İbrani Uygarlığı Hakkında Kısa Bilgi

Konusu 'Bilgi bankası' forumundadır ve Nehir tarafından 14 Eylül 2013 başlatılmıştır.

  1. İbrani Uygarlığı İle İlgili Kısa Bilgi

    Sami (Arap) kökenli olan İbraniler M.Ö 2000'li yıllarda bugünkü Lübnan ve Filistin dolaylarında yaşamışlardır. Tarihte ilk İbrani Devleti Hz. Davud tarafından M.Ö XVII. yüzyılda kurulmuştur. Sonraki yıllarda İsrail ve Yahudi Devletleri olmak üzere ikiye ayrılmışlardır. Bu devletlere Asurlular ve Bablller son vermişlerdir.
    İbraniler, Hz. Musa tarafından getirilen Yahudi (Musevi) dinine inanmışlardır. Yani semavi dinlerin ilkine inanıyorlardı. Tek tanrı inancı taşıyan bu dinin mensupları olan İbraniler, Yahudiliğin sadece kendi milletleri için getirilmiş olduğunu savunurlardı. Din milliyetçiliği yapmış olmaları kendilerine karşı büyük bir tepkinin doğmasına yolaçmıştır. Ayrıca Museviliğin fazla yayılamamış bir din olarak kalmasına da neden olmuşlardır. İbranllere karşı oluşan tepkiler tarihte Babiller, Asurlular ve Romalılar tarafından olmak üzere 3 kez sürgün edilmiş olmalarıyla açıklanabilmektedir.
    İbraniler, yakın bir coğrafyada yaşadıklarından Fenike alfabesinden etkilenmişlerdir. En önemli mimari eserleri ise Kudüs'teki Süleyman Mabedi'dir