşit sindirim yapar Lizozomun yapımında, endoplazmik retikulum ve golgi aygıtı görev alır Lizozomlar, taşıdıkları sindirim enzimlerini kofulların içine boşaltırlar
  Canlılar öldüklerinde ve gerektiğinde, lizozomlar açılarak içindeki sindirim enzimleri hücreleri sindirir, hücre böylece ölür

  7 Ribozom:
  Endoplazmik retikulum zarı üzerine yapışık olarak veya sitoplazmada serbest bulunur Protein sentezinin yapıldığı ve yapıcı olan protein moleküllerinin üretildiği yerdir Yapısında protein ve RNA bulunur

  8 Sentrozom:
  Hcrenin bölünmesinde görev alır Her birine sentroil denilen silindir şeklinde iki yapıdan oluşur
  Hayvan hücrelerinde çekirdeğin yakınında dokuz iplikçikten (silindir şekil) oluşmuş yapılardır Bazı çiçeksiz bitkilerde de sentrozoma rastlanır Sentroiller birbirine diktir Sentrozomlar hayvan hücrelerinde, hücre bölünmesi sırasında iğ ipliklerini oluşturur