Kadınlarla ilgili hadisi şerifler

Konusu 'Dini Bilgiler' forumundadır ve Demir tarafından 9 Ağustos 2014 başlatılmıştır.

 1. Kadınlarla ilgili hadisler

  ***Ebü Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Allaha ve ahiret gününe inanan bir kadına, bir gece ve gündüz devam edecek bir mesafeye, yanında bir mahremi olmadıkça gitmesi helâl değildir"Buhârî, Taksîru's-Salât 4; Müslim, Hacc 419, 422, (1339); Muvatta, İsti'zân 37, (2, 979); Ebü Dâvud, Menâsik 2, (1723-1725); Tirmizî, Radâ 15, (1170)

  ***Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Kadınlara hayırhah olun, zira kadın bir eyeği kemiğinden yaratılmıştır Eyeği kemiğinin en eğri yeri yukarı kısmıdır Onu doğrultmaya kalkarsan kırarsın Kendi haline bırakırsan eğri halde kalır Öyleyse kadınlara hayarhah olun"
  Buhari, Nikah 79, Enbiya 1, Edeb 31, 85, Rikak 23; Müslim, Rada 65, (1468); Tirmizi, Talak 12, (1188)  ***İbnu Abbas (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurdular: "Bir erkek, yanında mahremi bulunmayan (yabancı) bir kadınla yalnız kalmasın!"
  Bunun üzerine bir adam kalkarak: "Ey Allah'ın Resülü, kadınım hacc için yola çıktı, ben ise falan falan gazvelere yazıldım!" dedi Aleyhissalâtu vesselâm: "Öyleyse git hanımına yetiş, onunla hacc yap!" diye emretti"Buhâri, Cezâu's-Sayd 26, Cihâd 140, 181, Nikâh 111; Müslim, Hacc 424, (1341)


  ***Enes(ra) anlatıyor;Resulullah (sav) Fatıma (ra)'ya, bir köle getirdi Bunu ona hibe etmişti Hz Fatma'nın üzerinde (çok uzun olmayan) bir elbise vardı, elbiseyi başına çekecek olsa öbür ucu ayaklarına ulaşmıyordu Elbisesiyle ayaklarını örtecek olsa üst ucu başına yetişmiyordu Resulullah (sav), örtünme hususunda maruz kaldığı sıkıntıyı görünce: "Bu kıyafette olmanın sana bir mahzuru yok, zira, karşındakiler baban ve kölendir" buyurdu kaynak;Ebu Davud, Libas 35, (4106)

  ***Ümmü Seleme anlatıyor;Ben Resulullah (sav)'ın yanında idim Yanında Meymüne Bintu'l-Haris (ra) da vardı (Bu esnada) İbnu Ümmi Mektum bize doğru geliyordu -Bu vak'a, tesettürle emredilmemizden sonra idi- ve yanımıza girdi Resulullah (sav) bize: "Ona karşı örtünün!" emretti Biz: "Ey Allah'ın resulü! O, ama ve bizi görmeyen (ve varlığımızı tanımayan) bir kimse değil mi?" dedik Bunun üzerine: "Siz de mi körlersiniz, siz onu görmüyor musunuz ?" buyurdu kaynak;Ebu Davud, Libas 37, (4112); Tirmizi, Edeb 29, (2779)


  ***Ebu Üseyd anlatıyor,Resulullah (sav), mescidden çıkıyordu Yolda kadınlarla erkeklerin karışmış vaziyette olduklarını görünce, kadınlara: "Sizler geride kalın Yolun ortasından gitmeyin, kenarlarından gidin" diye ferman buyurdu Bundan sonra, kadınlar nerdeyse duvara değecek şekilde kenardan yürürdü Bazan bu değmeler sebebiyle, elbisenin duvara takıldığı olurdu kaynak;Ebu Davud, Edeb 180, (5272)