İslam Devletinde Bilim Sanat ve Edebiyat

Konusu 'Tarih konu anlatımı' forumundadır ve Suga tarafından 18 Temmuz 2016 başlatılmıştır.

 1. Suga

  Suga Süper moderatör Yönetici

  İslam Devletinde Bilim Sanat ve Edebiyat

  İslam Devleti’nin ilk dönemlerinde Müslümanların iç ve dış savaşlarla meşguliyeti, İslâm dünyasının sosyal ve iktisadı hayatında önemi değişikliklerin gerçekleşmesi nedeniyle, bilim ve sanat faaliyetleri göze çarpmaz.

  Fetihlerin genişlemesi sonucunda devlet her alanda gelişmiştir. İslâm Devleti’nde bilim iki dala ayrılmıştır. Birincisi İslâmî bilimler; tefsir, kelam, hadis, fıkıh, akaid. . . İkincisi pozitif bilimler; matematik, astronomi, coğrafya, felsefe vs.

  İslâmiyet, bilimin her türlüsünü teşvik ettiği için her konuda büyük İslam alimleri yetişmiştir. Avrupa’nın bilimsel alanda ilerlemelerinde İslam kültür ve medeniyetinin önemli katkıları olmuştur.

  Emeviler Dönemi’nde başlayan bilimsel ve kültürel faaliyetler Abbasiler Dönemi’nde artarak devam etmiştir. Abbasiler Yunanca, Farsça, Hintçe, Süryanice vb. dillerden tercümeler yapmışlardır. Birçok temel eser Arapça’ya kazandırılmış, tercümelerden sonra telif eserler ortaya konmuştur. Bu dönem de Müslümanlar eski kültür ve bilgileri almakla yetinmemişler, aldıklarını kendi ihtiyaç ve düşünce tarzlarına uydurarak geliştirmişlerdir.

  İslâm uygarlığının ilk dönemlerinde resimin yasaklanması özellikle süsleme ve yazı dallarında önemli gelişmelere yol açmıştır.

  İslâm mimarisi ilk kez Emeviler Dönemi’nde kendine has büyük eserler vermeye başlamış ve Hristiyan mimarisi ile yarışabilecek seviyeye ulaşmıştır. Mimari alanındaki gelişmeler Abbasiler ve Endülüs Emevileri Dönemi’nde de devam etmiştir.

  İslâmiyet’ten önce edebi yönden çok ileri bir düzeyde olan Arapça, İslâmiyet’in yayılmasıyla diğer kültürlere de kendisini kabul ettirmiştir İlk kez Emevi halifesi Abdülmelik Arapçayı resmi dil olarak kabul etmiştir. Daha sonraki Müslüman devletlerde de Arapça bilim dili olarak kullanılmıştır.