İmanın Şartları

Konusu 'Dini Bilgiler' forumundadır ve Elif tarafından 17 Mayıs 2013 başlatılmıştır.

 1. Elif

  Elif Yönetici Admin


  Bu şartlara iman esasları da denir. Yani Adem aleyhisselamdan son peygamber Muhammed aleyhisselam'a kadar iman esasları (imanın şartları) hep aynıdır. Sadece ameli görevlerde (ibadetlerde) bazı değişiklikler olagelmiştir.

  İman: İnanmak, kabul etmek anlamına geldiğine göre ,inanışa giydirilen elbise çok önemlidir. Çünkü; bugün iman ettiği halde itikad olarak çok bozuk fırkalar vardır. Doğru iman, ehl-i sünnet elbisesi giydirilmiş imandır. Dinimiz buna, Ehl-i Sünnet itikadı demektedir.

  Ehl-i Sünnet itikadını kısaca açıklayacak olursak; İslamiyeti, efendimiz hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenen Eshab-ı Kiram, onlardan öğrenen tabiin, tabiinden öğrenip onlar gibi inanan Müslüman inancına ehl-i sünnet itikadı (inancı) denir.

  Şimdi gelelim ehl-i sünnet inancına göre imanın şartlarını öğrenmeye çalışalım.

  İmanın şartları 6'dır. Biz bu şartları, Amentü'yü okuyunca saymış oluyoruz. Amentü'yü okuyan her mümin icmali olarak (yani kısaca) 'Ben Allahü Teala'ya, Meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret hayatına ve kadere inandım,iman ettim' diyor. Bu şekil, kısa kelime manaları ile inanmaya icmaili iman denir. Amentü'nün kelimeleri Arapça'dır. Biz bu kelimelerin Türkçe karşılığını bilmek ve bu kelimelerin kapsadığı (içine aldığı) tüm anlamlarını da bilmek ve inanmak mecburiyetindeyiz.Yoksa, kuru kuru amentüyü okuyarak imanımızı muhafaza etmemiz mümkün değildir.

  Sonuç olarak, Amentünün içinde bulunan altı maddenin hem kısa, hem de geniş manalarını bilip ve inanmaya Ehl-i Sünnet inancı (itikadı) denir.