İkinci Göktürk Devleti Hakkında Bilgi

Konusu 'Ödevim var' forumundadır ve Lavinia tarafından 17 Ocak 2014 başlatılmıştır.

 1. 2.göktürk devleti hakkında özet bilgi

  Kutluk (İlteriş) Kağan Dönemi

  Elli yılı aşkın bir esaretin ardından 680 yılında Aşina soyundan gelen Kutluk, akıl hocası Bilge Tonyukuk ile birlikte Çin'e isyan etti. Kutluk, kısa sürede Ötüken başkent olmak üzere kağanlığı örgütledi. Bu nedenle Kutluk'a İl'i derleyip toparlayan anlamına gelen İl Teriş unvanı verildi. Kardeşi Kapgan'ı şad ilan etti ve ülkenin Batı bölgesinin yönetimine memur etti. Tonyukuk'un vezir ilan edilerek diplomasi ve ordu işlerinin başına geçirdiği bu dönemde Çin'e 46 başarılı sefer yapıldı.

  Kapgan Kağan Dönemi

  Kutluk Kağan öldüğünde, çocukları Bilge ve Kültigin küçük yaşta olduklarından, yerine kardeşi Kapgan Kağan geçti. Tecrübeli bir devlet adamı olan Tonyukuk'un yardımcılığı ile devletin yönetildiği Kapgan Kağan döneminde, Çin'i baskı altında tutmak ve Çin hakimiyetinde bulunan Göktürk topraklarını geri almak için Çin ile savaşlara devam edildi.
  Orta Asya'daki tüm Türk boylarını bir çatı altında toplamak için Maverahünnehir bölgesine seferler düzenlendi ve Türk siyasi birliği büyük ölçüde sağlandı.
  716 yılında Kutluk Kağan ölünce yerine oğlu İnal geçti fakat Bilge ve Kültigin kardeşler, İnal'ın kağan olmasına karşı çıktılar. Devlet adamı Tonyukuk'un da yardımıyla İnal'ın kağan olması engellendi, onun yerine Bilge, kağan oldu. Kardeşi Kültigin ise orduların başkomutanlığına getirildi.

  Bilge Kağan Dönemi

  Kapgan Kağan'dan sonra 2. Göktürklerin başına Bilge Kağan geçti. Kardeşi Kültigin ile taht kavgasına girişmedi, devleti beraber yönettiler. En büyük yardımcıları Tonyukuk idi. Çin ile barış yapıldı ve ticari ilişkiler geliştirildi. Batı Türkistan'daki Türk boyları tamamen 2. Göktürk Devleti çatısı altında toplandı. Devlet en parlak dönemini yaşadı. 725 yılında Türk tarihinin büyük devlet adamlarından Tonyukuk, 731 yılında Kültigin, 734 yılında da Bilge Kağan öldü.
  Daha sonra tahta çıkan kağanlar, devleti iyi yönetemediler. Karluk, Basmil ve Uygurlar birleşerek 2. Göktürk Devleti'nin yönetimini ele geçirdiler.

  Göktürklerin Genel özellikleri

  - Türk adıyla kurulan, alfabeyi hazırlayan, yazılı eserler bırakan (Orhun Anıtları) ve bağımsızlık savaşı sonucu kurulan ilk Türk devletidir.
  - Hunlar gibi göçebe yaşam süren Göktürkler, çadır sanatı, demircilik, hayvancılık ve dokumacılık alanlarında ileri gitmişlerdir.
  - Sasaniler, Çinliler, Akhunlar, Uygurlar ve diğer Türk boylarıyla savaşmışlar, Bizanslarla da -çıkarlarından dolayı- dostluk ilişkileri kurmuşlardır.
  - Batı Türklerin atası sayılan Göktürkler 12 Hayvanlı Türk Takvimi'ni kullanmışlar ve Ergenekon Destanı'nın günümüze ulaşmasını sağlamışlardır.

  Kaynak: Final Tarih El Kitabı