Hücrede madde alışverişi hangi yollarla olur?

Konusu 'Bilgi bankası' forumundadır ve Zakkum tarafından 14 Ocak 2013 başlatılmıştır.

 1. Hücrede madde alışverişi hakkında bilgi

  Hücre zarının en önemli özelliği canlı ve seçici – geçirgen olmasıdır.  1. Difüzyon (Yayılma)
  Madde moleküllerinin çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama doğru yayılmalarıdır. Difüzyon sırasında enerji harcanmaz ve canlılık şart değildir. Bazı
  durumlarda difüzyona uğrayacak madde bir taşıyıcı proteinle hücreye alınabilir. Buna ise kolaylaştırılmış difüzyon denir.  2. Osmoz (Suyun Difüzyonu)
  Suyun seçici geçirgen bir zardan difüzyonuna denir. Osmoz’da da enerji harcanmaz ve canlılık şart değildir. Ancak seçici geçirgen zar bulunmak zorundadır.
  Diyaliz: Suda çözünmüş maddelerden bazılarının yarı geçirgen zardan difüzyonuna diyaliz denir. Kısaca suda çözünen maddelerin difüzyonuna diyaliz denir.  Osmotik Olaylar
  a. Hipertonik Ortam (Yoğun Ortam): Bir hücre kendisinden daha yoğun ortama koyulursa su kaybederek büzülür. Bu olaya “plazmoliz” denir.
  b. Hipotonik Ortam (Az yoğun Ortam): Plazmoliz olmuş yada normal bir hücreyi kendisinden daha seyreltik bir çözeltiye koyarsak su alarak şişer. Bu olaya “deplazmoliz” denir.
  c. İzotonik Ortam (Denge Ortamı): Hücre izotonik ortama koyulursa dengeli bir madde alışverişi olur.
  Hücreler çok seyreltik ortamlara ya da saf suya konulursa aşırı miktarda su alarak gerilirler. Bu gerilme sonucunda oluşan basınçla hayvan hücreleri patlar. Buna hemoliz denir.  Osmotik Kuvvetler
  a. Osmotik Basınç: Hücre içindeki çözünmüş maddelerin hücre zarına yaptığı basınçtır.
  b. Turgor Basıncı: Hücre içindeki suyun hücre zarına yaptığı basınçtır.
  c. Emme Kuvveti: Osmotik basınçtan turgor basıncının çıkarılmasıyla elde edilen pozitif kuvvettir.
  E.K = O.B – T.B şeklinde hesaplanır.  3. Aktif Taşıma
  Maddelerin az yoğun ortamdan çok yoğun ortama taşınmasına denir. Aktif taşıma ancak canlı hücrelerde gerçekleşir. Çünkü ATP harcanır ve enzimler iş görür.
  Bu olayda taşınacak maddelerin porlardan sığabilecek kadar küçük olması gerekir. İyonların çoğu yoğun ortamdan az yoğun ortama aktif olarak geçer.  4. Endositoz ve Ekzositoz
  Endositoz ve Ekzositoz olaylarında enerji harcanır. Her iki olay hayvan hücrelerinde görülmesine karşılık bitki hücrelerinde endositoz görülmez.
  Endositoz pordan geçemeyecek kadar büyük moleküllerin hücre içerisine alınmasıdır. Alınan madde sıvı ise pinositozkatı ise fagositoz adını alır.
  Ekzositoz hücre içerisinde oluşturulan enzim hormon çeşitli proteinler bitkilerde reçine ve eterik yağlar hayvanlarda mukus ve diğer büyük moleküllü salgı maddelerinin golgi yardımıyla küçük kesecikler halinde taşınarak dışarı atılmalarına denir.