Işık Nedir Kısaca Özeti

Konusu 'Bilgi bankası' forumundadır ve Demir tarafından 8 Ocak 2014 başlatılmıştır.

 1. Işık Nedir Kısaca Bilgi

  Yeryüzündeki bütün enerjilerin temel kaynağı gü neştir. Güneş enerjisi bitkiler tarafından fotosen tez olayında kullanılarak organik besin üretimi ya pılır. Böylece ışık enerjisi besinin yapısındaki kim yasal enerjiye dönüştürülür.
  Bitkilerin ürettiği organik besinler besin zinciri ile diğer canlılara aktarılır.
  Dolayısıyla bir bölgeye gelen ışık miktarı ve ışığın geliş açısı o bölgede yaşayan bitki ve hayvan tür lerinin sayısını doğrudan etkiler.
  Ortama ulaşan ışığın miktarı bitkilerin yeryüzün deki dağılımı üzerinde etkilidir. Kutuplara yakın bölgelerde yaşayan bitkiler uzun gün koşulların da gelişim gösterir ve uzun gün bitkisi olarak ad landırılır. 35-45° kuzey ve güney enlemlerinde uzun ya da kısa gün koşullarına uyum sağlamış ılıman kuşak bitkileri yetişir.
  Kısa gün bitkilerinin günlük karanlık periyoda ihti yacı vardır. Bu karanlık periyodun çok kısa süreli ğine kesintiye uğraması bile çiçeklenmeyi gecik tirir hatta önleyebilir. Kısa gün bitkileri ekvatoral kökenli bitkilerdir.
  Ayrıca ışık bazı hayvanların üreme faaliyetlerine, göç olaylarına, bazı renk maddelerinin oluşumu na etki eder.