İngilizcede En Çok Kullanılan Kelimeler Listesi

Konusu 'Zengin Bilgiler' forumundadır ve Demir tarafından 25 Ocak 2014 başlatılmıştır.

 1. İngilizcede En Fazla Kullanılan Kelimeler Listesi

  able: s. yapabilen, muktedir, gücü yeten, yetenekli, beceri gerektiren, ebilen
  about: zf. etrafına, aksi yöne, takriben, yaklaşık, hemen hemen, aşağı yukarı ed. hakkında, etrafında, dair, konusunda, orada burada, üstünde, ilgili
  above: s. yukarıdaki, sözü geçen zf. yukarıda, cennette, daha çok, önce ed. üstünde, üzerinde, üzerine, yüksek, üstün, öte
  according to: göre
  across: zf. karşıdan karşıya, çapraz, karşıya, genişliğinde ed. karşısında, içinden, ortasından, üstünden; öbür tarafında
  after: zf. sonra, daha sonra, ardından, arkasından ed. sonra, arkasından, den sonra, izleyen, ardından, peşinden; göre bğ. dikten sonra
  afternoon: i. öğleden sonra
  afterwards: zf. sonra, ondan sonra, sonradan, daha sonra
  again: zf. tekrar, yine, gene, yeniden, bir daha, ayrıca, üstelik
  against: ed. karşı, aykırı, aleyhinde, dayalı, karşısında zf. ters olarak, aleyhte, karşı
  ago: s. önce, evvel
  ahead: zf. ilerde, önde, önceden s. ilerde, önde, başta, ileri
  all: i. herkes, her şey, hepsi s. bütün, tüm, hep, her, saf, katışıksız, özbeöz zf. alayı, hepsi, tamamen, bütünüyle, hep, büsbütün
  all right: ünl. fena değil, peki, olur, tamam
  almost: zf. yaklaşık olarak, hemen hemen, neredeyse, az kalsın, az daha, adeta
  alone: s. yalnız, tek başına, kimsesiz zf. yalnız başına, yalnız, tek başına, bir başına
  along: zf. boyunca, süresince; yanısıra, beraberine, yanına; ileriye, ileri ed. boyunca
  already: zf. zaten, çoktan; şimdiden, önceden; bile
  also: zf. de, da, dahi, hem, hem de, ayrıca, üstelik, keza
  although: bğ. karşın, ise de, rağmen, olduğu halde, gerçi
  altogether: zf. tamamen, bütün bütün, büsbütün, hepten, baştan sona, genelde
  always: zf. her zaman, daima, hep, defalarca, tekrar tekrar, boyuna
  among: ed. arasına, arasında, içinde
  and: bğ. ve, ile, de
  any: s. hiç, hiçbir; biraz, daha, her, herhangi zf. hiç, daha, biraz zm. her ne, herhangi biri, biri
  anybody: i. kimse, hiç kimse, herhangi biri, kim olsa
  anyone: zm. kimse, hiç kimse, herhangi biri, kim olsa
  anything: i. bir şey, hiçbir şey, herhangi bir şey, ne olsa, her şey
  anyway: zf. her halükârda, nasıl olsa, zaten, neyse
  anywhere: zf. herhangi bir yere, bir yere, hiçbir yerde
  april: [April] i. nisan
  around: zf. etrafına, etrafında, etrafta, çevrede, bu civarda; arada burada, oraya buraya ed. etrafına, çevresine, etrafında, çevresinde, sularında; aşağı yukarı
  as: zf. kadar, olarak, gibi, iken i. gibi bğ. ki; madem; olduğu gibi, diği gibi, iken, irken; karşın, rağmen; mademki
  at: i. asker [brit.], savaşçı [brit.], eyt ed. de, da, ye, ya, e, a
  august: i. Ağustos s. muhterem, aziz, saygıdeğer, muhteşem
  away: i. deplasman maçı zf. uzakta, uzağa, uzak, durmadan, yok, bir yana, devamlı s. deplasmanda, rakip sahada
  bad: i. kötü; zarar, yıkım, perişanlık, şanssızlık s. kötü, fena; kokuşmuş, terbiyesiz, küfürlü; berbat, rahatsız, sahte, sert; bozuk, çürük, kokmuş, kem
  bank: f. parasal işlerini yapmak, para sürmek, para yatırmak, set çekmek; önlemek; uçağı yan yatırarak döndürmek i. banka; tuş arası [müz.]; uçağın bir yana yatması; silindir arası (motor); yokuş, kıyı, banko, sahil, yığın, küme, set
  bar: f. sürgülemek, hapsetmek, parmaklıkla çevirmek, parmaklık takmak; önünü kesmek, engellemek, menetmek, yasaklamak; katmamak, saymamak, hoşlanmamak; çizgi yapmak i. demir çubuk, parmaklık; avukatlar, avukatlık; sürgü, bariyer, engel; kalıp; ışın, bar, meyhane, baro; yargı, levrek, çizgi ed. hariç, den başka, saymazsak
  beautiful: s. güzel, hoş, biçimli, tatlı, harika, nefis
  because: bğ. çünkü, yüzünden, dolayı, diği için
  bed: f. yatırmak, yatacak yer sağlamak, yatak yapmak; yerleşmek, kalmak; dikmek (bitki) i. yatak, yatacak yer, tarh, tabaka, nehir yatağı; mezar, çiçeklik, temel, zemin, katman
  before: zf. önce, karşı, önceki, önde, önden bğ. önce, den önce, mek yerine, mektense, zira ed. önünde, huzurunda, karşısında, önüne, önde, önce, evvel, ilerisinde
  behind: i. popo, kıç (Argo), peş (Argo) zf. arkada, arkadan, geride, arkaya, geriye, geri, geç, gizlenmiş, saklı ed. arkasında, gerisinde, ardındaki, arkasından, ardından, peşinde
  below: zf. aşağı, aşağıda, altta, alt katta, yeryüzünde, düşük rütbede, altında, cehennemde ed. aşağı, altında, altta
  beside: ed. yanına, yanında, dışında, başka, kıyasla, nazaran, nispeten
  besides: zf. ayrıca, bundan başka, üstelik, bir de, hem de, zaten ed. başkaca, dışında
  best: f. yenmek, geçmek, alt etmek s. en iyi, birinci sınıf zf. en iyi şekilde, en çok, en
  better: f. daha iyi yapmak; düzeltmek, iyileştirmek, geliştirmek; geçmek i. daha iyisi, üstün kimse s. daha iyi, daha güzel
  between: zf. arada, ortasında, araya, arasına, ortada, ortaya ed. arasında, aralarında
  beyond: i. öbür dünya, ahiret zf. aşırı, ötesinde, öte ed. ötesine, ötesinde, öteye, ötede, den öte, ötesi; ayrıca, haricinde, götürmez
  big: zf. büyük, çok, fazla, övünerek, yüce gönüllükle s. büyük, kocaman, iri kıyım, iri, çok, iri yarı, önemli, yüce, kapı gibi (Argo)
  black: f. siyaha boyamak, siyahlatmak, karartmak i. siyah; zenci; siyah giysi, siyah boya; is s. kara, siyah; zenci; pis; koyu; kötü, uğursuz, kızgın, karalayıcı; morarmış, kasvetli,
  blue: f. mavi yapmak, maviye boyamak; har vurup harman savurmak; çarçur etmek i. mavi; muhafazakâr partili s. mavi; çürümüş, morarmış; hüzünlü, keyifsiz, canı sıkkın, morali bozuk, açık saçık, müstehcen
  body: i. karoser, vücut, gövde, beden, ceset, cisim; hacim; büyük kısım; birlik, grup, kuruluş, kütle
  both: s. ikisi de, her ikisi de
  boy: i. oğlan, erkek (genç), delikanlı, erkek çocuk, oğul, erkek hizmetli
  bread: f. pane etmek i. ekmek, mangır; geçim, para,
  Breakfast: i. kahvaltı
  brother: ünl. vay be, vay canına i. erkek kardeş, kardeş, birader, arkadaş, dost, tarikat üyesi
  bus: f. otobüsle taşımak
  business: i. faaliyet, iş, görev, alım satım, ticaret, ticarethane, firma, işyeri, konu, mesele
  busy: s. meşgul, yoğun, faal, işlek
  but: i. itiraz, karşı çıkma zf. sadece, yalnızca, hiç olmazsa, yani bğ. fakat, ama, ancak, halbuki, oysa, başka, hariç, ki
  by: zf. yakın, geçişli biçimde, geçecek biçimde, bir kenara ed. yanında, kenarında, başında, yakınında, yanından, yakınından, yoluyla, yolundan, tarafından, kadar (süre), vasıtasıyla, ile, göre ök. yan, ikincil, ikinci derecede, tâli, ek, takma
  cab: f. taksi ile gitmek i. taksi, kiralık araba, aracı kullanan kişinin yeri
  call: f. çağırmak, bağırmak, seslenmek, aramak (telefon); telefon etmek, telefonda konuşmak; davet etmek, çağrıda bulunmak; dava açmak; adlandırmak, lakap takmak; demek, söylemek, farzetmek, ziyaret etmek, uyandırmak i. ses, çağırma, seslenme, çağrı, ötüş; ihtiyaç; ziyaret etme, davet, ziyaret, telefonda konuşma
  car: i. araba, otomobil; vagon, kabin, yolcu bölümü (balon veya zeplin)
  card: f. kart koymak, kart açmak; fişlemek; kartlara yapıştırmak; taramak (yün vs.) i. kart, kartpostal; oyun kâğıdı, iskambil kâğıdı; tebrik kartı; kartvizit, program; esprili kimse; belge; tarak (dokuma)
  cheap: s. ucuz, değersiz, bayağı, kalitesiz, aciz, zahmetsiz, uğraşsız zf. ucuza
  child: i. çocuk, küçük, velet, evlat, ürün
  cigarette: i. sigara
  cinema: i. sinema
  city: i. kent, şehir halkı, büyük kasaba, şehir s. kent
  class: f. sınıflandırmak, saymak, kategorize etmek i. class, sınıf, derslik, grup; mevki, zümre, cins, bölüm, tür, çeşit, kalite; dershane, ders, kur, kurs, öğrenciler (aynı yıl mezun olan); mükemmellik, üstünlük, klas olma
  coffee: i. kahve, kahverengi
  cold: i. soğuk, soğukluk; nezle; soğukalgınlığı s. soğuk, üşümüş, donuk; sakin, soğukkanlı; sıkıcı; duygusuz; yapmacık; baygın; kaçınılmaz, kesin olarak
  crazy: s. çıldırmış, çılgın, deli, mecnun; derme çatma; salak, aptalca; karmaşık
  dad: i. baba, babacığım
  dangerous: s. tehlikeli, riskli
  dark: i. karanlık; akşam; koyu renk; belirsizlik, bilgisizlik; gölge s. karanlık, ışıksız; kara, koyu, loş; esrarlı, gizli; kötü; korkutucu; bulanık; üzüntülü, kasvetli, asık suratlı
  date: f. tarih atmak, zamanını belirlemek; çıkmak (Argo), flört etmek, buluşmak; eskiden kalmak, eski bir tarihten geliyor olmak, eskimek; bayatlamak i. tarih, zaman, dönem, vade; randevu, buluşma, flört; hurma
  daughter: i. kız, kız evlât; bağ, ilişki
  day: i. gün, gündüz; dönem, zaman
  december: i. Aralık
  delicious: s. lezzetli, nefis; hoş
  different: s. farklı, başka, değişik; diğer; çeşitli,
  difficult: s. zor, güç, çetin; çatal, belâlı; inatçı; geçimsiz; huysuz, müşkülpesent, titiz; zor beğenen
  dinner: i. akşam yemeği, yemek; ziyafet
  dirty: f. kirletmek, pisletmek, lekelemek, kirlenmek, pislenmek; bulaştırmak s. pis, kirli; açık saçık, rezil, aşağılık, iğrenç, ahlaksız, edepsiz, terbiyesiz, müstehcen; muzur, bozuk; fırtınalı
  doctor: f. tedavi etmek, hadım etmek, doktorluk yapmak; onarmak; yamamak; sulandırmak; üzerinde oynama yapmak, değiştirmek i. doktor, hekim; ileri gelen; gemi aşçısı; yapay balıkçı sineği
  double: f. iki misli yapmak, iki yle çarpmak, ikiye katlamak, katlamak, dublörlüğünü yapmak; iki rolü birden oynamak; bükmek; iki katına çıkmak; katlanmak; eğilmek; yumruğunu sıkmak; ikili oynamak; iki enstrüman çalmak; koşar adım gitmek; ikinci işte çalışmak i. iki kat; çift, kopya, benzer, duble, ikili bahis, dublör; koşar adım s. çift; iki kat; ikili; çifte, iki kişilik, duble; iki yüzlü; iki anlamlı
  down: f. devirmek, yere sermek; yenmek; indirmek (uçak); mideye indirmek i. kuştüyü, tüy, ayva tüyü; hav; tepe; kumul; şansın ters dönmesi; bunalım, depresyon; nefret; garez; bağlanma s. aşağıya doğru, düşen; neşesiz, keyifsiz, morali bozuk; şehir merkezine giden; çarşı doğrultusunda olan; londra'ya giden
  each: s. her, her bir zm. her biri, tanesi
  early: s. erken, başlangıç, ilk, eski, çabuk, acele zf. erken, çabuk, erkenden, ilk olarak, evvel, önce, zamanından önce
  easy: s. basit, kolay, zahmetsiz, rahat, dertsiz, huzurlu, zevkli, uysal, serbest, doğal
  else: zf. başka, ayrıca, ilaveten, başka türlü, başka zaman, yoksa, aksi halde
  empty: f. boşaltmak, dökmek, içini çıkarmak, tahliye etmek, boşalmak, içini boşaltmak, dökülmek i. boş kap, boşalma s. boş, yoksun, aç, boşuna, içeriksiz, önemsiz, anlamsız
  enough: s. yeterli, kâfi, yeter zf. yeterince, yeteri kadar ünl. yeter, bıktım
  even: f. düzlemek, düzleştirmek, eşit olarak bölüştürmek, düzleşmek, düz olmak s. düz, çift, eşit, tam, başabaş, fit olmuş, düzenli, dengeli, sakin, çift (sayı) zf. bile, dahi, hatta, üstelik, tam
  evening: i. akşam, suare, son evreler, son bölüm
  ever: zf. her zaman, hep, daima, gitgide, giderek, asla, hiç, olabildiğince
  every: s. her, bütün, her bir, her türlü
  exactly: zf. tamı tamına, aynen, tamamen, tam olarak, kesin olarak, tam, tamam, titizlikle ünl. doğru, kesinlikle, aynen, çok doğru
  except: f. hariç tutmak, dışında tutmak, ayırmak, karşı çıkmak, itiraz etmek ed. haricinde bğ. yoksa, haricinde, olmazsa, başka
  expensive: s. pahalı, masraflı, pahalıya mal olan
  extra: i. ekstra şey, ek, ilave, ek iş, ekstra masraf, ilave (gazete), zam, figüran s. ekstra, ek, fazla, üstün, olağanüstü, ilave edilen, ilave zf. ekstra olarak, ayrıca, ilaveten, fazladan
  family: i. aile, ev halkı, sülale, soy, familya, küme s. aileye ait, aile, ailevi
  far: s. uzak, ırak, öbür, öteki, mesafe katetmiş zf. uzak, uzağa, uzakta
  fast: f. oruç tutmak i. oruç, oruç süresi s. çabuk, hızla, hızlı, rengi atmaz, solmaz, su gibi, süratli, seri, ileri (saat), eli çabuk, tez canlı, uçarı, dayanıklı, sağlam, değişmez, sabit, sıkı, ayrılmaz
  father: f. yapmak (çocuk), yaratmak, icat etmek, babası olmak, üzerine atmak, yüklemek i. allah, tanrı i. baba, papaz, peder, yaratıcı, kurucu, ata
   

 2. february: i. şubat
  few: i. az miktar s. az, kıt, azıcık
  file: f. dosyalamak, kayda geçirmek, sıra ile yürümek, eğelemek, törpülemek, pürüzlerini gidermek i. dosya, klasör, sıra, eğe, törpü
  film: f. filme çekmek, ince bir tabaka ile kaplamak, kaplamak (zar vb.), film çekmek i. ince tabaka, zar, film, lif, ölünün gözündeki donukluk
  final: i. final, final karşılaşması, final sınavı, son baskı (gazete) s. son, en son, sonuncu, final, nihai, kesin, kusursuz
  fine: f. berraklaştırmak, arıtmak, açılmak, berraklaşmak, para cezası vermek i. ceza, para cezası s. güzel, hoş, ince, narin, hassas, nefis, mükemmel, saf, iyi, uygun
  first: i. başlangıç, birincilik, birinci gelen şey s. ilk, birinci, baş, başta gelen, önde gelen zf. ilk olarak, başta, ilkönce, ilk kez, önce, öncelikle
  floor: f. döşemek, yere yıkmak, yenmek, şaşırtmak, afallatmak, tam gaz vermek, köklemek i. zemin, taban, döşeme, pist, düzlük, kat
  food: i. yiyecek, yiyecekler, yemek, gıda, besin, yem
  for: ed. için, göre, amacıyla, doğru, uygun, yönünde, yarayan, karşı, dolayı, sebebiyle bğ. dolayı, nedeniyle, çünkü, zira
  foreign: s. yabancı, dış
  forward: f. sevketmek, göndermek, yollamak, yeni adrese yollamak, ilerletmek i. forvet, ileride yer alan kimse s. ileri, ileriye doğru, ilerideki, ön, öndeki, turfanda, erken gelişmiş, büyümüş de küçülmüş, ilerlemiş, fazla ileriye giden, cüretli, hazır, istekli, vadeli, ileriye yönelik
  friday: i. cuma
  friend: i. arkadaş, dost, tanıdık, ahbap, yardımcı, destek
  full: f. yıkayıp çektirmek, yıkayıp büzmek i. doluluk, dolu şey, son had s. dolu, tam, tok, etine dolgun, balıketi, bol, geniş, meşgul, öz, elinden gelenin en iyisi, son
  fun: i. eğlence, şaka, eğlenme, alay
  funny: s. gülünecek, eğlenceli, zevkli, komik, gülünç, eğlendirici, tuhaf, garip, şüpheli, karanlık, sakat
  game: f. kumar oynamak i. oyun, maç, eğlenme, şaka, dolap, meslek, av hayvanı, av eti s. cesur, yiğit, hevesli, hazır, sakat, topal, aksak
  gas: f. gaz vermek, benzin almak, atıp tutmak, övünmek, saçmalamak i. gaz, havagazı, benzin, grizu, gaz pedalı, boş lâf, övünme, atıp tutma, hava civa, matrak şey, eğlenceli şey
  general: i. general, genel ilkeler, orgeneral, komutan, tarikat lideri s. genel, yaygın, tahmini, baş, umumi, şef
  gentleman: i. centilmen, bey, beyefendi, bay, kibar kimse, soylu erkek, hazır yiyici adam
  girl: i. kız, kız arkadaş, sevgili, hizmetçi kız
  god: [God] i. ilah, put
  good: i. hayır s. iyi, güzel, hayırlı, yararlı, sağlığa yararlı, dolu dolu, çok, uslu, sağlam, emin ünl. peki
  government: i. hükümet, devlet, idare, yönetim, rejim, yönetim biçimi, siyasal bilgiler, siyaset bilimi, yönetme [dilb.]
  great: s. büyük, önemli, ulu, muazzam, ünlü, hevesli, iyi, çok iyi, mükemmel ünl. harika ök. büyük
  green: f. yeşillendirmek, yeşile boyamak, yeşermek, yeşile boyanmak i. yeşil, çimenlik, yeşil alan, yeşillik, golf sahası, gençlik, zindelik, para s. yeşil, taze, ham, yeni, genç, toy, acemi, rengi atmış, hasta görünen
  grey: f. kırlaşmak, ağarmak, beyazlamak i. gri, külrengi, kurşuni renk s. gri, külrengi, kırlaşmış, kır, boz, sıkıntılı, kapalı
  half: i. yarım, buçuk, yarı, devre, yarı saha s. yarım, yarı, buçuk zf. yarı, yarı yarıya, hemen hemen, neredeyse
  hand: f. vermek, uzatmak, yardım etmek i. el, parti, yardım, pay, parmak, ustalık, yetenek, usta, kurt, ibre, akrep, yelkovan, taraf, demet, salkım, hevenk, alkış, evlilik sözü s. el
  handbag: i. el çantası, çanta
  happy: s. mutlu, mesut, sevinçli, kutlu, memnun, iyi, sevindirici, çakırkeyif snk. uyuşuk, sersem, delisi, şaşkın, heyecanlı
  hard: s. nasırlı, sert, katı, ağır, çetin, zor, sağlam, dayanıklı, güç, şiddetli, ekşi, ekşimiş, sıkı i. sert penis zf. zorla, sıkı, sert, aşırı, yakın, yanında
  healthy: s. sağlıklı, sağlığa yarar, sağlığa yararlı, kuvvetli, yararlı, sağlam, büyük, önemli, demir gibi
  heart: i. kâlp, yürek, gönül, can, vicdan, cesaret, orta kısım, göbek, kupa
  help: f. yardım etmek, yardımcı olmak, yararı olmak, imdadına yetişmek, kurtarmak, elinde olmak, başa çıkmak i. yardım, çare, çözüm, imdat, yardımcı, hizmetçi, muavin ünl. yardım edin
  here: zf. burada, işte, burda, buraya ünl. işte
  high: i. yüksek yer, yüksek basınçlı bölge, büyük vites, rekor, zirve, uçma, lise s. yüksek, yukarı, uyuşturucu almış, üst, büyük, şiddetli, aşırı, önemli, soylu, yüce, ileri, üstün, neşeli, sarhoş, uçmuş, esrarın etkisinde zf. yüksekte, yükseğe, lüks içinde
  holiday: f. tatile çıkmak, tatil yapmak i. tatil, bayram, izin, yortu, dini bayram s. bayramlık, bayram, tatil
  home: f. yuvasına dönmek, yurda dönmek (kuş), sinyâllere göre yönelmek, hedeflemek i. ev, yuva, aile ocağı, yurt, vatan, bakımevi, kale, hedef (bomba), kendi sahası s. evde yapılan, evdeki, eve ait, vatana ait, hedefe ait, kendi sahasında olan
  hospital: i. hastane, bakımevi, darülaceze, tamirhane
  hot: f. ısıtmak, ısınmak zf. kızgın, öfkeyle, şiddetle, ateşli olarak s. sıcak, acı, acılı, seksi, ateşli, şehvetli, şiddetli, sert, kızgın, heyecanlı, taze, yeni, rahatsız edici, iletken, radyoaktif, çalıntı, baharatlı
  hotel: i. otel
  hour: i. saat, zaman, vakit
  house: f. ev sağlamak, eve yerleştirmek, barındırmak, evde oturmak i. ev, konut, mesken, ev halkı, yurt, sinema salonu, gösteri, meclis, şirket, hane
  how: zf. nasıl, ne durumda, nereden, ne, ne kadar i. yapma yöntemi, yöntem
  however: zf. her nasılsa, her halükârda, nasıl olursa olsun, nasıl oldu da bğ. ama, ancak, halbuki, her ne şekilde, oysa
  hungry: s. aç, acıkmış, karnı aç
  husband: i. koca, eş, idare etmek, idareli kullanmak, efendi
  idea: i. fikir, düşünce, görüş, kanı, amaç, plan, niyet
  if: i. şüphe, belirsizlik, şart bğ. eğer, ise, se, sa, fakat, ama, keşke
  important: s. önemli, mühim, nüfuzlu, okkalı, sözü geçer, saygın, ciddi, kendini beğenmiş, kibirli
  in: s. içeride, moda, evde, yerinde, iç, gelmiş olan, tutulan, iktidarda olan zf. içinde ed. de, da, içinde, içine, halinde, olarak, içeriye, içeri
  incredible: s. inanılmaz, akıl almaz, şaşırtıcı, olağanüstü
  information: i. bilgi, haber, istihbarat, danışma, enformasyon, bilgi edinme, bildirme, iddia, malumat, şikâyet
  inside: i. iç, iç taraf, karın s. iç, içteki, dahili zf. içeride, içeriye
  instead of: yerine
  interesting: s. ilginç, ilgi çekici, enteresan
  international: s. uluslararası, milletlerarası
  into: ed. içine, içeriye, haline, e, ye
  it: zm. şahsiyet, çekicilik, cazibe, ilişki, ebe, önemli kimse, o, onu, ona i. cinsel ilişki
  january: i. ocak
  job: f. iş yapmak, ufak tefek işler yapmak, komişyonculuk yapmak, kiraya vermek, kiralamak, zimmetine geçirmek, görevi kötüye kullanmak, işe yerleştirmek i. Yyüp peygamber, Eyüp peygamber i. tip, meslek, estetik ameliyat, iş, suç, kârlı iş, alet, görev
  joke: f. şaka yapmak, espri yapmak, muziplik yapmak, fıkra anlatmak i. fıkra, şaka, muziplik, komiklik, alay konusu
  july: i. temmuz
  june: i. Haziran
  just: s. adil, haklı, insaflı, yerinde, tam, doğru, dürüst, iyi, makul, mantıklı, net, berrak zf. şimdi, az önce, sade, henüz, tam, az kalsın, kıl payı, yalnızca, yalnız, sadece, yine de, tek kelimeyle, tam anlamıyla
  key: f. kilitlemek, girmek [bilg.], akort etmek, uydurmak i. anahtar, tuş, kilit nokta, perde, çözüm, rumuz, elektrik düğmesi s. kilit, ana
  kind: i. çeşit, tür, cins, nitelik, aynı şekil, aşai rabbani ayinindeki ekmek veya su s. iyi, yardımsever, iyiliksever, müşfik, nazik, iyi kâlpli, hoş, yumuşak başlı
  kitchen: s. mutfak
  lady: i. leydi, hanımefendi, bayan, eş, hanım s. kadın
  large: s. geniş, büyük, iri
  late: s. geç, gecikmiş, geç kalan, son, son zamanlarda olan, geçen, eski, rahmetli
  least: i. en az derece, en az miktar s. en küçük, asgari, en ufak, en az zf. en az derece
  less: bğ. daha az. i. eksik miktar, daha az şey, daha küçük şey s. daha az, daha küçük, içermeyen, eksik
  life: i. hayat, can, yaşam, ömür, canlı, canlılık
  light: f. yakmak, aydınlatmak, ışık saçmak, neşelendirmek, ışık tutmak, yanmak, aydınlanmak, ışımak, inmek, rastlamak, denk gelmek, konmak i. aydınlık, ışık, lâmba, deniz feneri, ışıltı, nur s. açık, hafif, yumuşak, tasasız, umursamaz, fingirdek
  list: f. listeye yazmak, listelemek, kaydetmek, yana yatmak i. liste, kumaş kenarı, geminin yan yatması, cetvel
  little: i. az miktar, ufak şey, az zaman s. küçük, ufak, az, dar görüşlü, bayağı, adi zf. azıcık, hemen hemen hiç
  long: f. arzu etmek, özlemini çekmek, gözlemek, hasret kalmak, hasret olmak, özlemek, susamak, istemek, can atmak i. uzun zaman, uzun süre, uzunluk, uzun ses s. uzun, uzun vadeli, büyük
  lot: f. taksim etmek, bölüştürmek, kura ile paylaştırmak i. kısmet, kader, nasip, arsa, hisse, çok, bir sürü
  luck: i. şans, tâlih, baht
  lunch: f. öğle yemeği yemek i. öğle yemeği
  mail: f. postalamak, postaya vermek i. posta, zırh, örgü zırh
  main: i. ana boru, deniz, okyanus, zor, kuvvet, horoz dövüşü s. ana, asıl, esas, başlıca, belli başlı
  man: f. adam atamak, adam yerleştirmek i. adam, beyaz adam, erkek, insan, uşak, er, işçi, oyun taşı
  manager: i. idareci, müdür, yönetici, işletmeci, menejer, yönetmen
  many: i. birçoğu s. çok, bir hayli, bir yığın zf. çok
  march: f. yürüyüş yaptırmak, uygun adım yürümek i. mart, marş, sınır bölgesi, uygun adımla yürüyüş, sınır, hudut
  market: f. pazarlamak, satmak, alışveriş yapmak i. pazar, çarşı, panayır, piyasa, borsa
  may: f. olası olmak, mümkün olmak, ebilmek, abilmek i. bahar, gençlik, mayıs çiçeği, mayıs, akdiken
  me: zm. bana, beni
  meat: i. et, öz, zevk
  meet: f. görüşme yapmak, karşılaşmak, rastlamak, toplanmak, bulmak, tanışmak, görüşmek, buluşmak, karşılamak, kavuşmak, başına gelmek, uğramak, yerine getirmek i. karşılaşma, yarışma s. uygun, münasip
  meeting: i. karşılama, toplantı, buluşma, miting, görüşme, oturum, karşılaşma, birleşme
  men: [man] i. adam, beyaz adam, erkek, insan, uşak, er, işçi, oyun taşı
  message: i. mesaj, haber
  metre: i. metre, ölçü, vezin
  mine: f. kazmak, kazıp çıkarmak, tünel kazmak, mayın döşemek, sinsice bozmak, maden işletmek i. lağım, maden, maden ocağı, torpil, mayın, memba
  minute: f. tutanak tutmak, zabıt tutmak, saat tutmak i. dakika, an s. ufacık, minik, önemsiz, ayrıntılı, dakik
  mistake: f. yanlış anlamak, başkası sanmak, karıştırmak, yanılmak i. yanlış, hata, yanlışlık, yanılgı
  monday: i. pazartesi
  money: i. mangır, para, nakit, tıkır [arg.]
  month: i. ay
  more: i. çok, fazla şey, fazlalık
  morning: i. sabah, başlangıç s. sabah
  most: i. en fazla miktar, en fazlası, çoğu s. en çok, en fazla, pek çok snk. en
  mother: f. annelik etmek, anne gibi bakmak i. anne, ana, valide
  much: i. çok şey, önemli şey s. çok, fazla, hayli zf. çokça, pek, fazlaca, çok, hemen hemen
  music: i. müzik, musiki
  must: f. meli i. malı s. kızmış (fil)
  my: ünl. hayret, vay be zm. benim
  name: f. ad koymak, isim koymak, isim vermek, adını koymak, ismiyle çağırmak, söylemek, tayin etmek i. isim, ad, nam, ün, ünlü kimse
  necessary: i. gereken şey, lazım olan şey s. gerekli, lazım, zorunlu, gereken
  never: zf. asla, hiçbir suretle, hiç, katiyen, hiçbir şekilde, hiçbir zaman, taş çatlasa, balık kavağa çıkınca ünl. asla
  new: s. modern, yeni, keşfedilmemiş, acemi, taze
  news: i. haber, havadis
  newspaper: i. gazete
  next: s. sonraki, ertesi, bir dahaki, bitişik i. sonraki, bir sonraki, bir dahaki zf. daha sonra, bir sonra, ardından
  nice: s. hoş, güzel, sevimli, kibar, ince, hassas, dakik
  night: i. gece, akşam, karanlık, cehalet
  no: i. hayır, ret, aleyhte oy, numara, red s. hiç, hiçbir, artık değil, yasak, gereksiz art. yok, hayır, değil
  nobody: i. bir hiç, önemsiz şahsiyet
  normal: i. normal, standart, dikey doğru s. normal, olağan, tipik, ortalama, dik açılı, dikey
  not: art. değil, yok
  nothing: zf. hiç, asla, katiyen i. hiçbir şey, hiç, sıfır, boş söz ünl. hiç, hiçbir şey, olmaz
  november: i. Kasım
  now: i. şimdi, şu an zf. şimdi, şu anda, halen, acilen, hemen, derhal bğ. mademki, dığından
  nowhere: zf. hiçbir yerde i. hiçbir yer
  number: f. saymak, numaralamak, hesaplamak, katmak, sayı saymak, içermek, katılmak, yaşında olmak i. rakam, sayı, numara, miktar, adet, müzik parçası, tip, hoş şey
  october: i. Ekim
  of: ed. nin, ın, den, li, yüzünden
  off: s. uzak, sapa, ters, öteki, sağdaki, çıkmış, bozuk, devre dışı, kapalı, kötü, yorgun, çıkarılmış, olası zf. uzak, uzağa, uzakta, çıkmış, kopuk, geçersiz, kesik, kapalı, tamamen, izinli ed. den, dan, dışında, haricinde, izinli, olası
  office: i. ofis, büro, devlet dairesi, bakanlık, görev, sorumluluk, ima, kiler, ambar, dini tören, makam s. büro
  often: zf. sıkça, sık sık, çoğu kez
   


 3. on: s. olmakta olan, devam etmekte olan, çalışmakta, yanık, devrede, sahnede, hazır, çakırkeyif zf. durmadan, sürekli olarak, üstünde (giysi), giymiş olarak, beri, bu yana ed. üstünde, üzerinde, de, e doğru, yönünde, ile, civarında, esnasında
  once: zf. bir kere, bir defa, bir zamanlar, eskiden i. bir kere bğ. hemen, olur olmaz, ir mez
  one: i. bir tane, biri, birisi, kimse, tek s. tek, aynı
  only: s. tek, biricik, ancak, ağırbaşlı, başhemşire vakarlı zf. sadece, sade, yalnız, sırf, bir tek, daha bğ. yalnız, ama, fakat
  opposite: s. karşı, karşıt, karşı olan, muhalif, aleyhinde, ters, aksi, zıt, zıt anlamlı zf. karşı yönde, karşı, karşı tarafta, karşı karşıya ed. karşısında, karşıda, karşılıklı, karşısındaki
  other: i. başkası, diğer, öteki s. başka, öbür, öteki, sonraki, geçen zf. başka türlü, başka biçimde, bundan başka
  our: zm. bizim
  out: f. dışarı çıkarmak, çıkarmak, dışarı atmak, kovmak, nakavt etmek i. atlanmış sözcük, aut, çizgi dışı, çözüm, kurtuluş, çıkar yol, çıkış s. dış, dışarıdaki, uzaktaki, modası geçmiş, olanaksız, işe yaramaz, muhalefet
  outside: i. dış, dışarı, en fazla miktar, ileri uç bölgesi (saha) s. dış, dışarıda, harici, dışarıdaki, dış kaynaklı, en çok, maksimum zf. dışarıya, dışarıda, dışında, dıştan, haricen, açık havada
  over: s. bitmiş, sona ermiş zf. fazla, aşırı, çok fazla, gereğinden fazla, aşkın, iyice, adamakıllı, tekrar, daha, yine, öte, öteye, ötede, üstünde, tepesinde, tersine, altını üstüne, üzerine, başkasına, her yerinden, her yerine, kalan, geçkin ed. fazla, çok, aşırı, yüksek, üstün, üstünde, üzerinde, üstüne, üzerinden, aracılığı ile, boyunca, baştan sona, öbür tarafa, karşıya, hakkında
  paper: f. kâğıt kaplamak, duvar kâğıdı kaplamak, örtbas etmek, zımparalamak, bedava bilet dağıtmak i. kâğıt, kâğıt para, evrak, rapor, gazete, bedava giriş bileti s. kâğıt, kâğıt üzerinde kalan, geçersiz, önemsiz
  part: f. ayırmak, tarakla ayırmak, ayrılmak, kopmak, elden çıkarmak i. ayrım, parça, bölüm, semt, taraf, pay, fragman, katkı, kısım, kesim, rol, görev, yedek parça, fasıl ök. yarı, kısmen
  party: i. davet, parti, eğlence, topluluk, grup, ekip, taraf, alem, ortak, hissedar, şahıs
  past: i. geçmiş, geçmiş zaman, mazi s. geçmiş, önceki, eski, geçen zf. geçecek şekilde
  pen: f. kaleme almak, yazmak, kâğıda dökmek, ağıla kapamak, hapsetmek i. kuğu (dişi), kafes, kodes, ağıl, kümes, tükenmez kalem, dolmakalem, hapishane, kalem, mürekkepli kalem, yazı üslubu
  people: f. insan yerleştirmek i. halk, insanlar, eller, ulus, millet, aile fertleri, herkes, elalem
  perfect: f. tamamlamak, kusursuz yapmak, mükemmelleştirmek i. tamamlanmış geçmiş zamanlı fiil s. mükemmel, kusursuz, eksiksiz, tam
  person: i. adam, şahıs, kişi, tip, kimse, zat, birey, beden, vücut, karakter [tiy.]
  phone: f. telefon etmek i. telefon, basit ses, selenli
  picture: f. resmetmek, çizmek, betimlemek, kafasında canlandırmak, yansıtmak i. resim, çizim, tasvir, tablo, görüntü, film s. film
  pink: f. delmek (süngü ile), saplamak, kenarını zikzaklı kesmek, kenarını oyalamak, kliketli çalışmak (araba) i. karanfil, pembe, ılımlı komünist, en güzel dönem, zirve, uzun ve dar latin yelkenli tekne s. pembe, ılımlı komünist, solcu (ılımlı)
  place: f. yerleştirmek, koymak; yerini belirlemek; oturtmak; görevlendirmek; yazdırmak [tel.]; yatırım yapmak; yatırmak (para); vermek (sipariş), ısmarlamak i. yer, mahal, mekân, yerleşim yeri; ev, hane; basamak, sıra; mevki, makam; statü; sorumluluk; iş
  plus: i. artı, fazlalık, pozitif miktar s. artı, fazla, pozitif ed. bir de, ayrıca, daha, ilavesiyle
  police: f. polislerle güvenliği sağlamak, güvenliği sağlamak, yönetmek, kontrol altında tutmak, garnizonu temiz tutmak i. polis, zabıta, inzibat, nöbet, güvenliği sağlama s. polis
  poor: s. zavallı, fakir, düşkün, yoksul, sefil, perişan, verimsiz, çorak, zayıf (az), az, fena, kötü, naçizane i. sefil, garip
  possible: i. rekor [spor.] s. olası, mümkün, olanaklı, akla uygun, makul
  power: f. çalıştırmak, güç sağlamak, elektrik vermek i. güç, kuvvet, enerji, yetenek, iktidar, otorite, üs [mat.], yetki, derman, takât
  problem: i. problem, sorun, mesele, muamma, bilinmez s. problemli, sorunlu, sorun yaratan, problem
  programme: f. programlamak, planlamak [programme (Brit.) ] i. program, yapım, gösteri, plan, yazılım
  quarter: f. dörde bölmek, dört parçaya bölmek, yerleştirmek, geceletmek, konaklatmak, asker yerleştirmek, araziyi köşe bucak aramak (köpek) i. çeyrek, dörtte birlik bölüm, onbeş dakika, yirmibeş sent, köşe, yer, bölge, mahalle, makam, bağışlama, kaynak (haber), canını bağışlama, aman, dördün, yarımay, ağırlık ölçüsü (amer. 11.34 kg), ölçek (2908 hl.)
  quick: i. canlı, tırnak altındaki hassas et, can alıcı nokta, can evi, öz, civa [amer.] s. çabuk, hızla, hızlı, şipşak, seri, tez, atik, hazır, kıvrak, keskin, süratli, hassas, canlı, yaşayan, hayat dolu, alevli (ateş), sıcak (ocak), madenli zf. çabucak, hızla
  ready: zf. hazır, kullanıma hazır, klişeleşmiş, her günkü, gündelik i. hazır para, peşin para, nakit s. hazır, amade, hazırlıklı, istekli, gönüllü, razı, çabuk, hızlı, becerikli, eldeki, kolay, el altındaki
  really: ünl. gerçekten mi, sahi mi, öyle mi zf. gerçekten, sahiden, cidden, aslında, gayet, kesin olarak, mutlâka, kesinlikle
  red: ök. kızarık i. kırmızı, kızıl, kızılderili, borç, borçlu bakiye s. rus, kırmızı, kırmızı (renk), kızarmış, al, kızıl, komünist, solcu, kızgın, kızıl saçlı, kızıl tüylü, kızılderili
  relationship: i. ilişki, ilgi, bağ, akrabalık, alâka, yakınlık
  restaurant: i. restoran, lokanta
  right: i. doğruluk, gerçek, hak, düzen, sağ, sağ taraf
  room: f. oturmak, kalmak i. oda, boş yer, yer, neden
  rude: s. kaba, nezaketsiz, terbiyesiz, saygısız, edepsiz, kaba saba, vahşi (bölge), haşin, cahil, ilkel, gürbüz, sapasağlam, engebeli, tümsekli, hantal, beceriksiz, kabataslak, kabaca yapılmış, kulağı tırmalayan, bet (ses), işlenmemiş, ham
  rule: f. yönetmek, hükmetmek, idare etmek, emretmek, sözü geçmek, saltanat sürmek, hüküm vermek, karara varmak, çizmek, çizgi çekmek, cetvelle çizmek, düzeyinde olmak, geçerli olmak i. kural, talimat, kanun, prensip, hüküm, mahkeme kararı, tüzük, yönetmelik, egemenlik, idare, metre, cetvel, standart, norm, gönye
  sad: s. mahzun, üzgün, hüzünlü, üzüntülü, üzücü, acı, acılı, acıklı, hazin, adam olmaz, iflah olmaz, kasvetli, iç karartıcı, koyu, hamur olmuş
  salt: f. tuzlamak, salamura yapmak, tuzlayarak saklamak, biriktirmek i. tuz, tuzluk, lezzet, tad, nükte, espri s. tuzlu, tuz
  same: s. aynı, farksız, benzer, tıpkı, farketmez
  sandwich: f. arasına sıkıştırmak, sandviç yapmak i. sandviç
  saturday: i. cumartesi
  school: f. okula göndermek, ders vermek, eğitmek, öğretmek, yetiştirmek, terbiye etmek, alıştırmak i. okul, mektep, ekol, tarz, okul çalışanları ve öğrencileri, okul binası, balık sürüsü
  sea: i. deniz, derya, dalga s. denizle ilgili, deniz
  september: i. Eylül
  serious: s. ciddi, önemli, ağır, ağırbaşlı, şakaya gelmeyen
  several: i. birkaç, birkaç kişi s. birkaç, farklı, değişik, birbirinden farklı, bir takım
  shoe: f. ayakkabı giydirmek, nallamak i. ayakkabı, pabuç, nal, balata, fren balatası, dış lâstik, kontak papucu
  short: i. kısa metrajlı film, kısa devre, kontak, kasa açığı, kısa hece, kısa okunuşlu ünlü s. alçak, kısa, kısa kesilmiş, az, bodur, bücür, kısa boylu, özet, yetersiz, eksik, kestirme, kıt, tam olmayan, sert (içki), iyi pişmiş, gevrek, çıtır çıtır, hariç, kısa vadeli, çapaklı [met.] zf. eksik, aniden, birden, haricinde, dışında
  shower: f. yağdırmak, yağmuruna tutmak, dökmek, yağmuruna tutulmak i. duş, sağanak, hafif yağmur, kısa süreli yağmur, hediye yağmuru
  since: zf. beri, o zamandan beri, bu yana ed. den beri, den itibaren, den bu yana bğ. den beri, olalı, edeli, madem, yapalı, mademki, dığı için
  sir: f. sör diye hitap ermek i. beyefendi, bay, sör, efendi, bayım
  sister: i. kardeş, kızkardeş, abla, hemşire, hastabakıcı, rahibe
  slow: f. yavaşlamak, yavaşlatmak s. yavaş, ağır, eli ağır, geri, geri kalmış, geç, geç olan, geç anlayan, uzun süren, kesat, sıkıcı, hızı azaltan
  small: i. arka, dar kısım s. küçük, mini, ufak, minik, az, ufak tefek, küçücük, ufacık, basit, sıradan, önemsiz, fakir, zayıf, hafif, mütevazi
  so: zf. o kadar, pek, öyleki, çok, kadar, böyle, öyle, şöyle, de, da, aynen, böylece, demek, demek ki bğ. için, diye, yani, bu yüzden, ması için ünl. öyle mi
  some: zm. bazı, kimi, bazısı, kimisi, bazıları, herhangi bir s. bir parça, biraz, bazı, kimi, bir takım, bir, çok, epey, yaklaşık, takriben, amma, acayip, ne biçim, süper, çok iyi zf. biraz, aşağı yukarı, civarında, bir dereceye kadar
  somebody: i. önemli kimse, birisi, şahsiyet, biri, bazısı, kimisi, kimse
  someone: zm. şahsiyet, biri, birisi, önemli kimse, kimse
  sometimes: zf. bazen, ara sıra, arada sırada
  somewhere: zf. bir yerde, bir yere, herhangi bir yerde
  son: ünl. evladım, oğlum i. oğlum, oğul, erkek evlât, çocuk ök. oğlu
  sorry: ünl. afedersin, özür dilerim, afedersiniz, maalesef, üzgünüm s. üzgün, üzüntülü, pişman, zavallı, acınacak halde, saçma, sudan
  spoon: f. kaşıkla almak, zoka ile balık avlamak, flört etmek, çıkmak, oynaşmak, zevzeklik etmek i. kaşık, kepçe, zoka, kaşık şeklinde balık yemi, aşık, golf sopası, divane
  street: i. sokak, cadde
  stupid: i. aptal, beyinsiz, kafasız, sersem, salak s. aptal, beyinsiz, kafasız, sersem, salak, saçma, aptalca
  such: zm. bu gibi, o gibi s. öyle, böyle, bu gibi, bu tür, o kadar, çok zf. çok, öylesine, böylesine, oldukça
  sugar: f. şeker katmak, tatlı sözler etmek, kompliman yapmak i. şeker, tatlı söz, kompliman, iltifat, para, şekerim, tatlım
  summer: f. yazı geçirmek, yaz boyunca beslemek (sığır vb.) i. yaz, gençlik çağı, hayatın baharı, refah dönemi, taban kirişi, kapı üstü kirişi, pencere üstü kirişi s. yazla ilgili, yaz
  sun: f. güneşlenmek, güneşlendirmek, güneşte bırakmak, güneşe sermek i. güneş [astr.] i. güneş ışığı, güneş, gün [şiir], yıl [şiir]
  sunday: i. pazar, pazar günü s. pazarları yapılan, zevk için yapılan, pazar
  super: i. birici sınıf mal, kaliteli şey, bina sorumlusu [amer.], kapıcı [amer.], denetmen, gözetmen, kontrolör, polis şefi [amer.], başkomiser [brit.], fazlalık, ihtiyaç fazlası kimse, figüran, sesüstü yinelenimli alıcı s. süper, aşırı, üstün, mükemmel, birinci sınıf ök. ek, fazla, ilâve, üstün, üstünde, üzerinde
  sure: ünl. kesinlikle, tabii s. emin, kesin, şüphesiz, muhakkak, güvenilir, sağlam, sıkı zf. şüphesiz, elbette, mutlâka, kesinlikle
   

 4. surname: f. soyadı vermek, lakap takmak i. soyadı, takma ad, lakap
  sweet: ünl. şekerim, tatlım i. tatlı, şeker, tatlı şey, tatlılık, tat, zevk, güzel koku s. tatlı, şekerli, sevimli, şirin, cici, hoş, güzel, yumuşak başlı, nazik, mis gibi, lezzetli, ahenkli, melodik, verimli, asitsiz (mineral), kükürtsüz (benzin vb.), kolay, rahat
  taxi: f. taksi ile gitmek, yere yakın uçmak i. taksi
  tea: i. çay, esrar [amer.]
  teacher: i. öğretmen, hoca
  team: f. takım kurmak, takım halinde yapmak, koşmak (arabaya) i. takım, ekip, tim, kuş sürüsü, koşum hayvanları
  telephone: f. telefon etmek, telefonda söylemek i. telefon
  television: i. televizyon
  than: bğ. den, dan, göre
  that: zm. şu, o, ki, diye s. öteki zf. bu kadar, o kadar, böyle
  their: zm. onların
  them: zm. onları, onlara, onlar
  then: s. o zamanki, o zamanlarki zf. o zaman, ondan sonra, o halde, öyleyse, zira, demek
  there: zm. şuradaki zf. şurada, orada, oralarda, oraya, o konuda ünl. gördün mü, işte
  these: zm. bunlar
  they: zm. onlar, insanlar
  thing: i. şey, eşya, konu, yaratık, kimse
  this: zm. bu zf. bu kadar, böyle
  those: zm. onlar, şunlar
  thursday: i. perşembe
  ticket: f. etiketlemek i. bilet, fiş, etiket, trafik cezası, parti programı, parti aday listesi, ehliyet (kaptan)
  time: f. ayarlamak, kurmak, zamanlama yapmak, saat tutmak, süre tutmak, zamanlamak, temposunu belirlemek, tempo tutmak i. zaman, aralık, vakit, çağ, süre, vade, uygun zaman, doğum zamanı, tempo, kere
  to: ed. e, ye, ya, e doğru, göre, karşı
  today: zf. bugün, günümüzde
  together: s. kuyruk (kimse), peşinden ayrılmayan zf. beraber, birlikte, hep birden, hiç durmadan
  tomorrow: zf. yarın
  tonight: zf. bu gece, bu akşam
  too: zf. de, dahi, fazla, çok
  top: f. kapamak, üstünü kapamak, geçmek, aşmak, alt etmek, birinci olmak i. üst, tepe, uç, doruk, tepe nokta, zirve, baş, üst parça, kapak, topaç s. üst, en yüksek, en iyi, tepe
  total: f. toplamak, toplamını bulmak, tutmak (toplam), etmek (toplam), parçalamak (araba) i. toplam, tutar, adet, mevcut, topu, hepsi s. toplam, tüm, bütün, toptan, hepten
  town: i. kent, şehir, ilçe, kasaba, şehir merkezi, şehir halkı s. kent
  traffic: f. değiş tokuş etmek, karanlık işler yapmak, iş yapmak, yolculuk etmek i. trafik, gidiş geliş, alışveriş
  tuesday: i. salı
  twice: zf. iki kere, iki defa
  under: s. alt, az, normalin altında zf. altına, altında, dibe, altta, aşağıda ed. altında, altı, altından, aşağısına, döneminde, emrinde, bağlı, etkisi altında, halinde
  unless: ed. den başka bğ. olmadıkça, olmazsa, mezse
  until: ed. kadar, değin, dek bğ. inceye kadar, kadar
  up: ed. yukarı, yukarıya, tepesinde, içeride (ülke) i. çıkış, artış, uyarıcı, mutluluk veren şey ünl. kalk, yaşasın, yukarı
  upstairs: i. üst kat, üst katlar zf. üst kata, üst katta, yukarıda, kafadan, aklen
  urgent: s. acele, acil, ivedi, önemli, kaçınılmaz, zorunlu, ısrarlı, ısrarcı
  us: [US (United States) ] i. amerika birleşik devletleri, amerika
  useful: s. yararlı, faydalı, kullanışlı, işe yarar
  usual: s. her günkü, olağan, alışılmış, herzamanki, klasik
  very: s. tam, bile, sırf, salt, mutlâk, çok, gerçek, aynı, özel zf. tam, çok, pek, en
  warm: f. ısınmak, ısıtmak, samimileşmek i. ısınma, sıcakça yer s. sıcak, ılık, samimi, canlı, hararetli, heyecanlı, sıcak tutan, sıcacık, taze
  water: f. hârelemek, sulamak, su vermek, ıslatmak, su katmak, sulandırmak, hafifletmek, sulanmak, yaşarmak, su almak, su verilmek i. su, kaplıca suyu, su birikintisi, sular, karasuları, sıvı, kalite, hare s. suluboya, su
  way: i. yol, yön, taraf, gidişat, mesafe, tarz, usul, yöntem, yapılış şekli, gelenek, davranış, davranış tarzı, bakım, durum, iş alanı, civar
  we: zm. biz
  weak: s. kuvvetsiz, zayıf, cansız, cılız, güçsüz, aciz, dayanıksız, halsiz, iradesiz, hafif, silik, sulu
  weather: f. havalandırmak, kurutmak, rengi solmak i. hava, hava durumu
  wednesday: [Wednesday] i. çarşamba
  week: i. hafta
  well: f. fışkırmak, kaynamak i. iyi durum, kuyu, kaynak, çeşme, asansör boşluğu, merdiven boşluğu, sahanlık, bagaj, petrol kuyusu, sondaj kuyusu s. iyi, hoş, güzel, sağlıklı, iyi durumda, uygun, yerinde
  what: i. hangi, ne, neyi, neleri s. hangi, ne ünl. ne, nasıl
  whatever: zm. ne, her ne, herhangi s. hangi, ne, hiç
  when: ünl. ne zaman i. ne zaman, ne zamandan kalma zf. dığı zaman, ne zaman, iken
  whenever: zf. her ne zaman, bir ara bğ. ince, dığında, diğinde
  where: i. yer, nere zf. nerede, nereye, nereden bğ. dığı yere, diği yerde
  while: zf. iken i. zaman, vakit, süre bğ. iken, olduğu halde, irken, sırasında, karşın, rağmen, oysa, halbuki
  white: i. beyaz, ak
  who: ünl. kim i. kim, kimi, ki o, kime
  whoever: zm. her kim, kim olursa
  whole: i. tüm, toplam s. bütün, toplu, tüm, tam, sağlam, sağlıklı, yarasız beresiz, öz
  whose: zm. kimin, ki onun
  why: i. sebep zf. neden, niçin, niye ünl. neden
  wife: i. eş, hanım, karı, zevce
  will: f. dilemek, arzulamak, istemek, amaçlamak, azmetmek, niyet etmek, istekte bulunmak, emretmek, buyurmak, vasiyet etmek i. azim, irade, istek, arzu, dilek, niyet, amaç, vasiyet, vasiyetname
  window: i. pencere, cam, camekân, vitrin, radarı şaşırtmak için uçaktan saçılan mermi
  with: ed. ile, birlikte, beraber, li
  within: i. iç, iç kısım zf. içeri, içinde, içeriye, içeride, içeriden, içinden, için için ed. içinde, zarfında, kapsamında, dahilinde
  without: zf. olmadan, olmaksızın, dışarıda ed. olmadan, siz, sız, meden, dışında bğ. medikçe, meksizin
  woman: s. kadın i. kadın, bayan, karı
  wonderful: ünl. harika s. harika, şahane, şaşılacak, harikulâde
  word: f. söylemek, ifade etmek i. kelime, sözcük, söz, tabir, iki çift lâf, emir, laf, parola, bilgi, haber, lâkırdı, lügat, vâât
  world: s. dünya i. dünya, yeryüzü, alem, diyar
  worse: s. daha kötü, daha fena, beter, kötü i. daha da kötüsü, daha kötüsü, beteri zf. daha kötü, daha berbat
  worst: f. yenmek, alt etmek i. en kötüsü, en kötü durum s. en kötü, en fena
  wrong: f. haksızlık etmek, günahına girmek, eziyet etmek i. haksızlık, hata, suç, yanlış yol s. haksız, yanlış, hatalı, uygunsuz, ters, bozuk
  year: i. sene, yıl, yaş
  yellow: f. sarartmak, sararmak i. sarı, sarılık s. sararmış, sarı, korkak, kıskanç, sansasyon yaratan
  yes: art. evet i. olumlu cevap ünl. evet, olur
  yesterday: zf. dün
  yet: zf. hâlâ, henüz, daha, şimdiye kadar, şimdiye dek, sonunda, hatta, yine de bğ. yine de, ama, ancak, buna rağmen, oysa
  young: i. küçük, yavru s. genç, küçük, acemi, yeni
  your: zm. senin, sizin
  zero: f. sıfırlamak, sıfıra ayarlamak i. sıfır, hiç, sıfır noktası, hiçlik s. sıfır, hiç