İbni Sina Eserleri ve çalışmaları hakkında bilgiler

Konusu 'Türkçe edebiyat' forumundadır ve Elif tarafından 3 Mayıs 2013 başlatılmıştır.

 1. Elif

  Elif Yönetici Admin

  İbni Sina'nın bütün Eserlerinin adları ve hakkında bilgi

  İbni Sina bilim dünyasındaki çalışmaları ile tıbbın gelişmesinde çok önemli rol oynadı. Eserlerinde ilmin bütün dallarına değinen İbni Sina'nın en önemli eseri tıp dünyasına tam 760 ilaç kazandıran Kanun'dur.

  Şeker hastalığı üzerinde çalışan İbni Sina, idrardan şeker tahlili yapan ilk doktor, ilk tıp otoritesidir. Jeoloji ve kimya ilimlerinin babası sayılır. Civa ile tedavi usulünü bulan, ameliyat edilen hastanın şurubuna afyon, banotu, sabun, hindistan cevizi gibi maddeler koyarak uyutucu ve bayıltıcı ilaçlar yapan ve hastanın ızdırabını azaltan ilk tıp alimi İbni Sina idi.

  Kan dolaşımını şekil ve sebebini kanın gıdayı nakleden bir sıvı olduğunu, ceninin ana rahmindeki iç adalelerin tazyiki ile dışarı çıktığını, al ve akyuvarların görev ve varlığını ilk defa keşfeden ve bunlar hakkında eser takrir eden İbni Sina olmuştur.

  İbni Sina, 1025'de Hemedan Rasathanesini kurdu. Bu rasathanede ciddi ve doğru ölçüler tesbit edilmiş, bugünkü krometreye benzer bir alet ve tertip kullanılmıştır. Bu da mikrometrenin de İbni Sina'nın eseri olduğuna delalet eder.
  Ortaçağ ve Yeniçağ Avrupa düşünürleri kendilerine mal ettikleri düşünce ve sistemlerini İslam aleminden ustalıkla aktarmış ve etkisinde kalmışlardır.

  İbni Sina'nın bilinen başlıca Eserleri şunlardır:

  1. El-Kanun fi't-Tıp 1593, "Tıpta Kanun" (Organların görevleri, sağlık ilmi, hastalıkların tedavi yöntemleri ve tıbbi maddeleri içeren 5 cilt halinde yayımlanan bu eser, tıp dünyasına 760 ilaç kazandırdı.)

  2. Kitabü'l-Necat, 1593, "Kurtuluş Kitabı" ( Metafizik konularında yazılan özet bir eserdir. Bu eserde maddeye has ilimleri etrafında topluyor. )

  3. Risale fi-İlmü'l-Ahlak, 1880, (Bu eser de Ahlak Konularını içermektedir.)

  4. İşarat ve'l-Tembihat 1892, (Bu eser İbn-i Sina'nın kişisel görüşlerini, düşüncelerini içeren büyük bir eserdir.)

  5. Lisanü'l-Arab ,İsfahan'da bir Arap bilgini onun Arapça bilgisini yetersiz gördüğünde, İbn-i Sina'yı 3 yıl çalıştırarak müsvedde biçiminde Lisanü'l Arab'ı eserini yazdı.

  6. Kitabü'ş-Şifa,1927, (Mantık, Matematik, Fizik gibi konularda yazılmış 11 ciltlik bir eserdir. Birçok defa Latinceye çevrilmiş ve Avrupa'da ders kitabı olarak okutulmuştur.)