Hz.Salih'in hayatı özeti

Konusu 'Dini Bilgiler' forumundadır ve Ceren tarafından 11 Aralık 2014 başlatılmıştır.

  1. Ceren

    Ceren Süper moderatör


    Hz.Salih'in hayatı özeti

    Salih Peygamber Semud kavmine gönderilen peygamber olup Nuh aleyhisselam ın oğullarından Sam'ın neslinden olup Hz. adem'in 19. kuşaktan torunudur. ad kavmi helak olduktan sonra felaketten kurtulanlardan Semud, Sam ile Hicaz arasındaki Hicr denilen yere yerleşti. Semud'un torunları Ad'in helak olduğu yere gidip yerleştiler. Reisleri de Cenda bin Amr isminde birisi idi. Zamanla bolluğa kavuşup Ad kavmi gibi azdılar. Taşlardan yaptıkları putlara taptılar. İşte bu diyarda Hz. Salih doğup büyüdü. Küçük yastan itibaren putlara tapmazdı, ve ileride kendisinin Semûd'e lazım olabileceği için ona kimse bir şey diyemezdi. Azgınlıklarından dolayı Allahü Teala onlara Salih aleyhisselamı peygamber olarak gönderdi : « Biz Semûd kavmine kardeşleri Salih'i (gönderdik) . Hz. Salih onları putlara tapmaktan men'edip azgınlıklarından sakındırdı. Onları imana davet edip Hz. Nuh'un dinini tebliğ etti. Birçok kavim gibi Semud'un çoğu Salih peygambere isyan, azı iman etti : «Dediler ki: Sen, olsa olsa iyice büyülenmiş birisin! Sen de ancak bizim gibi bir insansın . Bütün hakaretlere rağmen Hz. Salih onları Tatlı dille imana çağırdı ise de Semud peygamberini büyülenmiş yalancı ve büyüklenen diye itham etmeyi bırakmadı. Yüce Allah taşkınlıklarından dolayı Semud'un kadınlarını kısır bıraktı. Ağaçlar kuruyup meyve vermedi, hayvanlar yavrulamaz oldu. Bu durum karşısında Salih aleyhisselama hakaret edip onu ölümle tehdit ettiler. Peygamberliğinin kanıtı için ondan bir mucize isteyip, mucize gösterdiği takdirce ona inanacaklarına söz verdiler. Kayadan bir deve meydana gelmesini istediler. Deve olmasını istedikleri kaya büyüyüp gebe bir deve sekline döndü. Devenin yavrulaması üzerine bazıları iman etti. Devenin memesinden akan sütten Semudlular kaplarını doldurdular. Salih aleyhisselam devenin kayadan çıkması üzerine kavmine: « Ey kavmim, Allah'a kulluk ediniz! O Allah ki, sizin için O'ndan başka ibadet edecek hiç bir ilah yoktur. Onu kendi haline bırakınız! Sakın ona bir fenalık etmeyiniz! Sonra sizi çok elemli bir azap yakalar. İşte su deve peygamberliğimin doğruluğuna bir delildir. Bu kuyunun suyunu nöbetle muayyen bir gün devenin içme hakkı vardır. Muayyen bir gün de sizin içme hakkınız vardır. Sakin bu deveye fenalık dokundurmayınız! Sonra sizi büyük bir günün azabı yakalar . Ama Semudlular bunu dinlemeyip devenin ayaklarını kesip öldürdüler: «Buna rağmen onlar deveyi kestiler; ama pişman da oldular . Bu - iğrenç - işi başlarının Kudar bin Salif isimli 9 kişilik bir grup yaptı . Hz. Salih ile alay edip:'Eğer hakikaten peygamber isen bize vad ettiğin azabı getir' dediler : « Büyüklük taslayanlar dediler ki: 'Biz de sizin inandığınızı inkar edenlerdeniz. Derken o dişi deveyi ayaklarını keserek öldürdüler ve Rablerinin emrinden dışarı çıktılar da: Ey Salih! Eğer sen gerçekten peygamberdensen bizi tehdit ettiğin azabı bize getir, dediler . Devenin bastığı yerden kan fışkırdığını, ağaçların yapraklarının kızardığını, kuyulardaki suyun kan kırmızısı, yüzlerinin sapsarı olduğunu gördüler ve birbirlerine haber verdiler. Allahü Teala Salih aleyhisselama o beldeyi terk etmelerini ve bir şiddetli azabın geleceğini vahyetmesi üzerine Hz. Salih ve kendisine iman eden 4000 kişi ile birlikte orayı terk ettiler. Semudlular ın yüzleri ise kana boyanmış gibi kıpkırmızı, daha sonra da simsiyah oldu. Cebrail aleyhisselam onları bir sabah vakti sayha ile azablandırdı. Semud'un muhkem binaları bile kendilerini kurtarmadı ve onlar sayhanın şiddetinden hepsinin ödleri patlayarak helak oldu: (Bu azgınlara) azabım ve uyarılarım nasıl oldu! Biz onların üzerlerine korkunç bir ses gönderdik. Hemen hayvan ağılına konan kuru ot gibi oldular . Ancak birisi sayha'dan kurtulmuştu. Bunun ismi Ebû Rigal isminde birisi idi. Ebû Rigal Semûd'un helak olduğu sırada Mekke-i Mükerremede Harem-Şerif'de idi. Bu sebepten dolayı ona musibetten bir şey isabet etmedi. Günlerden bir gün Harem'den çıktığında gökten bir taş düşüp onu öldürdü. Resulallah Hicr'e uğradığı vakit buyurdu ki: « Mucize istemeyiniz. Muhakkak ki Salih'in kavmi mucize istedi de, Allahü Teala onlara deve gönderdi.

    Deve bu yoldan suya gider, su taraftan giderdi. Sonra onlar, Rablerinin emrinden (hak sözden) dönüp haddi aştılar. Allah'ın hareminde olan bir kişi dışında (ve iman edenler müstesna) Semûd kavminden herkesi helak eden bir sayha onları yakalayıverdi Bunun kim olduğu sorusuna:« Ebû Rigal'dir. Harem'den ciktiginda isabet eden azab ona da isabet etti dedi. Salih peygamber bundan sonra iman edenlerle birlikte Mekke veya Sam taraflarına gitti (Elmalıya göre ise Filistin'e gitti) , Remle'de yerleşti. Mekke'de vefat edip Kabe-i Muazzama yanında defn edildi. Hz. Salih'in deve mucizesinden hariç başka mucizeleri şunlardı: -Salih peygamberin duası üzerine- meyvesiz ağaçların meyve vermesi, tastan su çıkması ve bir Semûd'lunun