İslam toplumunun temel özellikleri nelerdir?

Konusu 'Dini Bilgiler' forumundadır ve Elif tarafından 25 Şubat 2014 başlatılmıştır.

  1. Elif

    Elif Yönetici Admin


    Her toplumu, diğerinden ayıran farklılıklar ve özellikler vardır. İslam toplumu da İslam dininin getirdiği değerler sistemiyle diğer toplumlardan ayrılır. İslam’ı diğer din ve anlayışlardan ayıran temel fark, hayatın bütününü kuşatıcı bir bakış açısına sahip olmasıdır. Yani, İslam, bireysel ve toplumsal hayatın tüm alanlarında yol gösterici bir özellik taşır.

    İslam, Allah’ın birliği ilkesini hayatın merkezine yerleştirir. Varlık alanında tevhid dediğimiz bu ilke, her şeyin bir olan Allah’la ilişkili olduğunu ortaya koyar. Bu bağlamda bir tek Allah inancı, kişinin varlığı, başlangıcı, bugünü ve sonrası açısından anlamlandırmasını sağlayan esas unsurdur.
    İslam toplumunun bir diğer temel özelliği, inanç birliğine sahip olmasıdır. İslam, kardeşlik temelinde sosyal hayatı: “Müminler ancak kardeştirler...” manevi temeli üzerine kurmuş ve Müslümanlar arasında gönül bağlarını güçlendirici bir yol izlemiştir. Toplumun farklı sosyal tabakaları, ancak bu iman kardeşliği sayesinde birbirleriyle kaynaşmıştır. Tarihi seyir içerisinde bu kardeşlik hukuku, her türlü ayrımcı tutumu ortadan kaldırmış, aynı manayı paylaşan yeni bir cemiyet inşa etmiştir. İslam böyle bir cemiyette her ferde iyiliği emretme ve kötülükten de sakındırma görevi vermiştir.