İslamda Kadın ve Erkek İlişkileri Nasıl Olmalıdır

Konusu 'Dini Bilgiler' forumundadır ve Demir tarafından 30 Temmuz 2014 başlatılmıştır.

 1. İslamda Kadın ve Erkek İlişkileri Nasıl Olmalı

  İslamiyetin birden fazla kadınla evlenmeyi yasaklamamış olmasını tenkid eden ülkelere baktığımızda; Bu ülkelerde aile denen mukaddes çatının çöktüğünü, üreme hızının sıfıra indiğini, zinanın, fuhuşun ve metres hayatının, nikahsız yaşamanın hızla yayıldığını görmekteyiz. Bu olumsuz gelişmelerin ardından babası belirsiz, gayri meşruçocukların sayısında ve AİDS gibi çaresi bulunamayan hastalıklarda artışlar olduğu görülmektedir.

  İşte bütün zamanları ve durumları dikkate alan İslamiye tek eşliliği tavsiye etmekle beraber, şartların oluşması durumunda birden fazla kadınla evlenmeye de izin vermiştir.

  EŞLER ARASINDA CİNSELLİĞİN YERİ VE ÖNEMİ

  Başta insanoğlu olmak üzere mahlukatı bir erkekle bir dişiren yaratan ve aralarına güçlü bir sempati ve sevgi bağı veren Yüce Allah'tır Karı koca arasındaki ilişkilerde önemli konulardan birisi de cinsel hayattır. Kur'an-ı Kerim'e göre erkek kadın için, kadında erkek için bir örtücü elbisedir. Bu benzetemede karı ve kocanın birbirini tamamlayıcı, koruyucu bir şekilde yaratıldığına dikkat çekilmektedir. Elbise insan vücudunu örterek onu nasıl sıcak, soğuk ve benzeri dış etkenlerden koruyorsa, evlilikte İslamın yasak saydığı cinsel yaklaşımlardan erkek ve kadını korur. Bu gerçekler yüce kitabımız Kur'an'da şöyle anlatılır:

  " Ey insanlar, doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık " (HUCURAT SURESİ/13 )

  " Gerçekten erkeği ve dişiyi iki eş yaratan O ( Allah)tır." ( Necm/45)

  "Sizi kendi cinsinizden ve kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratıp; aranızda sevgi ve merhamet var etmesi, O'nun ayetlerindendir.( Allah'ın varlığını, gücünü gösteren delillerdendir ) Burada düşünen bir millet için desler vardır." ( Rum/21 )

  " Kadınlar sizin için bir örtü, siz de onlar için bir örtü durumundasınız." ( Bakara/187 )

  Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim cinsel arzu ve ihtiyaçların meşru ve helal yolardan tatmin edilmesi emrini verir. Bu konuda Bakara Suresi 187. ayette şöyle buyrulur:

  " Oruç gecesinde kadınlara yaklaşmanız sizlere helal kılındı. Onlar sizin için birer elbise, sizde onlar için birer elbisesiniz. Onlara yaklaşın ve Allah'ın sizin için takdir ettiklerini isteyin....Mescitlerde ibadete çekilmiş olduğunuz zaman ( oruçlu iken ) birleşmeyin. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Dinimize göre aybaşı halinde ve lohusalıkta kadınlarla cinsel ilişkiye girmek haramdır. Kadının lohusalık süresi 40 gündür, kırk günden önce akıntı biter ve kadın sağlığına kavuşursa cinsil temas için kırk gün beklemeye gerek yoktur. Lohusalık biter bitmez kadın orucunu tutar, namazını kılar, 40 günü beklemek.gerekmez. Lohusalık 40 günü geçerse özür sayılır, bu durumda namaz kılar ve orucunu tutar.( Hanefilere ve Hanbelilere göre 40 gün, Şafilerde ve Malikilerde bu gün sayısı 60 tır.)

  Kadın adetli iken cinsel birleşme olmadan da ondan faydalanılabilir. Peygamberimizin eşlerinin adetli olduğu zamanlarda kadının edep yerine birşeyleri örterek eşlerinden istifade ettiği yani seviştiği Aişe validemiz tarafından belirtilmiştir.

  Enes b. Malik (r.a.) rivayette Peygamberimiz şöyle demiştir:

  " Yahudiler , kendilerinden bir kadın ay ali olunca onunla bir arada yemek yemezler ve evlerde bir araya gelmezlerdi. Resulullah'ın ashabı bu hususu sorunca, Aziz ve Celil Allah şu ayeti indirdi: " Sana kadınların ay halinden soruyorlar, de ki: O bir ezâ ( kadını sıkıcı, erkeği tiksindirici, fakat kadın için yararlı bir şeydir. Bu sebeple ay halinde iken kadınlardan uzak durun: Temizlenmelerine kadar onlara yaklaşmayın. İyice temizlendikleri zaman Allah'ın size emrettiği yerden ( üreme organından ) onlara yaklaşın..." Bunun üzerine Resulullah (SAV) şöyle buyurdu: " Her şeyi yapın ancak cinsel temasta bulunmayın! " ( Müslim,Nesai, İbni Mace, Ebu Davud/ taharat.102. nikah:46 "

  Yine Aişe (r.a.)'den yapılan rivayette demiştir ki: " Bizden biri ayhali olunca, Resulullah (a.s.) Efendimiz de ona dokunmak , tenini onun tenine temas ettirmek istediğinde, onun kullandığı bezin üzerine bir entari-iç çamaşırı giymesini ( o şekilde örtmesini ) emereder, sonra da dokunur ( yani onunla biraz oynaşıp eyleşirdi) " ( Buhari-Müslim-Ebu Davud?Nikah:46- İbn Mace/Taharet:121 " Bu hadislerden anladığımıza göre:

  Ayhali olan kadınla bir arada oturulur, yemek yenilir, aynı odada birlikte uyunur. Ay hali olan kadınlar namaz kılmazlar, kılmadıkları namazları kaza da etmezler.

  Kadınla ay hali süresence cinsel temas kurmak haramdır.

  O halde iken kadınla cinsel temas dışında sevişmek, oynaşmak mübahtır-yani uygundur. Şafii ve Malikilere göre haramdır.

  Ayhali olduğu günlerde kadınla sevişirken, cinsel organı üzerinde iç çamaşırı bulunmalıdır Adet görme günlerinde kadının üreme organı dışında her yanından yararlanmak yani öpmek, sevişmek, oynaşmak mübahtır.( Celal Yıldırım, Ahkam Hadisleri cilt.1/471 )