Kalem Kılıçtan Keskindir Açıklaması

Konusu 'Atasözleri ve Deyimler' forumundadır ve Yavuz tarafından 14 Mart 2013 başlatılmıştır.


 1. Kalem Kılıçtan Keskindir Atasözü Açıklaması

  Kalem Kılıçtan Keskindir Atasözünün Anlamı

  Atasözleri söylenmiş oldukları coğrafyanın inanış, sosyal yaşayış, kültürel ve geleneklerine göre anlam bakımından değişiklik gösterir. Bazen bir ülkede kullanılan ve çok şey ifade eden sözler, oraya mesafe ve kültür bakımından uzak yerler için aynı manayı ifade etmiyor olabilir.

  Dünya tarihinin bilinen önemli bir kısmını güç ve otoriteyi simgeleyen kılıç simgelemiştir. Ülkeler sınırlarını kılıçla korumuş, cezalar kılıç ile infaz edilmiş ve savaşların büyük kısmı kılıç ile yapılmıştır. Günümüzde ise kılıcın işlevselliğini teknolojik olarak çok farklı silahlar almıştır. Fakat anlam olarak kaba kuvvet ve kan dökmeyi yine aynı anlamda ifade etmektedir. Kalemin kılıç ve gücü simgeleyen diğer silahlar karşısındaki keskinliği ise siyaseten gerekirse kan dökülmeden savaşlar yapılmadan zafer kazanabilmesi bakımından üstün sayılmıştır. Kalem bu bakımdan birkaç ayrı başlıkta incelenebilir.

  Siyasi Güç Olarak

  Savaşanlar her zaman askerler ve mekanik silahlar olsa da buna karar veren siyasi otoritelerdir. Yapılan toplantılarda savaşa yada barışa karar veren kimseler bir tek kurşun atmadan kalemle karar vermektedirler. Bu bazen kanlı savaşlara sebep olduğu gibi, uzun süren yıkımlara bir son vermeye de vesile olabilmektedir.

  Bilim ve Teknoloji Olarak

  Savaşlar her zaman asker çokluğu ile kazanılmaya bilir. Bilim ve teknoloji bakımından ilerlemiş ülkeler diğer ülkeleri bilimsel güç ve üstünlükleri ile kendilerine mecbur bıraka bilmektedirler. Yer altı ve yer üstü doğal kaynakları bulunduğu halde, bunu çıkarıp işleyemeyen ülkelerin teknolojik açıdan üstün olan diğer devletlere mahkum kalmaları buna örnek gösterilebilir. Bu yüzden çok fazla kaba kuvveti ve hamasi duyguları olan vatandaşa değil, akıl gücü, bilimsel gelişimi olan global düşüne bilen mantıklı insanlara ihtiyaç daha fazladır. Çünkü onların kaleminin gücü, bir çok silahlı gücü alt edebilmektedir.

  Fikirsel ve Ferdi Olarak

  Bunların yanı sıra, bir toplumun aydınları, fikir, görüş ve yazıları ile halkının dünya görüşü açısından mantığını geliştire bilir, sömürülmeye veya yok yere savaşmasına engel olabilirler. Dünya çapında bir çok düşünür, ülkelerinde ki sömürgeyi bir tek silah kullanmadan fikirsel hareketleri ile kovmayı başarmışlardır. Bunlara örnek olarak Mahatma Gandhi ve Nelson Mandela'yı örnek göstere biliriz. Bu yüzden ülkeler okuma yazma oranlarını artırmaya ve öz değerlerine sahip çıkmaya çalışmalıdırlar. Silahla güçle halledemediklerini, fikir, inanış ve anlatımları ile devam ettirebilirler. Aksi taktirde asimilasyon kaçınılmazdır.

  Sonuç olarak kalem yani ilim irfan yazı ile gelen fikirsel güç dünyada hiçbir otorite ve silahın durduramayacağı keskinlikte ve mukavemettedir. Eğitim seviyesi yüksek toplumlar, sömürü, yönlendirme ve kullanılmaktan uzak durmayı başarabilirler. İlim irfan olmazsa halklar ırkları, inanışları, dilleri hatta cinsiyetleri kullanılarak birbirlerine düşürülüp geri bırakılabilirler. Ünlü islam düşünürü Ali Şeriati "Okuyun, çünkü mürekkebin akmadığı yerde kan akıyor" sözleri ile konu çok güzel dile getirmiştir.
  [​IMG]
  yawux@webokur.net​