İslam Tarihindeki Savaşlar

Konusu 'Konu Anlatımı' forumundadır ve Demir tarafından 26 Ocak 2014 başlatılmıştır.

 1. İslam Tarihinde Savaşlar hakkında bilgi

  Bedir Savaşı (624)
  Medine’ye hicret eden Müslümanların Mekke’deki mallarının yağmalanıp Şam’da satılması üzerine Hz. Muhammed buna bir misilleme olarak Şam’dan dönen kervanın Medine yakınlarında yolunu kesmek istemiştir. Bu gelişme üzerine Mekkelilerle Müslümanlar arasında Bedir Savaşı yapılmıştır.
  Bedir Savaşı’yla;
  • Müslümanlar siyasi ve dini yönden daha güçlü hale gelmiştir.
  • Hz. Muhammed’e olan güven artmıştır.
  • İslâm hukukunun temelleri atılmış, elde edilen ganimetler paylaştırılmıştır.
  • Şam ticaret yolları Müslümanların kontrolüne geçmiştir.

  Uhud Savaşı (625)
  Bedir Savaşı’nda mağlup olan Mekkeliler, bu yenilginin acısını çıkarmak için Medine üzerine yürüdüler. Uhud dağı eteklerinde yapılan savaşı Müslümanlar kaybettiler.
  Bu olay en çok Yahudileri sevindirmişti. Hz. Muhammed Uhud Savaşı sırasında önceden yapılan anlaşmaya uymayan Yahudileri şehir dışına sürgün etmiştir.

  Hendek Savaşı (627)
  Yahudilerin maddi destek vererek Mekkelileri kışkırtması ve Mekkelilerin Müslümanların gelişmesini engellemek istemeleri Hendek Savaşı’na neden olmuştur.
  Hendek Savaşı’nın sonucunda;
  • Müslümanların kuvvetlerinin arttığı ve mağlup edilemiyeceği Kureyşliler tarafından anlaşılmıştır.
  • Kureyş’in mağlup olmasıyla etraftaki kabileler arasında İslâmiyet’in yayılması hızlanmıştır.
  • Yahudiler Medine’den çıkarılarak içeriden gelebilecek tehlikeler önlenmiş, böylece Medine tamamen Müslümanların denetimine geçmiştir.
  • Hendek Savaşı Müslümanların son savunma savaşı oldu. Bu savaştan sonra Mekkeliler savunmaya çekilmiştir