İtfaiyenin Görevleri Madde Halinde

Konusu 'Zengin Bilgiler' forumundadır ve Lavinia tarafından 25 Ocak 2013 başlatılmıştır.


 1. İtfaiyenin Görevleri Nelerdir Maddeler Halinde

  A- Esas Görevleri :
  a- Yangınlara Müdahale etmek ve önlemek,
  b- Su baskınlarına müdahale etmek ve zararsız hale getirmek,
  c- Afetler sonunda oluşan enkaz ve çöküntüler altında can ve mal kurtarma çalışmalarına katılmak,
  d- Umuma açık yerlere, Fabrika, İmalathane ve diğer işyerlerinin yangından korunması için denetleme ve inceleme yapmak, gerekli önlemleri almak,
  e- Devlet tarafından kullanılan binalarda yangınlara karşı bulundurulacak araç-gereç ve diğer malzemelerin belirlenmesine yardımcı olmak,
  f- İl Sivil Savunma ile ilgili teşkil ve tedbirler tüzüğü gereğince kurulan İtfaiye servis mükelleflerini eğitmek,
  g- Halkı, Kurum ve Kuruluşları yangınlara karşı alınacak önlemler konusunda aydınlatmak,
  h- Yılda en az bir kere olmak kaydıyla örnek tatbikatlar yapmak,
  i- Şehirdeki kamu ve özel kurumlara ait itfaiye teşkillerinin eğitim ve yetiştirilmelerinde yardımcı olmak,
  j- Belediye Başkanından alacağı emirle Belediye sınırları dışındaki yangınlara müdahale etmek,

  B- Diğer Görevler :
  Esas görevleri bölümünde yer alan hizmetleri aksatmamak ve Belediye Meclisi ücret tarifesine bağlı kalmak şartı ile;
  a- Susuz semtlere istenildiğinde su dağıtmak
  b- Belediye sınırları içerisinde cadde, sokak, meydan ve yeşil alanları sulamak,
  c- Pankart asmak, tazyikli su tatbiki (Belediye Mecburi Hizmetlerinin Dışında)
  d- Bacaları temizlemek, temizlenmesine yardımcı olmak veya temizlettirmek,
  e- Su taşıma ve su almak,
  f- İtfaiye merdiveni ile hizmet götürmek.