Kapı İle İlgili Deyimler ve Anlamları

Konusu 'Atasözleri ve Deyimler' forumundadır ve Nehir tarafından 9 Ocak 2014 başlatılmıştır.

 1. Kapı İle İlgili Deyimler Nelerdir

  *** açık kapı bırakmak
  gereğinde, bir konuya yeniden dönebilme imkânı bırakmak, kesip atmamak.

  *** arka kapıdan çıkmak
  okuldan başarısızlık nedeniyle ayrılmak.

  *** at çalındıktan sonra ahırın kapısını kapamak
  iş işten geçtikten sonra önlem almaya kalkışmak.

  *** aynı kapıya çıkmak
  sonuç bakımından fark etmemek, aynı sonuca varmak: “Talihin aşırısı da insanı eninde sonunda aptallaştırdığından, sonuç aynı kapıya çıkardı.” -E. Şafak.

  *** bir kapıya çıkmak
  aynı sonuca varmak.

  *** (bir şeyden) kapı açmak
  1) bir şeyin sözünü etmek veya bir işe başlamak; 2) pazarlığa çok yüksek bir fiyatla başlamak.

  *** (bir şeyin) girdabına kapılmak
  etkisinde kalmak, o şeyin çekiciliğinden kurtulamamak.

  *** (bir yeri) komşu kapısı yapmak
  sık gidilen yer hâline getirmek.

  *** (bir yeri) komşu kapısına çevirmek
  yakın olmadığı ve sık sık uğranılması gerekmediği hâlde bir yere çok sık gitmek.

  *** (birinin) kapısını aşındırmak
  yanına çok sık gitmek: “Sabahtan akşama kadar belki kapısını aşındıranlar elli altmışı bulur.” -E. İ. Benice.

  *** (birinin) kapısını çalmak
  birine başvurmak: “İskele memurluğu isteyen işçiler hep benim kapımı çalıyorlar.” -M. Ş. Esendal.

  *** çat orada çat burada çat kapı arkasında
  çok çabuk yer değiştiren bir şeyin durumunu anlatan bir söz: “Sizin sevgili bir yerde durmaz, çat orada çat burada çat kapı arkasındadır.” -O. C. Kaygılı.

  *** dış kapının mandalı
  1) uzak akraba; 2) önemsiz, değersiz.

  *** doksan kapının ipini çekmek
  içinde bulunduğu sorunu çözmek için kapı kapı dolaşmak, birçok yere uğramak.

  *** ikisi bir kapıya çıkmak
  aynı sonuca varmak, aynı sonucu doğurmak.

  *** kapı almak (yapmak)
  tavla oyununda bir haneye üst üste iki pul getirmek ve o hanenin karşı oyuncu tarafından kullanılmasını engellemek: “Altı bir geldi mi köşeyi kapacaksın, kapıları almayı asla unutmayacaksın.” -T. Uyar.

  *** kapı aralamak
  bir konuya giriş yapmak, karşısındakini hazırlamak.

  *** kapı aramak
  ev ziyareti yapmak istemek.

  *** kapı baca açık
  korunmaya alınmamış.

  *** kapı dışarı etmek (atmak)
  kovmak, dışarı atmak: “Sizin hepinizi kapı dışarı edecekler. Çünkü kaçak işçiye memlekette iş yok.” -M. İzgü.

  *** kapı gibi
  1) iri vücutlu (kimse); 2) dayanak noktası güçlü, sağlam olan: “İçlerinden biri atından inerek celladın burnuna kapı gibi bir fermanı dayadı.” -İ. O. Anar.

  *** kapı kadar
  çok enli ve uzun olan.

  *** kapı kapı aramak
  her yeri aramak.

  *** kapı kapı dolaşmak (gezmek)
  1) ev ev gezmek; 2) bir yerlere sürekli girip çıkmak: “Elbette öyle ama sen böyle panik hâlinde kapı kapı dolaşırsan, teşkilatta muhalefet var sanıp gerçekten de bir temizliğe başlayabilirler.” -A. Ümit. 3) iş aramak için her yere başvurmak.

  *** kapı komşusu yapmak (etmek)
  bir yere sık gidip gelmek.

  *** kapı yapmak
  1) bir şey istemek veya söylemek için karşısındakini önceden başka sözlerle hazırlamak: “Rumeli’de bıraktığı çiftlikleri de anlattıktan sonra yaptığı kapıyı kâfi gördü. İşlere geçti.” -Ö. Seyfettin. 2) ev gezmesi yapmak; 3) kapı almak.

  *** kapıda kalmak
  içeri girememek: “Anahtar bendedir. Onlar sonra kapıda kalırlar.” -M. Ş. Esendal.

  *** kapıdan çevirmek
  geri döndürmek, kabul etmemek: “Fakat görücüleri de kapıdan çevirmeyi doğru bulmuyordu.” -H. E. Adıvar.

  *** kapıdan kovsan bacadan düşer
  yüzsüz, arsız kimseler için söylenen bir söz.

  *** kapılar yüzüne (üzerine veya üstüne) kapanmak
  istenilen şeye ulaşma imkânı verilmemek.

  *** kapıları açık tutmak
  herhangi bir konuda ilişkiyi kesmeden anlaşma ortamını sürdürmeye çalışmak.

  *** kapıları kapamak
  bütün ilişkileri kesmek veya anlaşma ortamını ortadan kaldırmak.

  *** kapısına kilit vurmak
  1) girilip çıkılmasını önlemek için bir yeri kapamak; 2) bir yerin çalışmasına son vermek.

  *** kapıya dayanmak
  1) gelip çatmak: “Kış kapıya dayandı, daha kömür alamadık.” -R. N. Güntekin. 2) bir şey elde etmek için bir yeri, bir kimseyi zorlamak, göz korkutmak: “Bereket versin ki padişahın cellatları kapıya dayanmadılar.” -İ. O. Anar.

  *** kapıyı açmak
  1) bir işe veya bir konuya öncelikli olarak başlamak; 2) bir işte başkalarına örnek olmak.

  *** kapıyı büyük açmak
  çok masraflı bir işe girişmek veya hesapsız harcamak.

  *** kapıyı göstermek
  kovmak, uzaklaştırmak.

  *** kendini kapının dışında bulmak
  kovulmak, işten atılmak, bir yerden istenmeden uzaklaştırılmak: “Bir gazeteci gelsin de bizden bir haber alsın. Haberi veren ertesi günü kendini kapının dışında bulurdu.” -M. Ş. Esendal.

  *** kırk kapının ipini çekmek
  içinde bulunduğu sorunu çözmek için kapı kapı dolaşmak, birçok yere uğramak.

  *** masraf kapısı açmak
  para harcamayı gerektiren bir işe girişmek.

  *** o kapı (mahalle) senin bu kapı (mahalle) benim
  sürekli gezip dolaşmayı anlatan bir söz: O kapı senin bu kapı benim, akşamı eder.

  *** seksen kapının ipini çekmek
  içinde bulunduğu sorunu çözmek için kapı kapı dolaşmak, birçok yere uğramak: “Ama şimdi, bir çift lastik için seksen kapının ipini çekiyoruz.” -R. Enis.

  *** şöhret kapısı açılmak
  meşhur olmaya başlamak.

  *** yağlı kapıya konmak
  rahat, sıkıntısız bir yere girmek, geçimini başkasının üstüne yıkmak: “Kondu, namussuz, yağlı kapıya, diye, hasedini belli ediyordu.” -H. Taner.

  *** yanlış kapı çalmak
  isteğinin yapılmayacağı, yersiz sayılacağı bir yere başvurmak.

  *** yumurta kapıya dayanmak (gelmek)
  yapılacak iş için zaman çok daralmak.