İngilizce cümle kurmanın incelikleri

Konusu 'Zengin Bilgiler' forumundadır ve Nehir tarafından 28 Mayıs 2014 başlatılmıştır.

 1. İngilizce cümle kurmanın püf noktaları

  İngilizce ile Türkçe'nin sözcük dizilişi farklıdır.

  Cümle yapısı Türkçe'de Özne+Nesne+Yüklem şeklinde; İngilizce'de ise Özne+Yüklem+Nesne şeklindedir.

  Ben İngilize öğrenirim.
  Özne + Nesne + Yüklem

  I learn English.
  Özne + Yüklem + Nesne

  Yukardaki örneklerde görüldüğü gibi İngilizce'de özne ve nesnenin yerleri değişmektedir. Bu nedenle İngilizce'de cümle kurarken bu kurala dikkat etmemiz gerekecek (Özne + Yüklem + Nesne).

  Dolaylı tümleç veya zarf tümleci İngilizce'de cümlenin en sonuna yüklemden sonra getirilir.

  Ben akşamları İngilizce çalışırım.
  Özne + Zarf + Nesne + Yüklem

  I study English in the evenings.
  Özne + Yüklem + Nesne + Zarf

  Cümle Yapısı
  Düzenli bir cümlede “Özne”den sonra fiil gelir. Fiiller; bir iş, bir oluşu bildirirlerken, bazı cümlelerde ise sadece durum bildirildiği için, cümlenin yapısını tamamlamak için (TO BE – olmak) fiilinin “am”, “is”, “are” çekimleri kullanılır.

  Türkçe Cümle Yapısı: Özne+ Nesne + Fiil
  İngilizce Cümle Yapısı: Özne + Varsa yardımcı fiil + Fiil + Nesne

  Aşağıdakiler, kişi/varlık isimlerinin yerine kullanılan öznelerdir.

  I (Ben)
  You (Sen)
  He (O-erkek)
  She (O-kadın)
  It (O-hayvanlar ve cansızlar)
  We (Biz)
  You (Siz)
  They (Onlar)

  Örnek Cümleler:

  I am (I’m) here. (Ben buradayım)
  You are (You’re) here. (Sen buradasın)
  He is (He’s) here. (O burada)
  She is (She’s) here. (O burada)
  It is (It’s) here. (O burada)
  We are (We’re) here. (Biz buradayız)
  You are (You’re) here. (Siz buradasınız)
  They are (They’re) here. (Onlar buradalar)

  Aşağıdakiler ise, nesnenin hangi kişilere/varlıklara ait olduklarını göstermek için kullanılırlar. Fakat tek başlarına değil, ardından gelen bir isim ile birlikte kullanılarak onu tamamlarlar.

  My (Benim)
  Your (Senin)
  His (Onun – erkek)
  Her (Onun – kadın)
  Its (Onun – hayvanlar ve cansız varlıklar)
  Our (Bizim)
  Your (Sizin)
  Their (Onların)

  Örnek Cümleler:

  My book is red. (Benim kitabım kırmızı)
  Your pencil is good. (Senin kalemin güzel)
  His father is doctor. (Onun babası doktor)
  Her sister is 29 years old. (Onun kız kardeşi 29 yaşında)
  Its name is Boby. (Onun adı Boby)
  Our flat has 4 rooms. (Dairemiz dört odalı)
  Your brother is tall. (Kardeşiniz uzun)
  Their car is blue. (Onların arabası mavi)