İskeletimizi oluşturan kemik çeşitlerini anlatan bir metin yazınız

Konusu 'Biyoloji' forumundadır ve Nehir tarafından 4 Şubat 2013 başlatılmıştır.

 1. İskeletimizi oluşturan kemik çeşitlerini anlatan bir metin yazalım

  Kemiklerin oluşturduğu ve eklem ile bağlar vasıtası ile birbirine tutturulmuş ve çevresi kaslarla sarılı destek yapıya iskelet denir. İskelet veya iskelet sistemi, biyolojide canlı organizmaya fiziksel destek sunan,iç organların korunmasını sağlayan, çoğunlukla minerallerden oluşan bir organdır. İskelet organizmanın kendine özgü şeklinin oluşmasını sağlar.İskelet sisteminde yassı,uzun ve kısa kemikler olmak üzere üç çeşit kemik türü vardır.

  İskelet, eklem ve kaslar hareket sistemini oluştururlar. İskeletin yapısında irili ufaklı 206 kemik bulunur. Uzun, yassı ve kısa olmak üzere üç guruba ayrılan kemiklerde uzunluğuna ve enine olmak üzere iki türlü büyüme vardır. İskeleti oluşturan kemikler beş grupta incelenir: Baş kemikleri, 8 kafa kemiği ve 14 yüz kemiği olmak üzere ikiye ayrılır.

  İskeleti Oluşturan Kemik Çeşitleri

  Omurga kemikleri, Omurgayı Oluşturan Kemikler
  Omur adı verilen 33 kemikten oluşmuştur; ancak sağrı bölgesindeki 5 omur birleşerek kuyruk sokumu kemiğini, kuyruk bölgesindeki 4 omur da birleşerek kuyruk kemiğini oluşturduğu için omurganın 26 kemikten oluştuğunu söylemek daha doğrudur. Omurganın boyun bölgesinde 7, sırt bölgesinde 12, bel bölgesinde 5, sağrı bölgesinde 1 (5 kemik birleşmiştir) ve kuyruk bölgesinde 1 (4 kemik birleşmiştir) kemiği vardır.

  Göğüs kemikleri
  Göğüs kafesini oluştururlar ve 12 çifttir. Bunlardan baştan itibaren 7 çifti göğüs kemiğine, 8, 9, 10′uncu kaburga kemikleri 7′nci kaburga kemiğinin kıkırdak bölümüne bağlanmıştır. 11 ve 12′nci kaburga kemiklerinin ön uçları boştadır. Tüm kaburga kemikleri sırt omurlarına bağlantılıdır. Göğüs kafesi, akciğerleri ve kalbi korur; diyaframla birlikte hareketi solunuma yardımcı olur.

  Kol kemikleri, Kol Kemik
  Göğüs kafesinin arkasında yer alan kürek kemiğiyle üst ön tarafta bulunan köprücük kemiklerinden oluşan omuzlara bağlanmış olan kollarda pazı kemiği, önkol, kemiği, dirsek kemikleri ve el parmak kemikleri bulunmaktadır.

  Bacak kemikleri, Bacak Kemik
  Bacaklar iki kalça kemiği ile sağrı kemiğinden oluşan ve leğen kemiği adını alan bir kalça kemeri ile vücuda bağlanmıştır. Kalça kemiği aslında çatı kemiği, oturga kemiği, kalça kemiği kanadı (Uyum) adı verilen üç kemiğin birleşmesinden oluşmuştur. Bacaklarda uyluk kemiği, kaval kemiği, baldır kemiği, dizkapağı kemiği, ayak bilek kemikleri, ayak tarak kemikleri ve ayak parmak kemikleri vardır.

  Eklemler, Eklem Çeşitleri

  Eklemlerin Görevleri; Kemiklerin hareket ettirilmesi, kemikleri birbirine bağlayan eklemler aracılığıyla gerçekleşir. Eklemler oynamaz, yarı oynar ve oynar eklemler olmak üzere üçe ayrılır. Oynamaz eklemler, kafatasını oluşturan eklemlerdir. Omurga, yarı oynar eklemlidir. Kalçalar, omuzlar, kol ve bacak eklemlerinin tümü oynar eklemler gurubuna girerler.