İsmail habip sevük kimdir hayatı

Konusu 'Soru ve cevaplar' forumundadır ve Bahar tarafından 15 Ağustos 2014 başlatılmıştır.

 1. İsmail habip sevük hakkında bilgi

  İsmail Habip Sevük (d. 1892, Edremit – ö. 17 Ocak 1954 İstanbul), Türk yazar, edebiyat tarihçisi, gazeteci, siyasetçi.
  Kurtuluş Savaşı boyunca Anadolu’da çıkarılan çeşitli gazetelerde Milli Mücadeleyi destekleyen yazılar kaleme alan yazar, Cumhuriyet döneminin ilk edebiyat tarihi kitabı olan “Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi” adlı eserin yazarıdır[1]. VII. TBMM’de Sinop milletvekili olarak yer almıştır (1943-1946).


  Yaşamı

  1892’de Edremit’te dünyaya geldi. Babası, Jandarma binbaşısı Mustafa Habib Bey’dir[2]. İlk öğrenimin Edremit’te, lise öğrenimini Bursa’da tamamladı. Edebiyat zevkini Bursa İdadisi’ndeki edebiyat öğretmeni Hüseyin Siret Bey’den aldı. Yükseköğrenimini İstanbul’da Darülfünun-i Osmani Hukuk Mektebi’nde tamamladı (1913).
  Hukuk Fakültesi’nden mezuniyetinin ardından öğretmenlik mesleğini seçti. 1914'te Maarif Nezareti’nin imtihanının kazanarak [2] Kastamonu'ya edebiyat ve felsefe öğretmeni olarak atandı. Kastamonu’da İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kulüp müdürlüğünü ve cemiyetin yayın organı “Köroğlu” gazetesinin başyazarlığını üstlendi[3].
  1919’da İzmir’e geçerek İzmir Sultanisi’nde edebiyat öğretmenliği yaptı. İzmir’in işgali üzerine Balıkesir’e geçti. 1919-1920 arasında Balıkesir’de Mustafa Necati ve Vasıf Bey tarafından çıkarılan “İzmir'e Doğru” dergisini yönetti. Balıkesir’in de Yunan işgaline uğraması üzerine Kastamonu’ya tekrar gitti. Hamdi (Çelen) ve Hüsnü (Açıkgöz) beylerin çıkardığı “Açıkgöz” gazetesinde 13 Ekim 1922 gününe kadar başyazı yazdı. Kurtuluş Savaşı bittikten sonra Ankara’ya gitti.
  Ankara Erkek Lisesi’nde edebiyat öğretmenliği yapan İsmail Habip Bey, Aralık 1922'de Yunus Nadi'nin "Yeni Gün" gazetesinde yazarlığa başladı[3]. Yeni Gün’ün ve Anadolu Ajansı'nın muhabiri olarak 1923 yılı Mart ayında Mustafa Kemal Paşa’nın Adana, Mersin, Konya illerine yaptığı seyahate katıldı. Dönüşte izlenimlerini bir dizi halinde Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde yayım¬ladı
  Vasıf Bey’in Maarif Vekaleti sırasında Edirne Milli Eğitim Müdürü oldu. Edirne Türk Ocağı başkanlığını üstlendi. 1925 yılında liseler için ders kitabı olarak hazırladığı “Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi” adlı eseri yayınlandı.
  1926-27 Antalya Maarif Eminliği, 1927-1931 Adana Maarif Eminliği görevlerinde bulundu.
  Adana'da iken “Adana Mıntıkası Maarif Mecmuası” dergisini çıkardı. Dergi, 1928-1931 arasında 40 sayı yayımlandı.
  Maarif eminliklerinin kaldırılması üzerine 1931’de Galatasaray Lisesi edebiyat öğretmenliğine atandı.
  1939 yılının sonuna doğru Mustafa Nihat Özön'ün “Metinlerle Muasır Türk Edebiyatı Tarihi” adlı eseri hakkında kaleme aldığı yazılar basında birçok yazarın katıldığı tartışmalara yol açtı[3]
  Galatasaray Lisesi edebiyat öğretmeni iken milletvekilli seçildi. TBMM VII. dönemde Sinop milletvekili olarak yer aldı.
  Hiç evlenmeyen İsmail Habib Sevük, 1946'da emekliye ayrılarak kendisini tamamen yazmaya verdi.
  17 Ocak 1954’te gırtlak kanseri nedeniyle İstanbul'da yaşamını yitirdi. Cenazesi Merkezefendi Mezarlığı’na defnedildi.
  Edebiyat çalışmaları hakkında

  İsmail Habip Bey, 1925'te basılan “Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi” ile dikkatleri üstüne çekmiş bir yazardır. Yazar bu eserde Tanzimat’a kadar olan Türk edebiyatının sadece genel bir görünümünü vermiş, yenileşme içindeki edebiyatı ele almış ve Türk edebiyatını Fransız edebiyatı ile eş zamanlı olarak vermiştir[4].
  Yazar "Tuna'dan Batı'ya" (1935) ve "Yurttan Yazılar" (1943) kitapları ile gezi türünde güzel örnekler verdi.
  Atatürk'le ilgili anılarını "O Zamanlar" (1936), Atatürk'ün kişiliğini ve devrimlerini değerlendiren yazılarını da "Atatürk için" (1939) adlı eserlerinde topladı.
  Batı kültür ve sanatını oluşturan şair ve yazarların yaşamlarını ve sanatlarını, “Avrupa Edebiyatı ve Biz" adlı iki ciltlik eserinde Türk edebiyatı ile kıyaslayarak anlattı (1940-41).


  Eserleri

  Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi, 1925.
  Edebi Yeniliğimiz, 1931-32. (Türk Teceddüd Edebiyatı Tarihi'nin geliştirilmiş baskısıdır)
  Tanzimattan Beri, 1940.
  Tuna'dan Batı'ya, 1935-44.
  O Zamanlar, 1936.(Kurtuluş savaşı anıları)
  Atatürk İçin, 1939.
  Avrupa Edebiyatı ve Biz, 1940-41.
  Edebiyat Bilgileri, 1942.
  Yurttan Yazılar, 1943.
  Türk Güreşi, 1946
  Mevlana, 1954.
  Yunus Emre, 1954.