İbni Sina'nın Kısaca Hayatı, İbni Sinanın Hayatı Kısa ve Öz

Konusu 'Konu Anlatımı' forumundadır ve Nehir tarafından 1 Nisan 2014 başlatılmıştır.


  1. İbni Sina Hakkında Kısa Bilgi

    Büyük islam alimi İbn – i Sina , islam düşüncesinde Felsefe Geleneğinde Farabi’yle başlayan Aristotelesçi ( Meşsaî )akımın en önemli temsilcisidir .

    İbn – i Sina , Kuşyar adlı bir zamanın büyük bir hekimin yakınında tıp eğitimi aldı . Farklı konular üzerine 240′ı tanesi bu güne kadar gelen 450 civarında makale yazdı . Elimizdeki bulunan bu yazıların 150 tanesi felsefe 40 tanesi de tıp üzerinedir . Eserlerinin en ünlüleri ve tanınmış olanları felsefe ve fen konularını içerir çok genişçe bir faaliyet kalan Kitabü’ş – Şifa ( İyileşme Kitabı ) ile El – Kanun fi’t – Tıb’dır ( Tıbbın Kanunu ) . Bu ikincisi ortaçağ üniversitelerinde okutulmuştur . Hatta bu eser Montpellier ve Louvain’de 1650 yılına civarında ders kitabı olmuştur .