Karadeniz Bölgesinde Nüfus ve Yerleşme Kısaca

Konusu 'Öğrenci Web' forumundadır ve Ayaz tarafından 6 Haziran 2013 başlatılmıştır.

 1. Karadeniz Bölgesinde Nüfus ve Yerleşme hakkında kısa bilgi

  Doğal koşullar sebebiyle nüfusun büyük bölümü kıyıda toplanmıştır . İç kısımlar kıyılar civarında meşgul nüfuslu değildir .
  Nüfus yoğunluğu Ülkemiz ortalamasının altındadır . Ancak Orta ve Doğu Karadeniz bölümlerinin öncelikle sahil kesimlerinde nüfus yoğunluğu fazladır .

  Kıyı ovaları , yeraltı maden ve endüstri bölgeleri meşgul nüfusludur . Alanda doğal koşullar sebebiyle şehirleşme oranı düşüktür .
  Bölge nüfusunun tahmini %70′i kırsal kesimde oturur . Ülkemiz çapında en çok kırsal nüfusa sahip bölgedir . En mühim kent merkezleri sahil şeridindedir . Şunlar Samsun , Zonguldak ve Trabzon’dur . Bölgedeki tarım alanlarının sınırlı oluşu , yüksek hızda nüfus artışı , endüstrinin gelişmemesi , açık deniz balıkçılığının yapılamayışı , bölgeden öte bölgelere ( öncelikle Marmara’ya ) meşgul göçlere neden olmaktadır .
  Diğer bölümler göç verirken Batı Karadeniz göç almaktadır . Sebepleri: Ereğli – Zonguldak taşkömürü havzalarının varlığı , Karabük ve Ereğli’de demir – sert endüstrisinin gelişmesidir .
  Orta Karadeniz Bölümü haricinde iç kesimler seyrek nüfusludur . Orta Karadeniz’de ise , ufak ovaların iç kesimlerde de yer alması nüfusun sahil ile dengelenmesini sağlamıştır .
  Bölgede iç kesimlerde toplu , kıyıda dağınık yerleşme görülür . Yurdumuzda dağınık yerleşmenin en çok görüldüğü bölge Karadeniz Bölgesi , bölüm ise Doğu Karadeniz Bölümüdür . Bu statü yağışın bol , arazinin engebeli olması ve tarım alanlarının dağınık olmasından kaynaklanır