İnsan Hayatında Dinin Yeri ve Önemi

Konusu 'Ödevmatik' forumundadır ve Demir tarafından 30 Temmuz 2014 başlatılmıştır.

  1. İnsan Hayatında Dinin Yeri

    Din inancı, insanla beraber doğmuştur Çünkü insanlık tarihinin hiçbir döneminde din duygusundan mahrum bir millete rastlanamamaktadır Nerede insan varsa, orada bir nevi îman, ibâdet ve din duygusu görülmüştür Bundan anlaşılıyor ki, din, insanlığın yaratılışından getirdiği fıtrî ve zarurî ihtiyacıdır İnsanoğlu vâr oldukça, din de vârolacaktır Filozof Auguste Sabatier bu konuda der ki: "Diyânet, gayet kuvvetli bir ağaç gibi, insaniyetin geçirdiği inkılâpların hepsinde hayatını muhafaza etmiş ve edecektir Zaman geçmekle, onun kaynağı kurumak şöyle dursun, bilâkis, gittikçe o menbaın derinleştiğini, genişlediğini görmekteyiz Binaenaleyh, insan hayatı diyânetle başlamış olduğu gibi, diyânetle kuvvet bulacak, diyânetle nihayetlenecektir" "Ben niçin dinliyim" suâlini nefsime sorar sormaz, şu cevabı alıyorum: Dindarım, çünkü başka türlü olmaya muktedir değilim