İstanbul'un İşgalinin Sonuçları Nelerdir?

Konusu 'Soru ve cevaplar' forumundadır ve Lavinia tarafından 12 Ocak 2013 başlatılmıştır.


 1. istanbul'un işgalinin sonucu

  İtilaf Devletleri Salih Paşa’ya Misak-ı Milli’ye karşı olduğunu ilan etmesini istemişlerdir.

  Salih Paşa baskılara dayanamayarak istifa etmiş, yerine yeniden Damat Ferit Paşa sadrazam atanmıştır (5 Nisan 1920).

  Padişah meclisi feshetmiştir (11 Nisan 1920).

  İtilaf Devletleri meclisi dağıtmıştır.

  Milletvekillerinin bir kısmı sürgün olarak Malta’ya gönderilmiştir.

  Kaçabilen milletvekilleri Ankara’ya gelmiştir.

  Damat Ferit Paşa Şeyhülislam’a Kuva-yı Milliye aleyhine bir fetva yazdırarak fetvayı ülkenin her yanına dağıtmıştır.

  Not: İstanbul’un işgali, Ankara’da yeni bir meclisin açılmasının hukuki koşullarını oluşturmuştur.

  Not: İstanbul’un işgali M. Kemal’i haklı çıkarmıştır. İstanbul Hükümeti tutsak duruma düşmüştür. Bu da M. Kemal’in ileri görüşlülüğünü gösterir. İstanbul’un işgaliyle Kurtuluş Savaşı’nın padişahı da kurtarmak için yapıldığı söylenebilmiştir.