İnsanları Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

Konusu 'Bilgi bankası' forumundadır ve Yavuz tarafından 4 Nisan 2013 başlatılmıştır.

 1. İnsanları diğer canlılardan ayıran belirgin temel özellikler maddeler halinde sıralanacak olsa çok uzun listeler oluşurdu. İnsanları diğer canlılardan ayıran özellikler hakkında afiş hazırlayıp caddelere asarak topluma değer ve sorumluluğunu hatırlatmak gerekiyor. Çünkü insan her bakımdan diğer canlılardan farklı yaratılarak evrende yönetici, yaratıcının halifesi olma özelliğini taşıyor. Cenabı Allah Bakara suresi 30. ayeti kerimesinin baş tarafında "Hani Rabbin, meleklere muhakkak ben, yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti." buyurarak insanın yer yüzünü imar edecek ve yönetecek nitelikte var edildiğini beyan buyurmaktadır.

  İnsanları diğer canlılardan ayıran özellikler ile insanlık değerini kazanmış oluyor. Her canlı üzerine düşen görevi mütemadiyen yerine getirdiği gibi insanoğlu da kamil sıfatlarını gerektiren hal ve hareketleri, sorumlulukları yerine getirmelidir. Yoksa insan olamaz, insan olamadığı gibi başka bir yaratık da olmaz, çünkü her yaratılmış yaratıcının emir ve buyruklarına boyun eğip görevini yerine getirmektedir. Allah'u Teala Furkan Suresi 44.ayeti kerimede "Yoksa sen, onların çoğunu işitir ya da aklını kullanır mı sayıyorsun? Onlar, ancak hayvanlar gibidirler. Hayır, onlar yol bakımından daha şaşkındırlar. (aşağı) buyurarak insanlığını yitiren kimselerin katındaki değerini belirtiyor. İnsanları diğer varlık ve canlılardan ayıran nitelikleri kısa maddeler halinde sıralamak istersek, şu başlıkları oluşturabiliriz.

  İnsanı diğer canlılardan ayıran özellikler AKIL: Her canlıda bir akıl ve onu kullanma yeteneği vardır. Fakat bu insanlara göre diğer canlılarda sınırlı ölçüdedir. Mesela köpek insandan çok daha iyi koku alabilir. Fakat bu onu üstün kılmaz. Çünkü köpekler güzel ve kötü kokuyu ayıramazlar. Bir gülü koklayıp adına şiirler yazamazlar. Gülün kokusundan kimya mühendisliği yadımı ile yağını ilacını çıkaramazlar. Canlılarda bazı vasıflar insan duyularından çok iyi olabilir ama, bunu değerlendirme ve mukayese anlamında kullanamazlar.

  Tekamül ve İcat Yeteneği: İnsanı diğer canlılardan ayıran özelliklerden bir tanesi de eski bilgilerin üzerine çalışmalar yaparak eldeki veriyi olgunlaştırmak tekamül ve bu esnada yahut başlı başına çalışmalar ile yeni oluşumlar ve teknolojiler üretmektir. Cenabı Allah insana sınırlı miktarda diğer sıfatlarında olduğu gibi yaratma ve imar etme özelliği vermiştir. Fakat bu yaratma hiç yoktan var etmek değil, var olanı geliştirerek yeni ve daha mükemmeli yakalayacak icatlarda bulunmakla sınırlıdır. İnsanoğlu ilk olarak bilgili ve teknolojiyi aleti kullanan bir varlık olarak yaratılmıştır. Materyalistlerin teorilerine göre mağaradan kendini geliştirerek çıkmamıştır. Cenabı Allah Bakara suresi 31.ayeti kerimede "Ve Adem'e isimlerin hepsini öğretti. Sonra onları meleklere yöneltip eğer doğru sözlüyseniz, bunları bana isimleriyle haber verin dedi." buyurarak insanın bilgili olgun bir varlık olarak yaratıldığını beyan etmektedir.

  Sevgi Aşk Nefret Hisler Duygular: İnsan oğlu düşünen bir yaratık olduğu kadar hisseden duyguları olan, bu duygular ile metafizik kanunlarını alt üst edip bir anda evreni deveran edebilen, gözlerin ötesinde ruhu ile görebilen bir yaratıktır. Fakat bazen bu niteliğini nefsinin ve şeytanın vesveseleri güzel göstermesi ve aldatması ile karşı cinse bağlayıp köreltebiliyor. Bazen de hırsına yenik düşüp kin nefter savaş duyguları ile dünyayı kan gölüne çevirebiliyor. İnsanı diğer canlılardan ayıran en belirgin özelliklerinden biriside duyguları hisleri ve ruhi boyutudur. Bu yönü ile yaratılışın hakikatine varabileceği gibi, Cenabı Allah'ın nazarı ilahiyesine de karargah olabiliyor. Allah'u tela "Ben ancak mü'min kulumun kalbine sığarım" buyururken göğsümüzdeki et parçasını işaret etmiyor. Yalnız orada başka varlıklar varsa Cenabı Allah asla o kalbe nazar etmez.

  İnsanı diğer canlılardan ayıran özellikleri daha çoğaltmamız mümkün. Yukarıda saydıklarımız temel olarak en belirgin farklarını oluşturmaktadır. Cenabı Allah insana verdiği seçme hakkını başka hiçbir varlığa vermemiştir. Bu sorumluluğun bilincinde olarak sınavdan ibaret olan dünya hayatını iyi değerlendirmeliyiz. Diğer canlılardan üstün olan özelliklerimizi hayır ve güzellikte kullanıp, aynı zamanda şuurlu hareket edip Hazreti Allah'a (cc) karşı kulluk görevlerimizi de yerine getirmeliyiz. Ancak o zaman insan olma hakkını kazanmış oluruz. Yoksa iki ayağımız üzerine dik yürümek bize bu özelliği kazandırmaz. Bizi diğer canlılardan ayıran iman etme ve ona göre yaşama özelliklerini yerine getirmeliyiz. yawux@webokur