İslamiyet öncesi arap yarımadasının genel durumu nedir

Konusu 'Tarih konu anlatımı' forumundadır ve Lavinia tarafından 17 Ocak 2014 başlatılmıştır.

 1. İslamiyet öncesi arap yarımadasının genel özellikleri

  İslamiyet gelmeden önce Arabistan'da; Main, Seba, Nebat, Himyeri, Gassani gibi birçok şehir devleti kurulmuştu. Yani Arabistan'da siyasi birlik yoktu.

  Arap Yarımadasının Genel Özellikleri:

  - Arap Yarımadasının ekonomik, dini ve kültürel merkezi Mekke'ydi. Mekke'nin yönetiminin yanı sıra Kabe'nin koruyuculuğu Kureyş kabilesine aitti. Bölge halkının temel geçim kaynağı ticaretti.
  - Toplumda bedevi ve hadari denen iki çeşit hayat tarzı vardı. Hadariler köy, kasaba ve şehirlerde yaşarken bedeviler çöl ve vahalarda konargöçer olarak çadırlarda yaşarlardı.
  - Arap Yarımadasında yaşam, kabile esasına göre devam ediyordu. Toplumsal yaşam eşitsizliğe dayalıydı, çünkü toplumda sınıf ayrımı mevcuttu.
  - Çok tanrılı inanış olan putperestlik yaygın olmakla beraber, Hıristiyanlık, Musevilik ve Haniflik gibi tek tanrılı dinler de mevcuttu.
  - Kabileler arasında haram aylar dışında sürekli savaş yapılırdı.
  - Yılın belli dönemlerinde toplanan panayırlarda güzel konuşma ve şiir yarışmaları düzenlenirdi.

  Kaynak: Final Tarih El Kitabı