Karagöz ve hacivat gölge oyunu hakkında bilgiler

Konusu 'Türkçe edebiyat' forumundadır ve Lavinia tarafından 4 Ocak 2013 başlatılmıştır.

 1. karagöz ve hacivat gölge oyunu ile ilgili bilgiler

  Rivayete göre Hacivat ve Karagöz, Orhan Gazi devrinde (Hükümdarlığı: 1324-1362) Bursa’da yaşamış cami yapımında çalışan iki işçidir Kendileri çalışmadıkları gibi diğer işçilerin de çalışmasını engellemektedirler Orhan Gazi’nin, “cami vaktinde bitmezse kelleni alırım” dediği cami mimarı, caminin vaktinde bitmemesine Karagöz ve Hacivat’ı şikayet eder Bunun üzerine bu ikili başları kesilerek idam edilir Karagöz ve Hacivat’ı çok seven ve ölümlerine çok üzülen Şeyh Küşteri, ölümlerinin ardından kuklalarını yaparak perde arkasından oynatmaya başlar Bu sayede Hacivat ve Karagöz tanınır.

  Karagöz Hacıvat özellikleri nelerdir ?

  Karagöz
  Oyunun hiç şüphesiz başrol oyuncusu Karagöz’dür. Okumamış bir halk adamıdır. Hacıvat’ın kullandığı yabancı kelimeleri anlamaz ya da anlamaz görünüp, onlara yanlış anlamlar yükleyerek ortaya çeşitli nükteler çıkarırken bir taraftan da Türkçe dil kuralları ile yabancı kelimeler kullanan Hacıvat ile alay eder. Her işe burnunu sokar,her işe karışır, sokakta olmadığı zaman da evinin penceresinden uzanarak, ya da içerden seslenerek işe karışır. Dobra, zaman zaman patavatsız yapısından dolayı ikide bir zor durumlarda kalırsa da bir yolunu bulup işin içinden sıyrılır. Çoğu zaman işsiz, geçim derdindedir. Hacıvat’ın bulduğu işlere girip çalışır. Başında ışkırlak adı verilen oynak bir şapka vardır. Değişik oyunlarda rol icabı değişik kıyafetler içinde farklı Karagöz tasvirleri vardır. Kadın Karagöz, Gelin Karagöz, Eşek karagöz, Çıplak Karagöz, Bekçi Karagöz, Çingene Karagöz, Tulumlu Karagöz, Davulcu Karagöz, Ağa Karagöz v.s. (Velhasıl zavallının başına gelmeyen kalmaz.)

  Hacıvat
  Tam bir düzen adamıdır.Nabza göre şerbet verir, eyyamcıdır. Kişisel çıkarlarını her zaman ön planda tutar. Az buçuk okumuşluğundan dolayı yabancı sözcüklerle konuşmayı sever. Perdeye gelen hemen herkesi tanır, onların işlerine aracılık eder. Alın teriyle çalışıp kazanmaktan çok Karagöz’ü çalıştırarak onun sırtından geçinmeye bakar (Günümüzde de ne kadar çok Hacıvat var değil mi.. Entel görünmek için cümle aralarına yabancı kelimeler sıkıştıranlar, başkalarının sırtından geçinenler, çıkarcılar…). Değişik oyunlarda rol icabı değişik kıyafetler içinde farklı Hacıvat tasvirleri vardır. Keçi Hacıvat, Çıplak Hacıvat, Kadın Hacıvat, Kahya Hacıvat vb.

  Karagöz Hacıvat oyununda başka harici hangi tipler vardır

  Karagöz oyununun kişileri :

  Karagöz oyununun en önemli kişileri Karagöz ile Hacivat’tır. Karagöz okumamış halkı; Hacivat ise aydın ya da yarı aydın kimseleri temsil eder. Oyunda konuya göre türlü meslek, yöre ve uluslardan kişiler, kendi şiveleriyle taklit edilir. Karagöz oyununun diğer önemli kişileri şunlardır:

  Çelebi (Genç, züppe bir mirasyedi) Kürt (Hamal, bekçi)

  Altı Kulaç Beberuhi (Cüce ve aptal) Arnavut (Bahçıvan, korucu, bozacı)

  Tuzsuz Deli Bekir (Sarhoş, zorba) Acem (Zengin tüccar)

  Efe (Zorba) Ak Arap (Dilenci, kahve dövücüsü)

  Matiz (Sarhoş) Zenci Arap (Lala, köle)

  Zenne (Kadın) Yahudi (Bezirgan)

  Kastamonulu (Oduncu, bekçi) Ermeni (Kuyumcu)

  Bolulu (Aşçı) Frenk ve Rum (Doktor, terzi, tüccar, meyhaneci)

  Kayserili (Pastırmacı) Lâz (Kayıkçı, kalaycı)

  Rumelili (Pehlivan, arabacı) Tiryaki (Lâf ebesi)

  Karagöz oyununun dağarcığı:

  Bilinen Karagöz oyunlarının sayısı çoksa da Karagöz oyununun klâsik dağarcığı yirmi sekiz tanedir.

  Karagöz oyunu nasıl bir ortamda canlandırılmıştır ?

  Türk el sanatlarının sahne sanatına dönüşümünün dünyadaki ilk ve tek örneği olan Karagöz Kukla Tiyatro oyunu ve oyunun figürleri metin veya senaryoya göre sert ve kalın deriden kesilerek boyanır ve ışıklı perdeye yansıtılır. El ile hareketlendirilen ses ve müziğe göre ustasının tarzına göre aktiflik kazanan kuklalar (tasvirler) perde yansımasında seyirci görecek biçimlerde karşı karşıya veya arka arkaya dururlar.

  Karagöz’ün oynatıldığı beyaz perdeye “ayna” adı verilir. “Hayal Perdesi” adı da verilen ışıklı 85X125 cm. boyutlarında ki tahta tezgahta yansıma olarak gösterilir. Figürler deliklidir ve bu deliklere uygun uzunluktaki tahta çubuklar geçirilir. Perdeler önceleri 2 x 25m iken sonraları 110 x 80m ebadında yapılmaya başlanmıştır. İç tarafta perdenin altında kurulmuş “peş tahtası” vardır. Oyunda bunun dışında zil tef kamış nareke (düdük) perdeyi aydınlatacak kandil veya ampul vardır. Bunlar peş tahtası üzerinde bulunur. Oyunda kullanılan tasvirler 32-40 cm büyüklüğünde olup genellikle manda sığır ve deve derisinden yapılır. Deriler özel bir yöntem ile şeffaf hale getirilir. Daha sonra “nevregan” adı verilen ucu keskin bıçaklarla işlenir. Parçalar birbirine kiriş veya katküt adı verilen iplerle bağlanır. Daha sonra tasvirler çini mürekkebi veya kök boya ile boyanır.

  Karagöz’de işlenen konular komik öğelerle verilir. Çifte anlamlar abartmalar söz oyunları ağız taklitleri belli başlı güldürü öğeleridir :

  Hacivat’ın semai söyleyerek perdeye geldiği perde gazelini okuduktan sonra Karagöz’ü çağırdığı ve Karagözle Hacivat’ın kavga ettikleri giriş bölümüne mukaddime denir. Bu bölümde Hacivat’ın söylediği perde gazelinde oyunun bir öğrenme aracı ve gerçeklerin göstergesi olduğu belirtilerek felsefi tasavvufi anlamı vurgulanır.

  Muhavere bölümünde bu oyunun baş kişileri olan Karagöz ve Hacivat arasında geçen salt söze dayanan olaylar dizisinden sıyrılmış somutlaştırılmış ikili konuşma yer alır. Muhavere tekerleme biçiminde de olabilir. Bu bölümde Karagöz ve Hacivat’ın kişilik özellikleri ve yaratılış açısından birbirlerine karşıt özellikleri vurgulanır. Muhavereler oyunla ilgili olabildiği gibi ilgisiz de olabilir. Bunun yanısıra çifte Karagözlü muhavere gelgeç muhaveresi ve ara muhavere çeşitleri de vardır.

  Asıl hikayenin anlatıldığı diğer tiplerin perdeye geldiği bölüme fasıl adı verilir. Oyun buradaki konuya göre isim alır. Fasılın sonunda oyuncular bir biçimde perdeden ayrılır. Hacivat ve Karagöz kalır.

  Oyunun sonunun haber verildiği Karagözle Hacivat arasında geçen bitiş bölümünde seyirciden yapılan hatalar için özür dilenip bir sonraki oyunun duyurusu yapılır ve oyun sona erer.

  Karagöz’de hiciv ve taşlama vardır. Bu taşlamalar mizahi bir üslupla devlet yöneticilerine kadar uzanmıştır.

  Geçmişte Karagöz oyununu sahneleyen en önemli temsilciler kimlerdir ?

  Hafız Aşkî
  Müştâk Baba
  Hayâlî Memduh Bey
  Camcı İrfan Efendi
  Cerrah Salih Efendi
  Enderunlu Nazif Bey
  Hayâlî Katip Salih Efendi
  Hayâlî Kör Hasanzade Mehmet
  Hayal Küpü Emin Ağa
  Hazım Körmükçü
  Ressam Muazzez
  Tecelli Bey
  Şeyh Fehmi Efendi
  Hayâlî Küçük Ali
  Tuncay Tanboğa (Hayâlî Torun çelebi, Hayâlî Küçük Ali’nin torunu)
  Aram Çerçi
  Nevzat Açıkgöz