İslamda Kadının Boşanma Hakkı Var Mı

Konusu 'Dini Bilgiler' forumundadır ve Demir tarafından 6 Ağustos 2014 başlatılmıştır.

 1. İslamda Kadının Boşanma Hakkı Nedir

  Tefviz-i Talakın Tanımı:

  Kelime tefviz, bir işin tasarruf ve idaresini başkasına vermek ve havale etmektir. Tefviz-i talak ise, İslam Hukukunda, ‘’Erkeğin sahip olduğu boşama hak ve yetkisini hanımına vererek, boşanmayı onun irade ve isteğine bırakması’’ şeklinde tarif edilmektedir. Bu vekaletten faklı bir tasarruf olup, bundan kocanın vazgeçme hakkı yoktur.2

  Tefviz-i Talakın Çeşitleri:

  Tefviz, zamanla sınırlı olup olmamasına göre üç kısma ayrılır.3

  1. Mutlak Tefviz: Bir talak ile sınırlı olmayan tefvizdir. Kocanın hanımına ‘’sana kendini boşama yetkisini verdim’’ (boşan) demesi gibi.

  2. Süreli Tefviz: Belirli bir süre için kocanın hanımına, boşanma hakkı vermesidir. ‘’Sana kendini boşama yetkisini sefer gittiğimde verdim’’ demesi gibi.

  3. Genel Tefviz: Zaman açısından bir sınırlama yapmadan kocanın boşanma hakkını hanımına vermesidir. “Sana kendini dilediğin zaman boşama yetkisini verdim” demesi gibi.

  Tefviz-i Talak Meşru Oluşu:

  Tefvizin meşru olduğu ayet ve hadisle sabittir. Kur’an’da: ‘’Ey peygamber! Eşlerine şöyle söyle: Eğer dünya dirliğini ve süsünü (refahını) istiyorsanız, gelin size boşanma bedellerinizi vereyim de, sizi güzellikle salıvereyim. Eğer Allah’ın Peygamberini ve ahiret yurdunu diliyorsanız, bilin ki, Allah, içinizde güzel davrananlar için büyük bir mükafat hazırlamıştır’’4 buyrulmaktadır. Alimlerin çoğunluğuna göre, kadınların dünyayı tercih etmelerinden kasıt, boşanmayı talep etmeleridir. Dolayısıyla boşanma yetkisi onlara verilmiştir.5

  Hz. Aişe de: ‘’Hz. Peygamber (s.a.v.) bizi serbest bıraktı. Biz ise Allah ve Rasulünü tercih ettik…’’6 buyurmuştur. Bu ifadeden anlaşıldığı üzere, oların boşanmayı tercih ederek boşanabilme hakları vardı.7

  Tefviz-i Talakın Zamanı:

  Boşanma yetkisinin kadına devri, nikah akdinden önce yapılacağı gibi, nikah anında veya daha sonra da yapılabilir.