Huy İle İlgili Deyim ve Atasözleri

Konusu 'Atasözleri ve Deyimler' forumundadır ve Nehir tarafından 8 Ocak 2014 başlatılmıştır.

 1. Huy İle İlgili Atasözleri ve deyimler

  ATASÖZLERİ

  *** üzüm üzüme baka baka kararır
  her zaman bir arada bulunan, arkadaşlık eden kimseler birbirlerine huy aşılar.

  *** arlı arından, huylu huyundan vazgeçmez
  herkes kendi karakterine göre davranışta bulunur.

  *** bacak kadar boyu var, türlü türlü huyu var
  yaşı küçük ancak herkesten farklı alışkanlıklar, huylar edinmiş.

  *** bıçağı kestiren kendi suyu, insanı sevdiren kendi huyu
  bir şeyin, bir kimsenin değeri, kendisinde aranılan özel niteliklerle artar.

  *** boyuma göre (boyumca) boy buldum, huyuma göre (huyumca) huy bulmadım
  bir kimse, beden yapısı, zenginlik vb. konularda kendisine uyanı bulabilir ama huyu kendisine uyan bir kimseyi kolay kolay bulamaz.

  *** can çıkmayınca (çıkmadan) huy çıkmaz
  insanı alışkanlıklarından, huylarından vazgeçirmek mümkün değildir.

  *** güzele kırk günde doyulur, iyi huyluya kırk yılda doyulmaz
  değerli olan yüz güzelliği değil huy güzelliğidir.

  *** haydan gelen huya gider
  kolay ve emeksiz kazanılan şeyler elden kolay çıkar.

  *** huy canın altındadır
  insanı alışkanlıklarından, huylarından vazgeçirmek mümkün değildir.

  *** huylu huyundan teneşirde vazgeçer
  insanı alışkanlıklarından, huylarından vazgeçirmek mümkün değildir.

  *** huylu huyundan vazgeçmez
  bir huy edinmiş olan kişiyi bu huyundan vazgeçirmek imkânsızdır.

  *** kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan
  kişi arkadaşlık ettiği kimseden etkilenir.

  *** kurt köyünü (tüyünü) değiştirir, huyunu değiştirmez
  kötü kimse yer yurt değiştirse de kötü huylarını değiştirmez.

  *** sütle giren huy, canla çıkar
  kişinin küçükken edindiği huy, ölünceye değin sürer.

  *** yumuşak huylu atın çiftesi pek olur
  yumuşak huylu kimseler öfkelendiklerinde aşırı davranışlarda bulunurlar.

  *** yüzü güzel olanın huyu (da) güzel olur
  insanın yüzü, içinin aynasıdır, güler yüz hoşgörülü, iyi niyetli, uyuşma eğilimli, temiz yürekli kişilerde bulunur; içinde kötülük bulunan kişinin duyguları da yüzüne vurur, kendisini çirkinleştirir.

  DEYİMLER

  *** (birinin) huyuna suyuna gitmek
  birini kızdırmayacak veya ürkütmeyecek biçimde uysalca davranmak, alışkanlıklarına, isteklerine uygun davranışlarda bulunmak.

  *** boyu boyuna, huyu huyuna
  “karı koca veya arkadaşlar arasında her bakımdan uygunluk olması gerekir” anlamında kullanılan bir söz.

  *** huy edinmek
  bir davranışı alışkanlık durumuna getirmek: “Zaten son zamanlarda önüne gelen her şeyi tekmelemeyi huy edinmişti.” -E. Şafak.

  *** huyu huyuna suyu suyuna (uygun)
  iki kişinin her yönden birbirine uygunluğunu anlatmak için kullanılan bir söz.

  *** huyunu suyunu değiştirmek
  eskisine göre değişik davranmasına sebep olmak.

  *** ya huyundan ya suyundan
  bazı özellikleri olduğu gibi bir yerden, bir kimseden almış kimseler için kullanılan bir söz.