İlk Üstün Zekalı Çocuklar Okulu: Enderun Devlet Üniversitesi

Konusu 'Güncel bilgiler' forumundadır ve Elif tarafından 27 Mayıs 2013 başlatılmıştır.

 1. Elif

  Elif Yönetici Admin


  Tarihte İlk Üstün Zekalı Çocuklar Okulu: Enderun Devlet Üniversitesi

  Osmanlı devleti, çeşitli dinlere, ırklara ve mezheplere mensup insanları imparatorluk coğrafyasında kendi hakimiyeti altında toplamıştır. Osmanlı Devlet-i Aliyye idi devlet baba idi, bu sebeple Batılı anlamda imparatorluk da değildi. Devşirme çocukları 'Enderun'da yetiştirip, devlet hayatında onlara görev vermek, deha çapında bir iştir. Hakim kültür öylesine güçlü bir milli şuur veriyordu ki, Sokullu, müstesna bir baş vezir olarak Türk devletine hizmet verirken, öz kardeşi Sırp Kilisesi'nin ruhani liderliğinde bulunuyordu. Osmanlı Devleti, sosyolojik yapısı itibariyle bir imparatorluktu. Irkçılık yapmazdı, dinde taassuba, tekelciliğe kapı açmazdı.

  Üstün zekalıların toplum düzeni ve yönetimi açısından önemini tarihte ilk defa felsefe sistemi içinde işleyen, eski Yunan düşünürlerinden Eflatun oldu. Eflatun, seçilerek eğitim düzeyinin doruğuna kadar yükselmesi uygun ve gerekli görülen en zeki ve bilgili olan altın yaradılışların geleceğin yönetici filozofları olarak devletin önderler durumuna geleceklerini belirtmektedir. Ona göre, bütün eğitim düzeninin amacı,bu altın yaradılışlı ,seçkin devlet yöneticilerini eğitim basamaklarında eleyerek bulmaktır.

  Eflatun’un görüşlerinin büyük ölçüde uygulamaya aktarıldığı yer, 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda ki Enderun okuludur. Bu okula belirli aralıklarla yapılan devşirme yoluyla, Müslüman olmayan 10-11 yaşlarındaki çocuklardan bedeni özrü bulunmayanlar devşirildi.(topallık, çolaklık, kamburluk, şaşılık gibi)

  Bunlardan en yakışıklı ve en gösterişli olan,en zekileri özel birtakım seçme ve eleme yöntemleri ile belirlenip önce hazırlık okullarına ordan da her basamağında seçme elemenin söz konusu olduğu saray okuluna ya da başka bir deyimle Enderun’a alınırlardı.

  Batıdaki kaynaklara göre Osmanlı İmparatorluğu’nun Kanuni Sultan Süleyman önderliğinde başlayan ve gittikçe güçlenerek Avrupa’yı uzun süre korkutan güç haline gelmesindeki temel faktörün sistemini Enderun’a alıp devlet yönetimini fen,sanat,din ve savaş alanları için yetiştirmiş olduğu üstün yetenekli çocukları, yeteneklerini dikkate alarak istenilen amaca göre eğitmenin mümkün olabileceğini tarihi açıdan en iyi biçimde gösteren Enderun okulu olduğunu belirtebiliriz.

  Enderun sisteminin en önemli yanlarından biri, bedeni açıdan en yakışıklı olanların seçimine öncelik verilişidir. Bunun muhtemel sebebini kaynakla, Osmanlı sarayında sureti güzel olanların sireti de güzel olur inancının yaygın oluşuna bağlamaktadır. İkinci önemli nokta da fertler arasında kabataslak da olsa yetenekler açısından farklılıklar bulunduğunu vurgulamış olmasıdır.