İklimin insanlar üzerindeki etkileri nelerdir?

Konusu 'Soru ve cevaplar' forumundadır ve Zakkum tarafından 14 Ocak 2013 başlatılmıştır.

 1. İklimin insanlar üzerindeki etkileri hakkında bilgi

  İklimin insanlar üzerindeki etkileri nelerdir?

  Geniş bir sahada uzun yıllar boyunca (40 – 50 yıl) devam eden atmosfer olaylarının ortalamasına iklim denir.
  İklimin insan ve çevre üzerindeki etkileri
  İnsanların;
  – Yeryüzüne dağılışlarını
  – Ekonomik faaliyetlerini
  – Yiyecek ve giyeceklerini
  – Fizyolojik gelişimlerini
  – Karakterlerini
  – Kültür faaliyetlerini etkiler.
  Endüstrinin dağılışını etkiler.
  Konut tipini ve malzemesini etkiler.
  Ulaşım faaliyetlerini etkiler.
  Turizm faaliyetlerini etkiler.
  Tarım faaliyetlerini etkiler.
  Tarım ürünleri çeşitliliğini etkiler.
  Toprak oluşumunu ve verimlilik derecesini etkiler.
  Yeryüzü şekillerinin oluşumunu etkiler.
  Bitki örtüsü çeşitliliğini etkiler.
  Göllerin oluşumunu ve göl sularının kimyasal özelliğini etkiler.
  Akarsu debilerini ve rejimlerini etkiler.
  Hayvan türleri ve dağılışını etkiler.
  Dış kuvvetlerin etki alanlarını ve dağılışını etkiler.
  Kayaların çözülme türünü belirler.
  Erozyonu etkiler.
  Kalıcı kar sınırı yükseltisini etkiler.
  Denizlerin tuzluluk oranlarını etkiler.

  HAVA DURUMU

  Dar bir sahada kısa süre içerisinde görülen atmosfer olaylarına hava durumu denir.

  KLiMATOLOJİ

  Geniş sahalarda uzun yıllar devam eden atmosfer olaylarının ortalamalarını tespit ederek iklim bölgelerini ve karakterlerini inceleyen bilim dalına klimatoloji denir.

  METEOROLOJİ

  Dar sahalarda kısa süreli atmosfer olaylarını inceleyen bilim dalına meteoroloji denir.
  İnsanoğlu uzun zamandan beri hava ve iklimin sağlıklarını etkilendiğinin farkındadır. Yaklaşık ikibinbeşyüz yıl önceHipokrat iklimde varolan bölgesel farklılıklar ve bunların sağlık durumları ile olan ilişkileri üzerinde kitaplar yazmıştır. Mevsimsel değişimler ve hava olaylarının insan sağlığı üzerindeki etkisi konusunda her yörede belli inanç ve kanılar geleneksel olarak vardır. “Ateş” olarak tanımlanangenelde malarya (sıtma) olarak isimlendirilen enfeksiyon asırlar boyu değişim göstermiş huy değişik psikolojik rahatsızlıklar kışın gözlenen ağrı ve sızılar veya sıcak dalgaları çok genç veya çok yaşlı insanlarda ölümlere neden olmuştur.

  İklim yaşamın gereklerinin yerine getiren bir kaynaktır. Yıllar boyunca bu kaynağa barınak yaparak yiyecek üreterekenerji elde ederek çevre koşullarıyla birlikte uyum sağlamaya çalışmıştır. Bizim gereksinim ve üretimlerimiz doğrudan iklim ve mevsimlere bağlıdır. Gezegen üzerinde yaşayan tüm canlılar çevrenin bir parçası olarak biyolojik olarak iklime uyum sağlarlar. Bu insanoğlu içinde geçerlidir. İnsanoğlunun diğer canlılardan farkı ise görülür şekilde çevresini kendine uydurabilmesi şekillendirebilmesidir. Davranışlarımız inşaat/bina şekilleri ve toplumlar yerel iklime uygun şekilde gelişir. Yakın geçmişte düzenli olarak oluşan hava olayları ve iklim değişikliklerinin dünya genel iklimini etkilediği yönünde bir düşünce ortaya çıkmıştır.

  1997-98 El Nino olayı küresel boyutta en etkili hava olayı olarak kayıtlara geçmiştir. El Nino kuraklık sel yağmur ve hesapta olmayan sağlık sorunlarına neden olmuştur. Tartışmasız insanoğlunun küresel iklim ve doğal denge üzerindeki etkisi büyüktür. Gelecek yüzyıl ve daha ileri yıllardaki belirgin iklim değişmeleri şimdiden tahmin edilmeye başlanmış ve olası sonuçları hakkında senaryolar üretilmiştir. Bu bağlamda bu değişimlerin yani hava ve iklimin sağlık sorunları üzerindeki etkileri de dikkate diğer konular arasında yer almaya başlamıştır. Hala hangi canlı türünün iklim değişmelerine nasıl gösterdiği konusunda belirginsizlikler sürmektedir.

  HAVA VE İKLİMİN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

  Sık kullanılan bir deyimle hava gün be gün ne yaşadığımızdır. İklimin anlamı ise hava olaylarının ortalamasıdır ki aymevsim yıl veya yıllar olarak uzun dönemde değişebilirliğe sahiptir. Genelde biz hava olaylarının ya çok soğuk ya çok sıcak veya çok nemli ya da çok kuru olduğu zamanda farkına varırız. Bu durumlar uç değerlerdir ve insan sağlığı üzerindeki etkileri diğer zamanlardan fazladır. Her yıl fırtınalar tropik siklonlar ve seller binlerce insanın ölümüne neden olur. Fazla kuvvetli olmayan hava olaylarının insan sağlığı üzerindeki etkisi ise çok belirgin değildir. Örneğin; hava koşulları nedeniyle bir yerde hava kirliliği artabilir veya yağış sıtma sivrisineklerinin yerel sayısını bir anda artmasına neden olabilir. Hava durumu ve hastalıklar arasındaki bağ birçok hastalığın mevsimsel olarak ortaya çıkmasıyla kolayca anlaşılabilinir. Bu yüzyılın başlarına kadar Avrupa’da çocuk ishali çocuk ölümlerinde temel nedendi.

  Şimdi ise mikrobik ishalden ölümler yalnız fakir ülkelerde kalmıştır. Tropik bölgelerdeki bazı toplumların tarımı üretimigıda elde etmesi tamamen mevsimlere ve mevsimsel yağışlara bağlıdır. Yağışlı mevsim “aç mevsim”dir çünkü hasat yapılamaz. Yağışlı mevsim aynı zamanda “hastalık mevsimi”dir çünkü eksik veya zayıf beslenme başta tropikal hastalıklar olmak üzere birçok hastalığa davetiye demektir. Günümüzde epidemiyolojik araştırmalar –toplumlarda hastalıkların oluşum ve dağılım çalışmaları- hava ve iklim ile hastalıkların nasıl ilişkili olduğunla ilgilenen temel disiplindir. Halbuki bu ilişkinin varlığı yıllar öncesinden kanıtlanmıştır. Roma döneminde Vitruvius Pollio mimar olarak yeni yerleşim yerlerinin seçimi hayvanların nerede yerleştirileceği konusunda hava durumu referans almıştır. Bir başka ölçüde eğer o yörede yaşayan hayvanların ciğerleri yeşilimsi sarı ise o yöre yerleşime uygundur ölçeği kullanılmıştır. Günümüzde bu tür ölçülere yer verilmemektedir.