Hz. İshak Peygamberin Özellikleri

Konusu 'Dini Bilgiler' forumundadır ve Yavuz tarafından 22 Ocak 2013 başlatılmıştır.

 1. Hz. İshak'ın (as) Mucizeleri ve Kıssası

  İshak Peygamber (as) Hakkında Kısa Bilgi

  Hz. İshak Peygamber (as) Hz. İbrahim (as) Peygamberin oğludur. Hz. İbrahimin vefatından sonra peygamberlik görevini devam ettirmiştir. Hz. İshak'ın doğumu Cenabı Allah'ın mucizelerindendir. Kur'an-ı Kerimde Hz. İshak'ın dünyaya gelişi şöyle anlatılmaktadır. "Andolsun ki, elçilerimiz İbrahim'e müjde ile gelip, Selam, dediler. O da Selam dedi ve eğlenmeden gidip kızartılmış bir buzağı getirdi. Onların ellerinin buna uzanmadığını görünce hoşlanmadı ve kalbine bir korku geldi. Onlar korkma biz lut kavmine gönderildik dediler. İbrahim'in ayakta duran zevcesi güldü. Biz de ona İshak'ı ardından da torunu Yakub'u müjdeledik. Kadın vay, kendim koca bir karı, şu zevcimde bir ihtiyar iken ben mi doğuracakmışım? Bu doğrusu pek şaşılacak bir iş dedi. Melekler ey evin hanımı, Allah'ın rahmeti ve bereketleri üzerinize olmuşken, nasıl Allah'ın işine şaşacaksın. O Hamid ve Meciddir dediler." (Hud:73)

  Hz. İbrahim'in Hz. Sare isminde bir hanımı vardı. Fakat çocukları olmamıştı. Daha sonra Hz. Hacer ile evlenmiş ve çocukları ileri yaşlarına rağmen olmuştur. Bu kendilerininde şaşırdığı Cenabı Allah'tan gelen bir mucizeydi. Hz. İshak (as) babasının vefatından sonra kavmini islama davet etmeye devam etmiştir. Hakkında gelen rivayetlerde; Hayvanlar açik bir dille O'nun peygamberliğini tasdik ederlerdi. Dua etmesi üzerine koca bir dağ yürümeye başlamştır. İshak Peygamber dua bereketiyle ölmüş hayvanları dirilttiği rivayet edilmektedir. Cenabı Allah Saffat suresi 112 ve 113. ayeti kerimelerde; "ibrahim’e salihlerden bir peygamber olmak üzere de İshak’ı müjdeledik. Hem ona hem de İshak’a feyz ve bereketler verdik. Her ikisinin neslinden iyi hareket eden de vardir, nefsine apaçik zulmeden de vardir” buyrulmuştur. Ayrıca Sad suresi 45 ile 47. ayeti kerimelerinde; "Ey Muhammed, güçlü ve anlayışlı olan kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub’u da an. Biz onları ahiret yurdunu düşünen samimi kimseler kıldık. Doğrusu onlar bizim yanımızda seçkin, iyi kimselerdir” buyurarak niteliklerini bildirmiştir. Hz. İshak kavmi içinde çok düzgün konuşan ve keramet sahibi bir kimse idi. Oğlu Hz. Yakub'da Cenabı Allah'ın bir lütfu olarak babsının izinden giderek peygamberlik ile görevlendirilmiştir.

  Tarihsel bulgular ve kaynaklar Hz. İshak aleyhisselamın yüzaltmış yaşlarına kadar yaşadığı ve kavmine tebliğde bulunduğunu aktarmaktadır. Bugün Filistin toprakları olan Sam bölgesinde uzun yıllar peygamberliğinin ardından vefat etmiş ve babası Hz. İbrahim'in yanına defnedildiği rivayet edilmektedir. Hz. İshak Peygamber Kur'anda ismi geçen ve övülmüş Rasullerdendir.
  ywx webokur.net​


  [​IMG]