İş Güvenliği İle İlgili Yapılması Gerekenler

Konusu 'Bunları biliyormuydunuz' forumundadır ve Elif tarafından 4 Ağustos 2013 başlatılmıştır.

 1. Elif

  Elif Yönetici Admin


  İş Güvenliği için dikkat edilmeli gerekenler

  İş Güvenliği ile ilgili Yapılması Gerekenlerin listesi

  Çalışma hayatında işçi çalıştıran tüm işyerlerinin içerisinde bulunduğu tehlikeli durumlara karşı olarak yapılması gereken tedbirler belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın iş güvenliğine dair Yeni yasayla beraber yürürlükteki mevzuatta dikkate alınacak önlemlerle yapılması gerekenlerin listesi şöyle:


  1.Risk değerlendirmeleri yapmak veya yaptırmak,

  2.Acil eylem planları uygulamak

  3.Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim vermek.

  4.Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanlara mesleki eğitim verilmesi.

  5.İlk yardımcı eğitimi aldırılması, yangın eğitimi aldırılması,

  6.İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapması,

  7. Elli (50) ve daha fazla işçi çalışan işyerlerinde İSG Kurulu kurulması,

  8.Çalışan Temsilcisi atanması veya seçilmesi,

  9.İşyeri Hekimi ve İSG Uzmanı çalıştırılması veya OSGB'lerden hizmet alınması gibi yükümlülükler getirilmiştir.


  İşveren,çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldırmak zorundadır.İşverenler çalışanlarını işyerinde karşılaşılabilecek riskler, koruyucu tedbirler, ilk yardım, afetler, olağan dışı durumlar, yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişilerle ilgili olarak bilgilendirmek zorundadır. İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

  Bu kapsamda işyerleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kısa vadeli sigorta kolları prim oranı da dikkate alınmak suretiyle “az tehlikeli” , “tehlikeli” ve “çok tehlikeli” olarak sınıflandırılacak, sınıflandırma yayımlanacak bir tebliğ ile belirlenecektir. (Madde 9) Henüz bu tebliğ belirlenmediği için hangi işyerlerinin hangi sınıfta olduğunu şu an belirlemek doğru olmayabilir.
  Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamayacağı gibi “Çalışan Temsilcisi” olarak kişi ya da kişiler olarak eğitilir. Bunun yanında iş kazası veya meslek hastalığı geçiren kişilere işe başlamadan önce bu konularla ilgili ilave eğitim verilmesi, ayrıca herhangi bir sebeple altı aydan uzun süre işten uzak kalanlara da yenileme eğitimi verilmesi zorunludur.

  Bu eğitimlerin maliyeti çalışana yansıtılamayacağı gibi, eğitimde geçen süreler çalışma süresinden sayılır. Eğitim süresi işçinin normal çalışma süresini aşıyorsa bu durumda kalan kısım fazla çalışma olarak değerlendirilir. Eğitimler işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliklerinde, iş ekipmanları değiştiğinde veya yeni bir teknoloji uygulandığında verilir. Eğitimler sadece gerektiğinde değil, düzenli aralıklarla da tekrarlanır.

  İşyeri için belirlenmiş olan tehlike sınıfı, aynı zamanda çalıştırılacak iş güvenliği uzmanının yetki belgesi ve Kanunun ilgili maddelerinin yürürlüğe girişi açısından da etkili olacaktır. “Çok Tehlikeli” sınıfta yer alan işyerleri (A) sınıfı, “Tehlikeli” sınıfta yer alan işyerleri en az (B) sınıfı, “Az Tehlikeli” sınıfta yer alan işyerleri ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip kişileri çalıştıracaktır/hizmet alacaktır.

  İşveren eğer tam süreli işyeri hekimi görevlendiriyor ise diğer sağlık personelini görevlendirmek zorunda değildir. Elli ve daha fazla çalışanı bulunan ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere bir iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturmak zorundadır. İşveren bukararları uygulamak zorundadır.