Hz Peygamber'den Gençlere Nasihatler

Konusu 'Hz Muhammedin Hayatı' forumundadır ve Demir tarafından 6 Ağustos 2014 başlatılmıştır.


 1. Peygamberimizden Gençlere Nasihatler

  Hiç şüphesiz hamd ALLAH’a mahsustur. ALLAH’a hamd eder, O’na şükrederiz. O’na tevbe eder, O’ndan bizi bağışlamasını niyaz ederiz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüklerinden O’na sığınırız. ALLAH’ın hidayete erdirdiğini saptıracak yoktur. ALLAH’ın saptırdığını da hiç kimse hidayete erdiremez.
  Şahitlik ederiz ki ALLAH’tan başka ilah yoktur. O tektir, ortağı yoktur. Ve yine şahitlik ederiz ki Muhammed (s.a.v.) O’nun kulu ve elçisidir. Resûl (s.a.v.) elçilik görevini yapmış, emaneti yerine getirmiş ve ümmete gereken nasihatte bulunmuştur.

  ALLAH’ın salat ve selâmı kıyamete kadar sürekli olarak O’nun (s.a.v.) ve temiz ailesinin, seçkin sahâbesinin üzerine olsun.
  ALLAH Resûlü’nün (s.a.v.) çeşitli münasebetlerle şöyle dediği rivayet edilmiştir:

  “Ben ancak eğitici ve ilim öğretici olarak gönderildim.”[1]
  “Ben velisi olmayanın velisiyim.”[2]
  Bir keresinde de işaret parmağı ile orta parmağını göstererek şöyle buyurmuştu:
  “Ben ve yetime kefil olan (onun bakım, beslenme ve işlerinin yürütülmesini üzerine alan) şu iki parmak gibiyiz.”[3]
  ALLAH Resûlü’nün (s.a.v.) eğitmesi, öğretmesi, veli ve kefil olması gözetme, sevgi ve şefkatinin kusursuz göstergesi ve hidayetin kaynağıdır.
  Bu prensipleri sadece saymış olmakla yetinmiyor; bilakis bunları hayatın çeşitli alanlarına da aktarıyoruz. Zira ALLAH Resûlü’nün (s.a.v.) yaşantısının bizim için bir kandil ve aynı şekilde harflerinden hikmetler fışkıran mübarek sözlerinin de örtüleri kaldıran, karanlıkları yok eden ve, dosdoğru yola ileten aydınlık nurlar olmasını istiyoruz.
  Geleceğin nesli ve müslüman ümmetin ümidi olan çocuklarımız, iyi ile kötüyü ayırt edip insanı sürekli iyiye yönelten akıl ve düşünüşe dayalı bir oluşuma ve ahlâka ne kadar muhtaçlar. Halbuki hayat yolculuğu ancak bu oluşum ve gidişat ile disiplin altına alınabilir ve donmuşluk, gerikalmışlık ve başarısızlıkların esaretinden kurtulabilir.
  Muhammedî kriter ve ölçüler doğrultusunda ümmetimizin çocuklarından hiç olmazsa bir nesil oluşturmaya kendimizi vakfettiğimizde aşırı hayalci davrandığımızı sanmıyorum. Öyle bir nesil ki; sağlam, köklü bir taban olmak için aktif bir maya olsun. Kan taşıyan damarları ümmetin bedenine yayılsın, arzulanan biçimlenme sürecinde ilerlesin ve temele insin.

  Mekke ve Medine’deki ilk müslümanların yaşlarına baktığımızda, tereddütsüz olarak ezici çoğunluğun gençlerden oluştuğunu görürüz. Gençler tevhid dini İslam’ı kabul etmede ihtiyarları gerilerde bırakıyordu. Hz. Peygamber de gençlerle daha yoğun ve ağırlıklı olarak ilgileniyordu.

  Son olarak... Hadislerin seçim ve yorumlanmasında isabet etmiş olmayı ALLAH’tan umuyorum. Yine ALLAH’tan niyazım odur ki, yaptığım işten dolayı beni en güzel biçimde mükafatlandırsın. Hiç şüphesiz O çok cömert, çok ihsan sahibidir.