Hz Muhammedin Gençliği Kısa

Konusu 'Hz Muhammedin Hayatı' forumundadır ve Elif tarafından 9 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Elif

  Elif Yönetici Admin

  Hazreti Muhammedin Gençliği (kısaca)


  Peygamberimiz (s.a.v)'in annesi ve dedesi öldükten sonra 8 yaşından 25 yaşına kadarki döneme gençlik dönemi denilir. Bu dönemde amcası Ebu Talibin yanında kaldı.
  Peygamberimiz (s.a.v) amcasına yardım eder, koyun ve keçileri güderdi, 13 yaşında amcası Ebu Talib peygamberimizi (s.a.v) ilk ticaret kervanına götürdü. Ebu Talip iyi bir tüccardı, Mekeden Suriye'ye, Şam'a mallar götürür satış yaparlardı, Şam'dan da Mekke'ye getirirlerdi. Bu yolculuk sırasınada peygamberimizin üstün halleri belli oluyordu hatta Busra yakınlarında rahip Bahira onlarla görüştü ve Hazret-i Muhammedin (s.a.v) beklenen peygamber olduğunu anlattı.
  Peygamberimiz 14 yaşında Kureyş ile Hevazin kabileleri arasındaki Ficar savaşına katıldı ve bu savaş 4 yıl sürdü, Peygamberimiz ok atmadı yalnızca atılan okları toplayı amcasına verdi.
  Bu dönemde Müslümanlıktan önce (Câhiliyet Döneminde) Araplar arasında iç savaşlar eksik olmazdı. Yalnızca "Eşhür-i hurum" denilen dört ayda savaşmak haram sayılırdı. Bu dört ayda (Zilka'de, Zilhicce, Muharrem, Receb) savaş yapılacak olursa buna "Ficâr Savaşı" denirdi.
  Artık peygamberimiz (s.a.v) gençlik dönemindeydi, ne yazıkki o dönemde Mekkede her türlü kötülük, zina, kumar, içki,zulm gibi pek çok kötü olaylar oluyordu fakat peygamberimiz (s.a.v) gençler için normal karşılanan pek çok kötü adet ve işlerden uzak duruyordu.
  Bütün Mekkeliler gibi Hazret-i Muhammed (s.a.v) de amcasının tavsiyesi üzerine birlikte ticâret yapıyordu. Gerek çocukluğunda, gerekse ticâret hayâtında, dürüstlüğü ile tanınmıştı. Sözünde durmadığı, yalan söylediği, başkalarına zarar verecek bir davranışta bulunduğu, bir kimseyi incittiği asla görülmemiş; dürüstlüğü dillere destan olmuştu. Bu yüzden Mekke'liler O'na "el-Emîn" (her konuda güvenilir kişi) diyorlardı. O'nun bu yüksek ahlâkını öğrenen Kureyş’in zengin kadınlarından Haticenin kervanında Şama 3 aylık bir ticaret seferinin başında gitti ve çok karlı döndüler, bu duruma çok memnun olan Hazret-i Hatice kendisine sermâye vererek ticâret ortaklığı teklif etti. Böylece Peygamber (s.a.v) ile Hatice arasında ticâret ortaklığı başlamış oldu. Hazreti Hatice 40 yaşındaydı ve o dönemin pek çok zengini kendisine evlenme teklileri yapıyorlardı. Hazret-i Hatice yoksul ama dürüst, güvenilir 25 yaşındaki peygamberimiz (s.a.v) tercih etti ve evlendiler, çocukları oldu.