İcra Emrinin İptali Dilekçesi Örneği

Konusu 'Güncel bilgiler' forumundadır ve Nehir tarafından 30 Ocak 2013 başlatılmıştır.

 1. İcra Emrinin İptali Dilekçesi

  Tercan İcra Müdürlüğü  Dosya Esas: /…  İCRA MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE

  TERCAN

  ŞİKÂYET EDEN

  (BORÇLU) : … AŞ

  Adres

  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı

  Adres

  KARŞI TARAF

  (ALACAKLI) : Adı ve Soyadı

  VEKİLİ : Dava vekili Adı ve Soyadı

  Adres  DAVA KONUSU : İcra emrinin iptali  TEBLİĞ TARİHİ : …/…/…  ŞİKÂYET NEDENLERİ :

  1- Tercan İcra Müdürlüğünün yukarıda esas numarası belirtilen icra takibi dosyası ile müvekkil kurum hakkında başlatılan ilamlı icra takibi kapsamında 09042007 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen icra emri ilama, usul ve yasaya açıkça aykırı düzenlenmiştir

  2- Öncelikle düzenlenen icra emrinde alacaklı ve vekilinin vergi kimlik numarası bulunmamaktadır Ekte sunulan Yargıtay 12 Hukuk Dairesinin 14112005 tarih, 2005/018595 Esas ve 2005/022021 Karar sayılı kararı, bu hususun tek başına icra emri iptali sebebi olduğunu açıkça göstermektedir

  3- Takibe konu ilamda alacaklı sadece lehine hükmedilen vekâlet ücretini talep hakkına sahip iken, ilama aykırı olarak kaynağı belli olmayan ek taleplerde bulunmuştur Yukarıda belirttiğimiz usul ve yasaya açık aykırılıklar nedeniyle icra emrinin iptalini talep etme zorunluluğu doğmuştur

  DELİLLER : Tercan İcra Müdürlüğünün dosyası ve her tür delil

  HUKUKİ NEDENLER : İİK md 71 ve ilgili mevzuat

  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen nedenlerle, şikâyetin kabulüne icra emrinin iptaline yargılama harç ve masrafları ile vekâlet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla vekâleten talep ederim  …/…/…  Şikâyet Eden Vekili  Avukat Adı ve Soyadı  İmza