İnanç nedir ne anlama gelir

Konusu 'Dini Bilgiler' forumundadır ve Nehir tarafından 14 Ocak 2014 başlatılmıştır.

 1. İnanç ne demek

  İnanç, gönülden bağlanma, kat'i kanaat, yakın. Belli bir
  düşüncenin, dinin ya da felsefî ekolün prensipleri inanç esasları.

  Dini hükümler iki kısına ayrılır; fer'î amelî olanlar ve aslı;
  itikadi olanlar. İkinci kısım dini hükümler inanç esasları ile ilgilidir. Bu
  grup dinî inanışları isimleri anlatan itikat sonraları bu inançların bütününe ad
  olan akâid ile eş anlamlı kullanır olmuştur. Kelimenin manası üzerine kelâm ve
  mantık ilmi çerçevesinde çeşitli ihtilaflar mevcuttur. Ancak bu ihtilaflar aslı
  ilgilendiren meseleler değildir. Şu kadarının bilinmesi yeterlidir: itikat;
  meşhur olan manası ile aklî kesin hükümdür. Bu hüküm aklî olması dolayısı ile
  şüphe mahalli olabilir. Meşhur olmayan ikinci tarife göre; kesin veya tercih
  edilen aklî bir hükümdür. ilme istinat eder, şüphe götürmez. Bu mana bazen
  yakını bilgi ile de açıklanır (bk. Tehânevî, Keşşâf, II, 952).

  İtikat terimi sonraki dönemlerde akâid ile eşanlamlı
  kullanıldığı için bütün inanç sistemlerini ifade eder. Her ne kadar günümüzde
  teorik çerçeve içerisinde disiplin hâline gelmiş mezhepleri anlatmak için
  (özellikle kelâmî) mezheplere atfen kullanılmaktadır. Hakikatte itikat daha
  geniş anlamları ihtiva eder. En geniş anlamıyla itikat; kişinin Allah, insan ve
  kâinat hakkındaki tasavvur ve telakkilerini kapsayan, olaylara bakış tarzını
  etkileyen düşüncedir. İslâm iman esasları bir müminin itikadı olduğu gibi
  Marksizm ve hümanizm de kendi mensuplarının itikadıdır (bk. iman mad.)

  İslâm'da kelâmî mezhepler Maturidilik, Eşarilik ve Selefilik
  itikadı mezheplerdir (bk. Mezhep mad.).

  Şâmil İA